Duszpasterstwo Tradycji Liturgicznej „Usus Antiquior” w Szczecinie
utrzymuje się tylko i wyłącznie z darowizm wiernych.
Jeżeli chcesz nas wesprzeć, możesz skorzystać z podanych numerów kont bankowych:

KONTO KOŚCIOŁA REKTORALNEGO

Kościół Rektoralny pw. Św. Józefa
ul. Doktora Judyma 4, 71-466 Szczecin

PKO BP 08 1020 4795 0000 9602 0497 7809

W tytule prosimy wpisać: „Darowizna na cele kultu religijnego”

KONTO FUNDACJI DEUS VULT

Przelewów można dokonywać także na konto Fundacji Deus Vult,
która odpowiedzialna jest za przyszłą budowę szkoły i kościoła

Fundacja Deus Vult

BNP Paribas 78 1600 1462 1866 5182 2000 0001

Kod SWIFT PPABPLPKXXX
tytułem: „Darowizna na cele statutowe”

1,5% DLA DUSZPASTERSTWA

KRS 0000507234 (Fundacja Fani Mani)
CEL: 35448

UWAGA! Po wpisaniu numeru KRS oraz CELU szczegółowego, w formularzu pojawia się nazwa innej fundacji – FaniMani. Jest to zaprzyjaźniona fundacja, która dzięki wpisanemu przez nas celowi szczegółowemu, przekazuje nam odpisane przez was środki. Jak na razie taki sposób jest jedynym możliwym, ponieważ nasza fundacja Deus Vult, nie jest jeszcze fundacją pożytku publicznego i nie może bezpośrednio otrzymywać środków z rozliczeń podatkowych.