W przedsionku kościoła zostały wyłożone karty wypominkowe. Prosimy wpisać na nie imiona (ewentualnie nazwiska) zmarłych, odciąć zapisaną stronę, włożyć do koperty i wrzucić do skarbony przy wejściu do kościoła.

Nabożeństwa Wypominkowe będą sprawowane codziennie po Mszy św. Nie ma możliwości zamawiania konkretnych dat. Karty wypominkowe czytane są cyklicznie przez cały miesiąc (odczytane karty będą omadlane po raz kolejny po odczytaniu wszystkich późniejszych).

Składana jałmużna wypominkowa nie jest zapłatą za odczytanie i omadlanie zmarłych, ale naszą ofiarą, która proporcjonalnie do zawinień ma zakrywać grzechy naszych zmarłych – Jałmużna zakrywa wiele grzechów (1P 4, 8).

Osoby spoza Szczecina mogą dosłać karty wypominkowe (także drogą elektroniczną).

Categories: Aktualności