2011

• październik 2011 r. – na ogólnopolskim tradycjonalistycznym Forum Krzyż w Internecie pojawił się link do strony internetowej http://www.tradycjaszczecin.republika.pl/index.html , na której widniało ogłoszenie ks. mgra Pawła Korupki dotyczące powołania Duszpasterstwa Tradycji. W ogłoszeniu ks. P. Korupka pisał m. in.: „Zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli, przywiązanych do Tradycyjnej Liturgii, Tradycyjnego Duszpasterstwa, ect. Jestem młodym kapłanem, który w czasie trwania seminarium zafascynował się „Dawnym Sacrum”. Pontyfikat papieża Benedykta XVI uczucie to spotęgował, dlatego postanowiłem wcielać wolę Jego Świątobliwości, aby tak jak dobry ojciec: „wyciągać ze swojego skarbca co nowe, i stare”. Poruszony „Dawnym” rytmem, estetyką i pobożnością, chciałbym zainicjować w naszej Diecezji – Pierwszy Tradycyjny Ośrodek Duszpasterski związany z parafią św. Józefa, w której aktualnie pracuję. Nie dam rady tego zrobić bez wsparcia osób, które z zamiłowania zajmują się tym od dawna. Dlatego proszę osoby, które służą do Mszy Świętej w nadzwyczajnej formie o kontakt. Dopiero uczę się odprawiać taką Mszę Świętą, a z Waszą pomocą na pewno pójdzie mi to sprawniej. Proszę też o swój głos osoby, które takim duszpasterstwem i Ośrodkiem są zainteresowane, żebym wiedział, czy jest sens sięgać aż tak daleko – aż do struktur administracyjnych naszej Diecezji. Po prostu chciałbym zbadać jakie jest zapotrzebowanie na taką formę duszpasterstwa. (…)”.
Na ogłoszenie odpowiedziało kilka osób, z którymi ks. P. Korupka nawiązał współpracę, m. in. ministranci.  
• 22.11.2011 r. (wtorek) – pierwsza Msza Św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego sprawowana przy bocznym ołtarzu w kościele pw. św. Józefa w Szczecinie (Pomorzany); z formularza mszalnego requiem, recytowana. Msze Św. były celebrowane co wtorek o 1930.
• 06.12.2011 r. (wtorek) – pierwsza Msza Św. śpiewana w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego z formularza wotywnego o św. Józefie.
• 27.12.2011 r. – pierwsza Msza Św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego z niższą asystą i ceremoniarzem w kościele pw. św. Józefa w Szczecinie; formularz mszalny o Św. Janie Apostole, poświęcenie wina.
• 28.12.2011 r. – Metropolita Szczecińsko-Kamieński Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup dr hab. prof. KUL Andrzej Dzięga mianował ks. mgra Pawła Korupkę (z duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej „Usus Antiquior”, wikariusza w parafii pw. Św. Józefa w Szczecinie, Pomorzany) diecezjalnym Konsultantem ds. liturgii Mszy świętej sprawowanej w rycie trydenckim w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

2012

• od 24.01.2012 r. do 07.08.2012 r. – z racji na trwający kapitalny remont kościoła Msze Św. w dni powszednie w parafii św. Józefa w Szczecinie były sprawowane w kaplicy na plebanii (w tym Msza Św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego).

• marzec 2012 r. – w piśmie urzędowym Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej „Prezbiterium” (nr 3/2012, s. 174-179) ukazał się artykuł ks. mgra Pawła Korupki pt. Msza według Mszału Jana XXIII z 1962 r. Forma extraordinaria w Szczecinie.
• 18.03.2012 r. – pierwsza Msza św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego sprawowana w niedzielę o 1900 w kościele pw. św. Józefa w Szczecinie na Pomorzanach.
• 30.04.2012 r. – pierwsza od ponad 40 lat Msza Św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego z wyższą asystą (diakonem i subdiakonem). Celebransem był ks. Sergiusz Orzeszko (Instytut Dobrego Pasterza), diakonem ks. Tomasz Pirszel MIC z Choszczna, subdiakonem ks. mgr Robert Kos ze Szczecina. Msza Św. była sprawowana z formularza o św. Katarzynie. Na Mszy Św. obecni byli także: proboszcz parafii pw. Św. Józefa w Szczecinie ks. prał. dr Ireneusz Sokalski, wikariusz ks. mgr lic. Kamil Spolankiewicz oraz ks. mgr Paweł Korupka.    
• 02.05.2012 r. – ks. mgr Paweł Korupka asystował przy ślubie w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, którego udzielili sobie członkowie Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej „Usus Antiquior”; ślub i Msza Św. miały miejsce w kościele pw. św. Mikołaja w Wałczu (Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska).
• 19.06.2012 r. – pierwsza Msza Św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego sprawowana przez ks. mgra Roberta Kosa ze Szczecina (wyświęcony w 1993 r.), kapelana więziennictwa w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej; Msza Św. w kaplicy na plebanii, z formularza wotywnego o św. Józefie.
• czerwiec 2012 r. – ukazał się pierwszy numer biuletynu Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej „Usus Antoquior”, temat numeru brzmiał Dosięgnąć Boga w liturgii; redaktorem naczelnym został mgr lic. Piotr Goniszewski, asystent w Katedrze Egzegezy i Teologii Biblijnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego.
• 14.08.2012 r. – Msza Św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego z wyższą asystą – diakonem i subdiakonem ex rationabile causa. Msza Św. została odprawiona z formularz wigilii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
• październik 2012 r. – w parafii pw. św. Józefa na Pomorzanach przebywał w ramach praktyk duszpasterskich dk. Łukasz Śliz; diakon brał udział w Mszach Św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego oraz rozpoczął naukę celebracji.
• 01.10.2012 r. – wizyta księży Grzegorza Śniadocha i Sergiusza Orzeszki (z Instytutu Dobrego Pasterza) w Kurii Arcybiskupiej w Szczecinie. Dzięki przychylności Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Andrzej Dzięgi w parafii pw. bł. Michała Kozala w Świnoujściu rozpoczął (od 27.10.2012 r.) pracę duszpasterską ks. Sergiusz Orzeszko.
• 16.10.2012 r. – liturgia w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w sanktuarium pw. Matki Bożej Fatimskiej w Szczecinie (na Osiedlu Słonecznym); o 1900 ks. mgr Robert Kos poprowadził modlitwę różańcową połączoną z adoracją Najświętszego Sakramentu, a o 2000 ks. mgr Paweł Korupka celebrował Mszę Św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego sprawowaną w intencji Ojca Świętego Benedykta XVI; formularz mszalny o Matce Bożej.
• 20.10.2012 r. – (sobota) pierwszy chrzest w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w kościele pw. św. Józefa w Szczecinie na Pomorzanach; szafarzem chrztu był ks. mgr Paweł Korupka; chrzest przyjął Aleksander.
• październik i listopad 2012 r. – nauka służenia do Mszy Św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego; po zakończeniu nauki w skład duszpasterstwa wchodziło 9 ministrantów (wcześniej było 4 ministrantów).
• listopad 2012 r. – we wtorki o 19:15 odprawiane były wypominki za zmarłych w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, a o 19:30 Msze Św. requiem; celebransem był ks. mgr Paweł Korupka.
• grudzień 2012 r. – w okresie Adwentu we wtorki o 1930 były sprawowane Msze Św. roratnie w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

2013

• 05.01.2013 r. – zmiana terminu odprawiana Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego: z godz. 19:30 we wtorki na godz. 18:00 w soboty; Msza Św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego została umieszczona w ramach Mszy Św. parafialnych (zastąpiono nią sobotnią Mszę Św. w zwyczajnej formie rytu rzymskiego).

• 22-23.02.2013 r. – początek współpracy Duszpasterstwa z organizacją „Civitas Christiana”; w ramach rekolekcji „Civitas Christiana” w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym przy ul. Strzałowskiej w Szczecinie (na Golęcinie) miały miejsce dwie Msze Św. śpiewane w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, których celebransem był ks. Paweł Korupka (w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy). W Mszy Św. wzięli udział księża Tomasz Kancelarczyk i Piotr Buda. Odbyły się także wykłady dotyczące liturgii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.
• 04.03.2013 r. – od tego dnia w poniedziałki ks. Paweł Korupka sprawował dodatkową Mszę Św. recytowaną w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w kaplicy na plebanii.
• 16.03.2013 r. – pierwsza Msza Św. sprawowana przed Najświętszym Sakramentem; celebransem był ks. Paweł Korupka. Celebracja miała miejsce w ramach nowenny do św. Józefa przed odpustem parafialnym.
• marzec 2013 r. – powstała oficjalna strona Duszpasterstwa pod linkiem: http://www.tradycja-szczecin.pl/
• 27.04.2013 r. – drugi chrzest w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Szczecinie; szafarzem chrztu Franciszka Maksymiliana był ks. Paweł Korupka.
• 04.05.2013 r. – ks. kapelan Robert Kos, pomagający w Duszpasterstwie Tradycji Liturgicznej Usus Antiquior, udzielił pierwszy raz chrztu w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego; obrzędy odbyły się w kościele pallotynów pw. św. Jana Ewangelisty przy ul. Ducha Świętego w Szczecinie.  

• 20.05.2013 r. – pierwszy wykład ks. Pawła Korupki w Stowarzyszeniu Civitas Christiana w ramach cyklu spotkań pt. „Msza Trydencka- mity i prawda”; wykłady będą odbywać się regularnie co miesiąc.
• 15.06.2013 r. – sobota, wspomnienie bł. Jolanty, wdowy; ks. kapelan Robert Kos celebrował Mszę św. z wyższą asystą w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego z okazji 20. rocznicy święceń kapłańskich; funkcję diakona pełnił ks. Paweł Korupka, a subdiakona ks. Piotr Buda (pierwszy raz).
• 20.06.2013 r. – czwartek, feria IV tygodnia po Zesłaniu Ducha Św.; ks. Łukasz Śliz (pomoc duszpasterska w parafii św. Józefa Oblubieńca NMP) celebrował prywatnie po raz pierwszy Mszę św. recytowaną w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w kościele parafialnym.
• 29.06.2013 r. – sobota, uroczystość śś. Apostołów Piotra i Pawła;  ks. Paweł Korupka celebrował Mszę św. z wyższą asystą w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego z okazji imienin (swoich i ks. Piotra Budy); funkcję diakona sprawował ks. Piotr Buda, a subdiakona ks. Arkadiusz Prokop (pierwszy raz).
• 06.07.2013 r. – sobota; ks. Łukasz Śliz celebrował po raz pierwszy publicznie Mszę św. recytowaną w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, o godz. 1800.

•  20.07.2013 r. – sobota; ks. Paweł Korupka asystował przy sakramencie małżeństwa, a następnie odprawił Mszę św. za nowożeńców w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego; był to pierwszy ślub w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego udzielony w kościele św. Józefa Oblubieńca w Szczecinie od momentu powstania Duszpasterstwa.
• 16.10.2013 r. – środa; delegacja Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej „Usus Antiquior” udała się do Poznania na Mszę św. pontyfikalną od faldistorium, którą sprawował ks. bp Athanasius Schneider ORC (biskup pomocniczy z Astany w Kazachstanie) w kościele franciszkanów – Sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej.
• 25-26.10.2013 r. – przedstawiciele Duszpasterstwa uczestniczyli w ogólnopolskiej pielgrzymce Tradycji na Jasną Górę w Częstochowie organizowaną przez Fundację Inicjatywa Włodowicka (Tradiclaromontana 2013); podczas uroczystej Mszy św. w Bazylice na Jasnej Górze ks. Paweł Korupka pełnił funkcję subdiakona, a ministranci służyli do Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego z formularza o Krzyżu Świętym.
• 02.11.2013 r. – Dzień Zaduszny (sobota); ks. Paweł Korupka sprawował uroczystą Mszę św. requiem (z niższą asystą), podczas której części stałe autorstwa Charpentiera wykonał chór „Agniculi” z parafii pw. św. Kazimierza w Szczecinie; na Mszy św. był obecny ks. kapelan Robert Kos.
• 16.11.2013 r. – sobota, o godz. 12:00 w Bazylice pw. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie (ul. Bogurodzicy) ks. Paweł Korupka udzielił trzech chrztów w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego; po chrzcie św. został przeprowadzony wywód dla matek ochrzczonych dzieci (benedictio mulieris post partum);  następnie ks. P. Korupka sprawował uroczystą Mszę Świętą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego (z niższą asystą); kazanie wygłosił ks. prał. dr Aleksander Ziejewski – proboszcz i kustosz Bazyliki; w liturgii uczestniczyli także ks. prał. dr Zbigniew Wyka, o. Władysław Figiel SJ,  ks. Arkadiusz Prokop, ks. Stanisław Szlijan oraz ministranci z Duszpasterstwa; była to pierwsza od ponad 40 lat Msza św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego odprawiona w Bazylice.

2014

• 11.01.2014 r.  – sobota, o godz. 18:00 ks. Arkadiusz Prokop z parafii pw. Matki Bożej Jasnogórskiej w Szczecinie odprawił po raz pierwszy publicznie uroczystą Mszę Świętą w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Szczecinie. Kazanie wygłosił ks. Paweł Korupka z Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej Usus Antiquior. 

• 27.03.2014 r. – Nasz duszpasterz – ks. Paweł Korupka, na zaproszenie ks. Grzegorza Śniadocha IBP, który opiekuje się Duszpasterstwem Tradycji Katolickiej w Białymstoku, wygłosił trzydniowe rekolekcje wielkopostne pt. „Bóg odpowiada na zło”. Konferencje można odsłuchać na następującej stronie: http://bialystok.tradycjakatolicka.pl/nagranie-rekolekcji-wielkopostnych-wygloszonych-przez-ks-pawla-korupke/ lub https://www.youtube.com/watch?v=NyedAPAk3io

• 2.05.2014 r. – Sakrament Chrztu Świętego w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego został udzielony dwojgu dzieciom. Szafarzem Sakramentu był ks. Paweł Korupka. Po udzieleniu Chrztu Świętego została odprawiona Msza Święta, również w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

• 28.06.2014 r. – W wigilię uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła została odprawiona uroczysta Msza Święta, poprzedzona nabożeństwem czerwcowym. Była to Msza Święta imieninowa naszego duszpasterza – ks. Pawła Korupki. Kazanie podczas tej Mszy Św. wygłosił, również solenizant, ks. Piotr Buda – wikariusz parafii pw. Św. Stanisława Kostki w Szczecinie. Po Mszy Św., tradycyjnie, wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek do salki domu parafialnego.

• 15.08.2014 r. – W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w Stalowej Woli, na zaproszenie członków naszego Duszpasterstwa, odbył się Chrzest w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Szafarzem był ks. Paweł Korupka. Sakrament Chrztu Świętego przyjęła Maria, stając się jedną z najmłodszych wiernych Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej Usus Antiquior w Szczecinie. Po Chrzcie odbył się Wywód, a po wywodzie Msza Św. z asystą niższą. Ministrantów ze Szczecina wspomogli ministranci z Rzeszowa, za co im serdecznie dziękujemy.

• 24-31.08.2014 r. – Odbyły się pierwsze w Polsce i Europie wschodniej warsztaty liturgiczno-muzyczne ARS CELEBRANDI. Dedykowane były one dla ministrantów, kapłanów i scholi muzycznych, posługujących podczas Mszy Św. sprawowanej w nadzwyczajnej formie. Wśród 150 uczestników znalazło się 30 kapłanów, z których 10, nauczyło się i po raz pierwszy w życiu, odprawiło Mszę Świętą Trydencką. Nie zabrakło także przedstawicieli ze Szczecina. Opiekunem grupy, jak również kapelanem warsztatów był nasz duszpasterz ks. Paweł Korupka. Z pośród kapłanów becny był również ks. Piotr Buda ze Szczecina, a także 7 ministrantów i 2 niewiasty uczestniczące w warsztatach chorałowych. Więcej informacji na temat warsztatów można uzyskać na oficjalnej stronie internetowej: wwwarscelebrandi.pl.

• 15.09.2014 r. – Do Szczecina przyjechał duszpasterz Duszpasterstwa Tradycji Katolickiej w Białymstoku – ks. Grzegorz Śniadoch IBP – krzewiciel wszelkich tradycyjnych i katolickich inicjatyw. Spośród nich jest domowa edukacja, której opiekunem jest w Białymstoku. Na zaproszenie szczecińskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, dzielił się w Szczecinie swoimi spostrzeżeniami i zachęcał do włączenia się w to dzieło na ziemiach Pomorza Zachodniego.

• 25.10.2014 r. – przedstawiciele Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej Usus Antiquior wzięli udział w, niecodziennej, Mszy Świętej Pontyfikalnej, której przewodniczył J.E. Ks. Bp Marian Gołębiewski. Miała ona miejsce w Sanktuarium Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, na zakończenie obchodów Jadwiżańskich. Dzień rozpoczął się od cichych Mszy Św., sprawowanych przez licznie przybyłych księży, przy ołtarzach znajdujących się w Sanktuarium. W planie było również zwiedzanie kościoła i klasztoru oraz wspólna modlitwa i poczęstunek.

• 21-22.11.2014 r. – W dniach 21-22 listopada grupa pielgrzymów ze Szczecina uczestniczyła w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Duszpasterstw Tradycji na Jasną Górę – TRADICLAROMONTANA 2014. Tworzyliśmy tzw. Szlak Św. Andrzeja. Pielgrzymkę otworzyło uroczyste odsłonięcie wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej i Msza Święta celebrowana w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w Kaplicy Cudownego Obrazu przez Kapelana, Redemptorystę o. Krzysztofa Stępowskiego CSsR, duszpasterza Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej w Archidiecezji Warszawskiej. Zgodnie ze zwyczajami panującymi w Sanktuarium i dekretem Nuncjusza Papieskiego została ona odprawiona wedle formularza „Fundamenta eius”. Kazanie podczas tej Mszy Świętej wygłosił Ksiądz Paweł Korupka, duszpasterz szczecińskiego Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej Usus Antiquior, który przybył na Jasną Górę z ponad trzydziestoosobową grupą swoich wiernych. Tuż po Mszy Świętej Pielgrzymi udali się na wały okalające klasztor oo. Paulinów, aby wziąć udział w Drodze Krzyżowej, poprowadzonej przez Księdza Grzegorza Śniadocha IBP, duszpasterza z Duszpasterstwa Tradycji Katolickiej w Białymstoku. Wieczorem, ks. Michał Graczyk związany ze wspólnotą zielonogórską i gorzowską odprawił nieszpory ludowe. Konferencję duchową o tematyce maryjnej, wygłosił ks. Sebastian Krzyżanowski ze Wspólnoty Opolskiej. W sobotę, o godzinie 11:00 odbyło się nabożeństwo różańcowe, pod przewodnictwem Ks. Kan. Grzegorza Klai, duszpasterza wspólnoty wiernych z Bielska Białej. O godz. 12:00, została odprawiona solenna Msza Święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, którą celebrował Ks. Paweł Korupka. Funkcję diakona podczas Mszy Świętej pełnił Ks. Grzegorz Śniadoch IBP, a subdiakona Ks. Bartosz Gajerski z Archidiecezji Przemyskiej. Liturgia odprawiona została według formularza „Nos autem” – o Krzyżu Świętym. Kazanie podczas Mszy Świętej w bazylice wygłosił Kapelan Pielgrzymki o. Krzysztof Stępowski CSsR. Po głównej Mszy Świętej odbyło się spotkanie formacyjne w sali Ojca Kordeckiego, na którym słowo do Pielgrzymów wygłosił Ksiądz Kapelan. IX Ogólnopolską Pielgrzymkę Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę Tradiclaromontana2014 zakończył Akt Zawierzenia Matce Bożej. Pielgrzymi modlili się przed Cudownym Obrazem Królowej Polski oddając się Jej w opiekę i prosząc za Jej przyczyną o dalsze łaski dla siebie, dla swoich wspólnot i dla całego Kościoła. Ostatnim punktem pielgrzymki przed odjazdem do domów była wspólna fotografia pamiątkowa przed Bramą Lubomirskich, pod którą z roku na rok staje liczniejsza grupa pielgrzymujących. Podczas trwania dwóch dni pielgrzymki wierni mieli także możliwość skorzystać z sakramentu pokuty oraz adoracji Najświętszego Sakramentu. Zarówno w piątek, jak i w sobotę przy wielu ołtarzach bocznych i w kaplicach Sanktuarium kapłani biorący udział w pielgrzymce celebrowali Msze ciche. Więcej informacji można znaleźć na stronie organizatora: http://tradiclaromontana.blogspot.com/.

• 29.11.2014 r. – została odprawiona uroczysta Msza Święta Reqiem z absolucją za zmarłych. Modliliśmy się za zmarłych parafian, członków Duszpasterstwa i ich rodziny. Mszy przewodniczył ks. Paweł Korupka.

2015

• 23-25.02.2015 r. – Na zaproszenie szczecińskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, do Szczecina przybył ks. Grzegorz Śniadoch IBP – opiekun białostockiego Duszpasterstwa Tradycji Katolickiej, który wygłosił rekolekcje o tematyce „Quid est civitas Christiana?”. Rekolekcje odbyły się w domu rekolekcyjnym Św. Józefa na Golęcinie.

• 20.04.2015 r. – kolejne spotkanie z cyklu “Msza trydencka – mity i prawda”, konferencję pt. „Posoborowa reforma Kościoła” wygłosiłi kapłan diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i jednocześnie wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalista Teologii Dogmatycznej, ks. prof US dr hab. Janusz Bujak.

• 26.06.2015 r. – W wigilię odpustu, w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Suchaniu, o godz. 18:00, odbyła się uroczysta Msza Requiem w intencji zmarłych parafian. Po Mszy Św. odbył się obrzęd absolucji za zmarłych. Mszę św. i egzekwie poprowadził nasz duszpasterz, ks. Paweł Korupka.

• 27.06.2015 r. – W dniu imienin duszpasterza, ks. Pawła Korupki, sprawowana była Msza św. z formularza o Świętych Apostołach Piotrze i Pawle (wotywa) z asystą wyższą (diakonem i subdiakonem). 

• 16-23.08.2015 r. – W Licheniu odbyły się po raz drugi warsztaty liturgiczno-muzyczne ARS CELEBRANDI dla ministrantów, kapłanów i scholi muzycznych posługujących podczas Mszy Św. sprawowanej w nadzwyczajnej formie. Uczestniczyli w nich również członkowie naszego duszpasterstwa.

• 21.09.2015 r. – Odbyło się kolejne spotkanie z cyklu “Msza trydencka – mity i prawda”. Gościem i prelegentem był dr Paweł Milcarek – filozof i publicysta, który wygłosił konferencję pt.: „Msza Trydencka – skarb czy problem?”

• 19.09.2015 r. – Rozpoczął się kolejny cykl spotkań pn. “Msza trydencka – mity i prawda” w nowym roku szkolnym. Pomysł na ten rok mówił, by powrócić do podstaw związanych z liturgią w nadzwyczajnej formie i w każdy III poniedziałek miesiąca  na spotkaniu omówić kolejno: przestrzeń, język, szaty, części Mszy.

• 20-21.11.2015 r. – W tych dniach odbyła się X Jubileuszowa Pielgrzymka wiernych Tradycji Katolickiej z całej Polski na Jasną Górę. Również z naszego Duszpasterstwa pojechała delegacja, aby u stóp Królowej Polski podziękować za otrzymane łaski. Nasz duszpasterz wygłosił kazanie podczas głównej Mszy Św. w Bazylice Jasnogórskiej oraz poprowadził katechezę formacyjną pt. „Ten, który daje nam Jezusa”. Galeria zdjęć i sprawozdania z pielgrzymki na poniższych stronach:

http://www.tradiclaromontana.blogspot.com/ 

10. Tradiclaromontana zakończona

http://www.jasnagora.com/wydarzenie-9770

2016

• 6.02.2016 r. – Z wizytą do Polski przybył Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Raymond Leo Burke. W ramach wizyty zaplanowana była prezentacja książki pt.: „Boża Miłość stała się Ciałem”, Msze Święte i spotkania promocyjne w Poznaniu oraz Krakowie. W spotkaniach wzięli również udział członkowie naszego Duszpasterstwa.

• 5.03.2016 r. – W Gorzowie Wlkp. w kościele Podwyższenia Krzyża Św. odprawiona została uroczysta Msza św. żałobna Requiem z chorałem gregoriańskim ku czci pamięci Żołnierzy Wyklętych. Na tę Mszę św. zapraszało, jak co roku, środowisko Tradycyjnej Liturgii w Gorzowie Wlkp. wraz ze swoim duszpasterzem, ks. Dawidem Pietrasem. 

• 26-31.07.2016 r. – W odbywających się w Polsce 29. Światowych Dni Młodzieży wzięła również udział grupa wiernych tradycji łacińskiej z całego świata w ramach grupy “Juventutem”. W Krakowie Msze Święte w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego sprawował m.in. J.E. Ks. Bp Athanasius Schneider. W ramach grupy Juventutem w ŚDM wzięli również udział członkowie naszego Duszpasterstwa.

• 02.05.2016 r. – Sprawowana była Msza św. w NFRR w intencji Marty i Marii. Marta przyjęła Sakrament Chrztu Świętego, a Maria po raz pierwszy przystąpiła do Komunii Świętej. 

• 29.06.2016 r. – W uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła w naszym Duszpasterstwie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Na Mszy św. o godz. 12 w kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP na Pomorzanach odbyła się liturgia udzielenia dorosłej osobie Sakramentów Wtajemniczenia Chrześcijańskiego (CHRZEST – BIERZMOWANIE – KOMUNIA ŚW.). 

• 27.08.2016 r. – Zgodnie z decyzją J.E. Ks. Abp. Andrzeja Dzięgi, ks. Paweł Korupka – dotychczasowy opiekun Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej Usus Antiquior w Szczecinie, z dniem 27 sierpnia 2016 roku, został skierowany do podjęcia pracy wikariusza w Sanktuarium Macierzyństwa NMP w Trzebiatowie. Jednocześnie, nowym duszpasterzem i koordynatorem liturgii Mszy Św. sprawowanej według nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego w Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej, został mianowany ekonom Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie – ks. dr Tomasz Mędrek – od wielu lat sprawujący liturgię in extraordinaria forma, najpierw, w USA, a obecnie w Szczecinie. Tydzień wcześniej, 20.08.2016 r. została odprawiona pożegnalna Msza św. po raz ostatni celebrowana przez ks. Pawła w roli duszpasterza.

• 21.10.2016 r. – Na portalu społecznościowym Facebook powstał profil o nazwie Szczecińskie Środowisko Tradycji Katolickiej, który postawił sobie za cel informowanie nie tylko o celebrowanych w nadzwyczajnej formie Mszach św., ale też o innych wydarzeniach związanych z Tradycją w Szczecinie i Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

• 29.10.2016 r. – W Szczecinie miał miejsce IX Kongres dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla. Rozpoczęła go Msza św. sprawowana w nadzwyczajnej formie w Kościele Rektoralnym Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego przez ks. Dawida Pietrasa. W ramach kongresu można było wysłuchać wykładów m.in. ks. Dawida Pietrasa (duszpasterza środowiska Tradycyjnej Liturgii w Gorzowie Wlkp.), ks. Ryszarda Raczkiewicza, dra Stanisława Krajskiego, p. Michała Krajskiego, p. Grzegorza Brauna. Organizatorem wydarzenia była Polonia zgromadzona wokół Radia Chrystusa Króla w Chicago i Radio Chrystusa Króla w Polsce.

• 18-19.11.2016 r. – Odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę, w której, jak co roku, wzięła udział grupa wiernych z naszego Duszpasterstwa, towarzyszył im duszpasterz, ks. Tomasz Mędrek.

• 26.11.2016 r. – W Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym rozpoczął się kurs ministrantury do Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego dla chętnych mężczyzn i chłopców na. Składał się z cyklu 3 spotkań (26 XI, 3 XII, 10 XII). Kurs zorganizował Michał Weisbrodt.

• 27.11.2016 r. – W I niedzielę Adwentu sprawowana była po raz drugi w historii naszego Duszpasterstwa niedzielna Msza św. Mszę św. w Kościele Rektoralnym Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego celebrował ks. Tomasz Mędrek.

• 10.12.2016 r. – Cotygodniowa sobotnia Msza św. w kościele św. Józefa w Szczecinie była sprawowana jako Msza św. roratnia.

• 25.12. i 28.12.2016 r. – W Uroczystość Narodzenia Pańskiego i w Oktawie tego święta w kościele św. Krzysztofa w Szczecinie ks. Sylwester Marcula celebrował Msze św. w NFRR.

2017

• 01.01.2017 r. – Wraz z pierwszym dniem, a jednocześnie wraz z pierwszą niedzielą roku 2017, rozpoczęło się w kościele św. Józefa (Szczecin-Pomorzany) sprawowanie coniedzielnej Mszy św. o godz. 15.45. Równocześnie dotychczasowa Msza św. w NFRR o godz. 18.00 w soboty w tym samym kościele jest na powrót sprawowana w formie zwyczajnej. Do wiadomości wiernych zostały również podane inne terminy stałych celebracji, które mają miejsce w kościele św. Krzysztofa w Szczecinie: w poniedziałki o godz. 17.00 i od wtorku do soboty (poza świętami) o godz. 8.00. Tam celebransem jest ks. Sylwester Marcula. Terminy celebracji w dni powszednie w kolejnych tygodniach ulegały jeszcze zmianom, ostatecznie przez kilka miesięcy, do września 2017 r. odprawiane były we wtorki.

• 06.01.2017 r. – W Uroczystość Objawienia Pańskiego w kościele św. Krzysztofa w Szczecinie ks. Sylwester Marcula celebrował Mszę św. w NFR.

• 16.01.2017 r. – Odbyło się kolejne spotkanie z cyklu “Msza Trydencka – mity i prawda”. Prelegentem miał być ks. prof. Tadeusz Guz, a tematem spotkania „Istota herezji Marcina Lutra”. Niestety, krótko przed wyznaczonym terminem okazało się, że Prelegent nie będzie w stanie do nas dotrzeć. W zastępstwie ks. prof. Guza, wykład pt. “Aktualność Fatimy” wygłosił ks. prof. US dr hab. Grzegorz Wejman.

• 02.02.2017 r. – W święto Oczyszczenia NMP (tzw. Matki Boskiej Gromnicznej) celebrowana była przez ks. Sylwestra Marcule Msza św. w NFRR w kościele św. Krzysztofa w Szczecinie. Przed Mszą św. miało miejsce poświęcenie gromnic.

• 04.02.2017 r. – W pierwszą sobotę lutego Mszą św. o godz. 8.00 w kościele św. Krzysztofa w Szczecinie rozpoczęliśmy praktykę Nabożeństw Pierwszych Sobót Miesiąca – wynagradzających za grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu NMP. Podobna Msza św. i Różaniec będzie miał miejsce w każdą pierwszą sobotę miesiąca.

• 13.02.2017 r. W ramach kolejnego spotkania “Msza Trydencka – mity i prawda” ks. prof. US dr hab. Grzegorz Wejman wygłosił w siedzibie szczecińskie oddziału “Civitas Christiana” II część wykładu pt. “Aktualność Fatimy”.

• 25.02.2017 r. – W bazylice św. Jana Chrzciciela miał miejsce Chrzest św. Macieja Franciszka w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, a zaraz potem ks. Paweł Korupka celebrował Mszę św., również w NFRR. W wydarzeniu tym uczestniczyło ok. 150 wiernych.

• 01.03.2017 r. – W Środę Popielcową w kościele św. Krzysztofa w Szczecinie odprawiona została Msza św. Celebransem był ks. Sylwester Marcula.

• 1-3.03.2017 r. – Na początku Wielkiego Postu odbyły się rekolekcje stanowe dla mężczyzn pn. “Obowiązki mężczyzn”. Przez trzy kolejne dni uczestnicy rekolekcji uczestniczyli we Mszy św. w NFRR, a następnie mieli okazję wysłuchać naukę rekolekcyjną, którą głosił ks. Sylwester Marcula.

• 17.03.2017 r. – W III piątek Wielkiego Postu rozpoczął się cykl spotkań formacyjnych dla młodzieży akademickiej i postakademickiej dot. “Teologii ciała” Jana Pawła II. Spotkania prowadził ks. Tomasz Mędrek – diecezjalny konsultant konsultant liturgii Mszy św. w NFRR, po ich zakończeniu uczestnicy brali udział w Drodze Krzyżowej w kościele seminaryjnym.

• 20.03.2017 r. – Odbyło się kolejne spotkanie z cyklu “Msza Trydencka – mity i prawda”. W ramach spotkania wykład pt. “Negacja Mszy św. w ideologii Hegla, Marksa i Engelsa” wygłosił ks. prof. Tadeusz Guz. Dzień wcześniej ks. T. Guz wygłosił konferencję pt. “Amoris laetitia w świetle całego dziedzictwa wiary i nauki katolickiej” w kościele garnizonowym p.w. św. Wojciecha w Szczecinie.

• 20.03.2017 r. – W święto św. Józefa Oblubieńca NMP celebrowana była dodatkowa Msza św. w NFRR. Ks. Sylwester Marcula odprawił czytaną Mszę św. w kościele p.w. św. Krzysztofa o godz. 16.45.

• 25.03.2017 r. – W święto Zwiastowania NMP o godz. 8.00 ks. Sylwester Marcula celebrował w kościele p.w. św. Krzysztofa kolejną dodatkową Mszę św. czytaną w starszej formie rytu rzymskiego.

• 10.04.2017 r. – W Wielki Poniedziałek w parafii św. Antoniego z Padwy (Szczecin-Warszewo) miało miejsce śpiewanie pieśni pasyjnych. Już po raz trzeci (choć po rocznej przerwie) grupa wiernych spotkała się, by wspólnie śpiewając tradycyjne pieśni wielkopostne rozważać Mękę i Śmierć Pana Jezusa.

• 10.04.2017 r. – Wyjątkowo w II, a nie III poniedziałek miesiąca odbyło się kolejne spotkanie z cyklu “Msza Trydencka – mity i prawda”. Gościem i prelegentem był ks. Paweł Korupka – nasz poprzedni diecezjalny konsultant liturgii w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego, który wygłosił wykład pt. “Dlaczego Msza Trydencka?”.

• 13-15.04.2017 r. – Po raz pierwszy od czasów reformy liturgicznej sprawowane były w naszej Archidiecezji liturgie w Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego w czasie Triduum Paschalnego – Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, Liturgia Krzyża w Wielki Piątek oraz Wigilia Paschalna w Wielką Sobotę. Celebry miały miejsce w kościele MB Fatimskiej w Stobnie k. Szczecina, a celebransem był ks. Tomasz Mędrek.  W każdej z tych liturgii uczestniczyło ok. 50 wiernych.

• 17.04.2017 r. – W Poniedziałek Wielkanocny w kościele pw. Świętego Krzyża w Myśliborzu ks. Piotr Buda udzielił sakramentu Chrztu św. w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego. Po obrzędach Chrztu odprawiona została Msza św., również w NFRR.

• 17-22.04.2017 r. – Codziennie przez całą Oktawę Wielkiej Nocy sprawowana była w Szczecinie Msza św. w NFRR – wszystkie celebracje miały miejsce w kościele św. Krzysztofa w Szczecinie, a Msze św. celebrował ks. Sylwester Marcula.

• 24.04.2017 r. – W Uroczystość św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, głównego Patrona Polski, celebrowana była przez ks. Sylwestra Marculę dodatkowa czytana Msza św. w starszej formie w kościele św. Krzysztofa w Szczecinie.

• 30.04.2017 r. – W II Niedzielę po Wielkiej Nocy w kościele św. Józefa nietypowo celebrowana była Msza św. czytana ze śpiewem ludowym. Ofiarę Mszy św. w NFRR sprawował w zastępstwie ks. Tomasza Mędrka o. Tomasz Pirszel, Marianin.

• 3.05.2017 r. – W Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski ks. Sylwester Marcula ponownie odprawił Mszę św. w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego w kościele św. Krzysztofa w Szczecinie.

• 6.05.2017 r. – Jak co miesiąc miało miejsce Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca wynagradzające za grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu NMP. Zostało ono poprzedzone Mszą św. celebrowaną w NFRR przez ks. Sylwestra Marculę w kościele św. Krzysztofa.

• 11.05.2017 r. – W czwartek, w święto śś. Filipa i Jakuba, Apostołów została odprawiona kolejna w Szczecinie Msza św. w starszej formie, tradycyjnie jak inne celebracje w dni powszedni w kościele św. Krzysztofa.

• 13.05.2017 r. – W 100. rocznicę Objawień Fatimskich wierni uczestniczyli we Mszy św. czytanej sprawowanej o 8.00 w kościele św. Krzysztofa. Po Mszy św. miało miejsce nabożeństwo ku czci NMP.

• 15.05.2017 r. – Jak w każdy III poniedziałek miesiąca odbyło się spotkanie z cyklu “Msza Trydencka – mity i prawda”. Konferencję pt. ,,Rola łaciny w liturgii i życiu Kościoła” wygłosił ks. Dawid Pietras, duszpasterz Środowiska Tradycyjnej Liturgii w Gorzowie Wlkp.

• 3.06.2017 r. – Kolejne Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca wynagradzające za grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu NMP, które poprzedziło Mszę św. w NFRR.

• czerwiec 2017 r. – W tym miesiącu wierni mieli możliwość wysłuchania wielu dodatkowych Mszy św. w NFRR, oprócz cotygodniowych celebracji we wtorki w kościele św. Krzysztofa i niedziele w kościele św. Józefa, były to: 5.06. – poniedziałek Oktawy Zesłania Ducha Świętego, 15.06. – uroczystość Bożego Ciała, 23.06. – uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 24.06. – Narodzenie św. Jana Chrzciciela, 29.06. – uroczystość śś. Apostołów Piotra i Pawła. Wszystkie te Msze św. odprawiał ks. Sylwester Marcula w kościele św. Krzysztofa. Przez cały czerwiec w Szczecinie Msza św. w Nadzwyczajnej Formie sprawowana była aż 15 razy.

• 26.06.2017 – W katedrze św. Jakuba w Szczecinie po raz pierwszy od czasów reformy liturgicznej odprawiona została Msza św. w NFRR. Celebransem był ks. Paweł Korupka. Msza św. była jednocześnie egzaminem dyplomowym z improwizacji organowej i akompaniamentu liturgicznego Katarzyny Kostyk, która jest jedną z osób pełniących funkcję organisty na niedzielnych Mszach św. w NFRR w kościele św. Józefa.

• 27.06.2017 r. – Na mapie celebracji liturgii w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego w naszej archidiecezji pojawiło się nowe miejsce – Suchań. Tego dnia została właśnie tam, w kościele MB Nieustającej Pomocy odprawiona Msza św. z wyższą asystą. Był to jednocześnie odpust parafialny.

• 28.06.2017 r. – W wigilię uroczystości śś. Apostołów Piotra i Pawła w kościele św. Krzysztofa celebrowana była solenna Msza św. w NFRR z asystą wyższą. Celebransem był ks. Paweł Korupka, a Służbę Bożą przy Ołtarzu Pańskim pełnili również ks. Bartosz Wach (jako diakon) i ks. Wojciech Jaźniewicz (jako subdiakon). W chórze kleryckim zasiadł m.in. ks. Sylwester Marcula, wikariusz tamtejszej parafii. Przed Mszą św. wierni mieli możliwość Spowiedzi św., a także wspólnego różańca. Po Mszy św. chętni wzięli udział w imieninowym spotkaniu przy kawie i ciastku.

• lipiec 2017 r. W tym miesiącu w kościele św. Krzysztofa w Szczecinie dodatkowe Msze św. w NFRR odprawiane były w każdy wtorek oraz 7.07. – śś. Cyryla i Metodego, Biskupów i Wyznawców, Msza św. wotywna o rozkrzewienie wiary w 10 rocznicę rocznicę ogłoszenia Summorum Pontificum, 8.07. – św. Elżbiety, Królowej i Wdowy, 15.07. – św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, Biskupa i Męczennika, 22.07. – św. Marii Magdaleny, Pokutnicy. Lipiec to 14 celebracji w NFRR w Szczecinie i dodatkowo 2 w Stargardzie. Na uwagę zasługuję fakt, że prawdopodobnie po raz pierwszy w czasie jednej niedzieli 16.07. sprawowane były dwie Msze św. w NFRR (kościół św. Józefa oraz kościół św. Krzysztofa).

• 1.07.2017 r. – Odprawione zostało kolejne Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca, które poprzedziło Mszę św. w NFRR.

• 2.07.2017 r. – Tego dnia rozpoczęła się wspólnotowa, cotygodniowa modlitwa liturgią godzin. W niedziele o godz. 20.30 grupa wiernych postanowiła spotykać się w kościele św. Krzysztofa, żeby wspólnie odśpiewać kompletę. Podobne spotkania modlitewne udało się kontynuować przez całe wakacje.

• 6 i 7.07.2017 r. – W tych dniach celebracje w NFRR miały miejsce w Stargardzie, w kościele pw. św. Ducha. Pierwsza z tych Mszy św. była wotywną o Jezusie Chrystusie, Najwyższym i Wiecznym Kapłanie, a druga to Msza Requiem.

• sierpień 2017 r. – Dodatkowe Msze św. w NFRR w tym miesiącu celebrowane były w kościele św. Krzysztofa 1.08. – Siedmiu Braci Machabejskich, Męczenników (dwie Msze jednego dnia), 4.08. – św. Dominika, 19.08. – św. Jana Eudesa, Wyznawcy (celebrans: ks. Arkadiusz Prokop), 21.08. – św. Joanny Franciszki Fremiot de Chantal, Wdowy (celebrans: ks. Piotr Buda), 22.08. – Niepokalanego Serca NMP (celebrans: ks. Piotr Buda), 30.08. – św. Róży z Limy, Dziewicy.

• 12.08.2017 r. – Tego dnia w kościele św. Trójcy (Szczecin – Krzekowo) Chrzest św. przyjęła Antonina Maria. Zaraz po obrzędach Chrztu sprawowanych w NFRR ks. Sylwester Marcula sprawował Mszę św., również w NFRR.

• 14.08.2017 r. – Kolejny Chrzest św. w NFRR w naszym Środowisku, tym razem w kościele św. Józefa (Szczecin – Pomorzany). Sakrament przyjęła Faustyna, a Mszę św. tzw. trydencką odprawił ks. Piotr Buda.

• 23-25.08.2017 r. – W tych dniach pielgrzymuje co roku archidiecezjalna, piesza pielgrzymka ze Szczecina do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Myśliborzu. W 2017 r. powstał pomysł, aby stworzyć dodatkową grupę “srebrną” pod patronatem św. Filipa Neri dla wiernych przywiązanych do liturgii w Nadzwyczajnej Formie. Przewodnikiem grupy miał był ks. Sylwester Marcula. Niestety, mimo, że zainteresowanie pielgrzymowania w takiej grupie wykazało wielu wiernych, na początku sierpnia okazało się, że w związku z prośbą bp. Grzegorza Wejmana, by nie burzyć jedności kościoła, ks. Sylwester podjął decyzję, że grupy w tym roku nie będzie.

• 2.09.2017 r. – Po raz pierwszy w nowym miejscu, w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie wierni wzięli udział w Nabożeństwie Pierwszosobotnim wynagradzającym za grzechy Niepokalanemu Sercu NMP. Po nabożeństwie ks. Sylwester Marcula (od niedawna wikariusz tej właśnie parafii) odprawił Mszę św. w NFRR. W związku ze zmianą parafii przez ks. Sylwestra, wstrzymano celebracje w kościele św. Krzysztofa.

• 8.09.2017 r. – W uroczystość Narodzenia NMP celebrowana była w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie przez ks. Sylwestra dodatkowa Msza św.

• 13.09.2017 r. – W tym dniu zawieszone zostały Msze św. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego.

• 18.09.2017 r. – Tradycyjnie w III poniedziałek miesiąca odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie z cyklu „Msza Trydencka – mity i prawda”. Gospodarzem było jak zawsze Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, a prelegentem tym razem był ks. Sylwester Marcula, który wygłosił konferencję pt. „U źródeł Mszy świętej”.

• 1.10.2017 r. – W odpowiedzi na prośbę Abp. Andrzeja Dzięgi rozpoczęliśmy jako Środowisko modlitwę różańcową i post w intencji uzyskania nowego miejsca celebracji liturgii w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego oraz rozwoju Tradycji Katolickiej w naszej diecezji. W ramach tej modlitwy przez cały październik wierni spotykali się na wspólnej modlitwie różańcowej przy dawnym prosektorium (skrzyżowanie ul. Chopina z ul. Broniewskiego). Wspólnotowa modlitwa kontynuowana była także w listopadzie (z dodaną modlitwą za zmarłych).

• 7.10.2017 r. – W październiku udało się powrócić do tradycji odprawiania Nabożeństwa Pierwszosobotniego połączonego z celebracją Mszy św. w NFRR. Tym razem miejscem celebracji była bazylika pw. św. Jana Chrzciciela. Mszę św. odprawił ks. Sylwester Marcula.

• 11.10. i 18.10.2017 r. – W dwie kolejne środy odprawiona została  przy bocznym ołtarzu w bazylice św. Jana Chrzciciela przez ks. Sylwestra dodatkowa recytowana Msza św.

• 14.10.2017 r. – Przedstawiciele Szczecińskiego  Środowiska Tradycji Katolickiej wzięli udział w III Pielgrzymce Tradycji Łacińskiej do Sanktuarium MB w Skrzatuszu (diecezja koszalińsko-kołobrzeska). Organizatorem tego corocznego wydarzenia jest środowisko przywiązane do Mszy Trydenckiej w Koszalinie. W Pielgrzymce uczestniczyło ponad 110 osób reprezentujących diecezje z pięciu polskich metropolii: najbardziej licznie reprezentowane były metropolie szczecińsko-kamieńska, poznańska i gnieźnieńska.

• 16.10.2017 r. – Tradycyjnie w III poniedziałek miesiąca w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana odbyło się spotkanie z cyklu „Msza trydencka – mity i prawda”. Wykład pt. „Rozwój obrzędów Mszy św.” wygłosił ks. Sylwester Marcula.

• 19.10.2017 r. – W Teatrze Kana w Szczecinie miały miejsce warsztaty pieśni maryjnych zakończone pokazem powarsztatowym połączonym z koncertem zespołu Jerycho. Zespół Jerycho wraz ze swoim liderem Bartoszem Izbickim obecny był także 22.10.2017 r. na niedzielnej Mszy św. w NFRR w kościele św. Józefa i swoim śpiewem wzbogacił liturgię.

• 31.10.2017 r. – W wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych ks. Sylwestra Marcula zorganizował spotkanie – „herbatkę” dla wszystkich przywiązanych do Tradycji Katolickiej. Spotkanie miało miejsce w siedzibie szczecińskiego oddziału Civitas Christiana.

• 2.11.2017 r. – W Dniu Zadusznym nieduża grupa wiernych spotkała się pod kaplicą na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, by wspólnie modlić się za zmarłych.

• 4.11.2017 r. – W listopadzie Nabożeństwo wynagradzające za grzechy przeciw Niepokalanemu Sercu NMP w I sobotę miesiąca tym razem miało miejsce w kościele św. Krzysztofa w Szczecinie. Następnie ks. Sylwester odprawił Mszę św. w starszej formie rytu rzymskiego.

• 11.11.2017 r. – Tego dnia miała miejsce rzadko spotykana sytuacja – odprawione zostały w Szczecinie aż dwie Msze św. w NFRR, obie w kościele św. Józefa. Pierwsza Msza św. poprzedzona Chrztem św. Marii i Urszuli (również w NFRR) sprawowana była o godz. 12.00, zaś druga odprawiona została o godz. 15.00 w intencji małżonków świętujących 50-lecie zawarcia sakramentu małżeństwa.

• 12.11.2017 r. – W XXIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Św. w kościele św. Józefa w Szczecinie celebrowana była jak co tydzień Msza św. w NFRR, wyjątkowo jednak była to Msza św. recytowana ze śpiewem ludowym.

• 17-18.11.2017 r. – Już po raz XII odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę. Tegoroczna pielgrzymka połączona była z polskimi uroczystościami jubileuszowymi X rocznicy wydania przez Benedykta XVI Motu Proprio Summorum Pontificum. Koordynatorem wiernych ze Szczecina uczestniczących w pielgrzymce był ks. Tomasz Mędrek.

• 20.11.2017 r. – Jak zwykle w III poniedziałek miesiąca w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana odbyło się spotkanie z cyklu Msza Trydencka – mity i prawda. Ponownie prelegentem był ks. Sylwester Marcula, który wygłosił wykład pt. Strój i paramenty liturgiczne.

• 25.11.2017 r. – W godzinach popołudniowych wierni spotkali się najpierw na śpiewanej modlitwie za zmarłych w kościele św. Brata Alberta w Szczecinie, a następnie o godz. 19.15 w bazylice św. Jana Chrzciciela celebrowana była śpiewana Msza św. Requiem w NFRR z asystą niższą. Celebransem był diecezjalny koordynator liturgii w NFRR.

• 2.12.2017 r. – Po raz kolejny w kościele św. Krzysztofa w Szczecinie wierni modlili się w czasie Nabożeństwa Pierwszosobotniego, a zaraz po nim uczestniczyli we Mszy św. w NFRR celebrowanej przez ks. Sylwestra Marculę.

• 11.12.2017 r. – W ramach kolejnego spotkania z cyklu Msza Trydencka – mity i prawda, które odbyło się jak zwykle dzięki gościnności szczecińskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana miała miejsce prelekcja filmu Grzegorza Brauna pt. “Luter i rewolucja protestancka”. Po filmie uczestnicy spotkania w trakcie wspólnej kolacji wzięli udział w dyskusji.

2018

• 6.01.2018 r. – W Uroczystość Objawienia Pańskiego w kościele św. Krzysztofa w Szczecinie ks. Sylwester Marcula sprawował (po raz pierwszy publicznie) śpiewaną Mszę św. w NFRR. Mszę św. poprzedziła adoracja Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca oraz obrzęd poświęcenia złota, kadzidła, mirry i kredy.

• 13.01.2018 r. – Kolejny Chrzest św. wg starszej formy rytu rzymskiego w Szczecinie. We wspomnienie Chrztu Pańskiego pierwszego sakramentu Marii udzielił ks. Piotr Buda, a zaraz potem odprawił Mszę św. w NFRR. Wydarzenie miało miejsce w kościele św. Józefa w Szczecinie.

• 13.01.2018 r. – Grupa wiernych przywiązanych do Tradycji Katolickiej uczestniczyła w corocznym spotkaniu opłatkowym Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana. W programie było tradycyjne kolędowanie przy żłóbku, a uczestników swoją obecnością zaszczycił J.E. ks. abp. Andrzej Dzięga.

• 15.01.2018 r. – Tradycyjnie w III poniedziałek miesiąca odbyło się spotkanie z cyklu Msza Trydencka – mity i prawda. Tym razem gościem był dr hab. Paweł Skibiński, który wygłosił wykład pt. Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński, a reforma liturgii.

• 2.02.2018 r. – W święto Oczyszczenia NMP (popularnie zwane Matki Boskiej Gromnicznej) w kościele pw. św. Krzysztofa w Szczecinie została odprawiona Msza św. poprzedzona obrzędem poświęcenia świec. 

• 3.02.2018 r. – Udało się zachować pierwszosobotnią tradycję i również w pierwszą sobotę lutego w kościele pw. św. Krzysztofa w Szczecinie wierni spotkali się na adoracji Najświętszego Sakramentu oraz nabożeństwie wynagradzającym za grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu NMP. Następnie w tym samym miejscu została odprawiona Msza św. w NFRR.

• 11.02.2018 r. – Do stałego harmonogramu weszła (a w zasadzie wróciła) kolejna inicjatywa – w każdą niedzielę w kościele pw. św. Brata Alberta (Szczecin-Głębokie) o godz. 20:30 wierni, którzy chcą wielbić Boga śpiewem, spotykają się na wspólnym odmawianiu komplety niedzielnej.

• 17-19.02.2018 r. – W tych dniach miała miejsce w Szczecinie konferencja w temacie Edukacji Domowej, wśród prelegentów znalazł się m.in. ks. Grzegorz Śniadoch IBP (Białystok), dr Andrzej Mazan (Fundacja Dobra Edukacja Maxymilianum), dr hab. Marek Budajczak (UAM, Poznań). W tym czasie mogliśmy cieszyć się z kilku dodatkowych celebracji w NFRR, w tym Mszy św. z asystą wyższą w bazylice pw. św. Jana Chrzciciela w intencji o katolickie wychowanie dzieci i młodzieży, czy dodatkowej Mszy św. niedzielnej.

• 19.02.2018 r. – Kolejne spotkanie z cyklu “Msza trydencka – mity i prawda” i kolejny gość. Tym razem prelegentem był ks. Grzegorz Śniadoch IBP, autor książki, od tytułu której wzięła się nazwa naszego, szczecińskiego cyklu spotkań.

• 21.02. i 23.02.2018 r. – W suche dni Wielkiego Postu (środa i piątek) zostały odprawione dodatkowe dwie Msze św. w kościele pw. św. Jana Chrzciciela. Wyjątkowo, z racji na przypadające na sobotę święto św. Macieja Apostoła, suche dni zimowe były ograniczone do środy i piątku.

• 28.02.2018 r. –  Tym razem w Stargardzie, a konkretnie w kościele pw. Świętego Ducha w odprawiona została Msza św. Requiem w NFRR za Sabinę Balukiewicz, babcię jednego z kapłanów sprawujących liturgię wg NFRR, ks. Bartosza Wacha. Po Mszy św. odbyły się uroczystości pogrzebowe. 

• 19.03.2018 r. – W trzeci poniedziałek marca chętni spotkali się w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana”, by wysłuchać wykłady ks. Sylwestra Marculi pt. “Obrazy męki Chrystusa we Mszy św.”. Było to kolejne spotkanie z cyklu “Msza trydencka – mity i prawda”.

• Wielki Tydzień 2018 r. – Po raz drugi wierni diecezji szczecińsko-kamieńskiej mieli możliwość uczestniczenia w Triduum Paschalnym sprawowanym formularza z 1962 r. Tak jak poprzednio wszystkie celebracje (łącznie z Niedzielą Palmową) miały miejsce w kościele filialnym pw. MB Fatimskiej w Stobnie k. Szczecina. Celebransem był diecezjalny koordynator ds. liturgii w NFRR, ks. Tomasz Mędrek.

• 26.03.2018 r. – W ramach Wielkiego Tygodnia zorganizowane zostało ponownie wspólne śpiewanie pieśni pasyjnych – żeby rozważać Mękę Pańską pieśnią “Ogrodzie oliwny” wierni spotkali się w Wielki Poniedziałek w kościele pw. św. Antoniego (Szczecin-Warszewo).

• 29.03.-1.04.2018 r. – Ciemne Jutrznie wg Brewiarza Rzymskiego z 1962 r. to kolejna inicjatywa, którą udało się przeprowadzić w czasie Triduum 2018. Tak jak rok wcześniej, na wspólnej modlitwie wierni spotkali się w kościele pw. św. Antoniego (Szczecin-Warszewo).

• 7.04.2018 r. – W pierwszą sobotę kwietnia w kościele pw. św. Krzysztofa w Szczecinie ks. Sylwester Marcula odprawił Mszę św. w NFRR, która została poprzedzona nabożeństwem wynagradzającym Niepokalnemu Sercu NMP.

• 16.04.2018 r. – Na kwietniowym spotkaniu z cyklu “Msza trydencka – mity i prawda” gościliśmy ks. Piotra Budę. Opowiedział on o sposobach przeżywania Mszy św.

• 3.05.2018 r. – W Uroczystość NMP Królowej Polski odprawiona została w kościele pw. św. Krzysztofa w Szczecinie dodatkowa Msza św. w NFRR.

• 5.05.2018 r. – Kontynuując kilkumiesięczną tradycję również i w pierwszą sobotę maja wierni przywiązani do liturgii NFRR modlili się przed Najświętszym Sakramentem, a następnie wysłuchali Mszy św. Usus Antiquior sprawowanej przez ks. Sylwestra w kościele pw. św. Krzysztofa w Szczecinie.

• 21.05.2018 r. – Ks. Piotr Buda ponownie gościł na spotkaniu w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana” i kontynuował kwietniowy wykład pt. “Sposoby przeżywania Mszy św.”

• 23., 25., 26.05.2018 r. – W suche dni po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego w kościele pw. św. Brata Alberta (Szczecin-Głębokie) sprawowane były dodatkowe Msze św. W ten sposób wierni modlili się o ducha pokuty i o powołania do służby w Kościele.

• 27.05.2018 r. – Na niedzielnej Mszy św. w Uroczystość Trójcy Świętej wierni byli świadkami przystąpienia po raz pierwszy do sakramentu Eucharystii Franciszka.

• 2.06.2018 r. – Kolejny raz mieszkańcy Szczecina mieli okazję uczestniczyć we Mszy św. w NFRR i nabożeństwie sprawowanych w pierwszą sobotę miesiąca, ponownie w kościele pw. św. Krzysztofa.

• 6.06.2018 r. – Nietypowo, bo w kaplicy szpitalnej SPSK nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie, ks. Sylwester sprawował cichą Mszę św. w NFRR.

• 7-10.06.2018 r. – W tym okresie gościliśmy w Szczecinie wyjątkowego gościa – ks. Raymonda Leo Kardynała Burke ze Stanów Zjednoczonych, amerykańskiego duchownego katolickiego, arcybiskupa metropolity Saint Louis, wysokiego urzędnika Kurii Rzymskiej, członka Sygnatury Apostolskiej czyli najwyższego organu sądowniczego Kościoła Katolickiego. Duchowny wziął udział w konferencji naukowej „Małżeństwo i rodzina – źródła kryzysu i drogi wyjścia”, przewodniczył 3-dniowym rekolekcjom dla mężczyzn, wygłosił naukę “Katolicka nauka społeczna, a “dziś” Kościoła Katolickiego” oraz odprawił kilka Mszy św. – zarówno w Nadzwyczajnej, jak i w Zwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego (harmonogram Mszy św. w osobnym poście), w tym 7.06. Mszę św. prałacką (czyli cichą) w kościele pw. św. Józefa w Szczecinie, a 9.06. Mszę św. pontyfikalną w kościele pw. Świętej Rodziny.

• 18.06.2018 r. – Tuż przed wakacjami na kolejnym, czerwcowym spotkaniu z cyklu “Msza trydencka – mity i prawda” zostały podsumowane wszystkie tegoroczne spotkania, a także sam trwający już 5 lat cykl.

• 21.07.2018 r. – W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Myśliborzu celebrowana była śpiewana Msza św. jako dziękczynienie za I Komunię św. w rocznicę urodzin Letiki.

• 22.07.2018 r. – W kościele pw. św. Krzysztofa w Szczecinie sprawowana była dodatkowa, niedzielna Msza św. w NFRR za dar Chrztu św. i pierwszy rok życia Antoniny.

• 5.08.2018 r. – W tę niedzielę wierni mieli możliwość uczestniczenia w dwóch celebracjach – stałej, cotygodniowej w kościele pw. św. Józefa (Szczecin-Pomorzany), a także w dodatkowej, porannej w kościele pw. św. Krzysztofa (Szczecin-Żelechowa).

• 19.08.2018 r. – Ponownie w niedzielę w Szczecinie sprawowane były dwie Msze św. Dodatkową była  Msza św. w NFRR sprawowana przez ks. Tadeusza Guza w kaplicy św. Józefa (Szczecin-Golęcin) na zakończeniem cyklu rekolekcji „Msza św. jako centrum życia człowieka w małżeństwie i rodzinie”.

• 1.09.2018 r. – W tę pierwszą sobotę września wierni modlili się wspólnie w czasie nabożeństwa wynagradzającego i Mszy św. sprawowanej w kościele pw. św. Krzysztofa.

• 8.09.2018 r. – Tego dnia poprzez Chrzest św. do Kościoła włączona została Helena Maria. Obrzędy sakramentu jak i Msza św. odprawiona zaraz po Chrzcie były sprawowane w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego w kościele pw. Przemienienia Pańskiego (Szczecin-Gumieńce).

• 15.09.2018 r. – We wspomnienie Siedmiu Boleści NMP odprawiona została w kościele pw. św. Józefa w Szczecinie Msza św. w intencji dziękczynnej za łaskę sakramentu małżeństwa Magdy i Piotra.

• 17.09.2018 r. – Na pierwszym, powakacyjnym spotkanie z cyklu “Msza trydencka – mity i prawda” ks. Bartosz Wach wygłosił wykład nt. liturgii w obrządku wschodnim.

• 22.09.2018 r. – Tego dnia miały miejsce dwa radosne wydarzenia. W Szczecinie (bazylika pw. św. Jana Chrzciciela) miał miejsce Chrzest św. Łucji, a po nim Msza św. za nowoochrzczoną oraz jej rodziców – wszystkie obrzędy w starszej formie rytu rzymskiego. Natomiast kilka godzin później w Stargardzie (kościół pw. św. Jana Chrzciciela) sakramentu małżeństwa udzielili sobie Małgorzata i Krzysztof, w intencji których zaraz po zaślubinach została odprawiona Msza św. w NFRR.

• 1.10.2018 r. – W kościele pw. św. Krzysztofa w Szczecinie została odprawiona dodatkowa cicha Msza św. w NFRR.

• 6.10.2018 r. – W pierwszą sobotę października ponownie w kościele pw. św. Krzysztofa w Szczecinie wierni spotkali się na adoracji Najświętszego Sakramentu, nabożeństwie wynagradzającym za grzechu przeciwko Niepokalanemu Sercu NMP oraz Mszy św. w NFRR.

• 15.10.2018 r. – W ten trzeci poniedziałek miesiąca ks. Bartosz Wach wygłosił wykład nt. liturgii w obrządku wschodnim, który był kontynuacją wykładu sprzed miesiąca. Spotkanie odbyło się oczywiście w ramach cyklu spotkań “Msza trydencka – mity i prawda”.

• 15.10.2018 r. – W kościele pw. św. Krzysztofa w Szczecinie odprawiona została dodatkowa Msza św. cicha w NFRR.

• 16.10.2018 r. – Dość niespodziewanie gościliśmy na spotkaniu w siedzibie Civitas Christiana br. Wawrzyńca ze zgromadzenia Franciszkanów Niepokalanej, znanego np. z konferencji pielgrzymkowych grupy Biało-Czarno-Czerwonej (piesza pielgrzymka Tradycji Katolickiej do Częstochowy). Br. Wawrzyniec wygłosił wykład nt. różańca świętego.

• 29.10.2018 r. – W kościele pw. św. Krzysztofa w Szczecinie odprawiona została dodatkowa Msza św. cicha w NFRR.

• 2.11.2018 r. – W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Myśliborzu odprawiona została dodatkowa Msza św. w NFRR.

• 5.11.2018 r. – W kościele pw. św. Krzysztofa w Szczecinie odprawiona została dodatkowa Msza św. cicha w NFRR.

• 6.11.2018 r. – W kościele pw. św. Józefa w Szczecinie odprawiona została dodatkowa Msza św. Requiem w NFRR.

• 16-17.11.2018 r. – W tych dniach miała miejsce Tradiclaromontana 2018 – XIII Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę.

• 24.11.2018 r. – W tym dniu do wspólnoty Kościoła został włączony Stanisław Łukasz. Chrzest św. i Msza św. zaraz po nim były sprawowane w NFRR w kościele pw. św. Józefa w Szczecinie.

• 1.12.2018 r. – Kolejne nabożeństwo pierwszej soboty i Msza św. w NFRR miały miejsce w kościele pw. św. Krzysztofa w Szczecinie.

• 3.12.2018 r. – Po raz pierwszy trakcie adwentu 2018 w kościele pw. św. Józefa została odprawiona poranna Msza św. roratnia w starszej formie.

• 8.12.2018 r. – W kościele pw. św. Krzysztofa w Szczecinie odprawiona została dodatkowa Msza św. cicha w NFRR.

• 12.12.2018 r. – Kolejna Msza św. wotywna o NMP (czyli “roratnia”) – tym razem modliliśmy się wieczorem w kościele pw. MB Jasnogórskiej (Wzgórze Hetmańskie w Szczecinie).

• 15.12.2018 r. – W dniu 5. rocznicy śmierci śp. Jadwigi w kościele pw. św. Józefa w Szczecinie sprawowana była Msza św. Requiem za spokój duszy zmarłej.

• 25.12.2018 r. – W Uroczystość Narodzenia Pańskiego ks. Tomasz Mędrek celebrował Mszę św. w kościele pw. św. Józefa w Szczecinie. 

2019

• 1.01.2019 r. – W Oktawie Bożego Narodzenia sprawowana była dodatkowa Msza św. w NFRR w kościele pw. św. Józefa w Szczecinie

• 5.01.2019 r. – W pierwszą sobotę miesiąca nowego roku odbyło się nabożeństw wynagradzające, a zaraz po nim odprawiona została Msza św. w NFRR. Tym razem miejscem spotkania modlitewnego był kościół pw. MB Jasnogórskiej (Wzgórze Hetmańskie w Szczecinie).

• 5.01.2019 r. – Tego dnia odbyło się spotkanie z tradycyjnym kolędowaniem. Przy słodkim poczęstunku i dzięki gościnności hotelu VULCAN w Szczecinie wierni przywiązani do Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego mieli możliwość wspólnie przeżywać radosny czas okresu Narodzenia Pańskiego.

• 19.01.2019 r. – W tym dniu Łucja Hiacynta została włączona do wspólnoty Kościoła. Obrzędy chrztu św., który przyjęła jak i Msza św. odprawiona zaraz po ceremonii sprawowane były w NFRR, a uroczystość odbyła się w kościele pw. św. Józefa w Szczecinie.

• 1.02.2019 r. – W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Myśliborzu celebrowana była dodatkowa, śpiewana Msza św. w NFRR.

• 2.02.2019 r. – Pierwsza sobota w lutym to jednocześnie święto Oczyszczenia NMP (nazywane też Ofiarowaniem Pańskim). Z tej okazji w kościele pw. MB Jasnogórskiej na Wzgórzu Hetmańskim odbyło się najpierw nabożeństwo wynagradzające za grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu NMP, a następnie odprawiona została Msza św. w NFRR.

• 12.02.2019 r. – Br. Atanazy, franciszkanin Niepokalanej odwiedził Szczecin i w tym dniu wygłosił konferencję nt. kultury śmierci. Konferencja była dostępna jako wideorelacja “na żywo” poprzez media społecznościowe.

• 18.02.2019 r. – Po 4 miesięcznej przerwie powróciły do stałego harmonogramu formacyjne spotkania z cyklu: „Msza Trydencka – mity i prawda”. Od tej pory wykłady, które przez blisko 6 lat realizowane były w Katolickim Stowarzyszeniu „Civitas Christiana” były kontynuowane przez nowopowstałą wspólnotę rodzin Domus Mariae. Lutowe spotkanie, które poprowadził ks. Bartosz Wach odbyło się w budynku Zespołu Szkół Salezjańskich, a wykład dotyczył sakramentów i sakramentaliów w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

• 20.02.2019 r. – W tę lutową środę rozpoczęły się regularne, cotygodniowe celebracje Mszy św. Przez kilka pierwszych miesięcy wierni korzystali z gościnności księży salezjanów – różni księża naszej diecezji sprawowali liturgię w kaplicy Szkół Salezjańskich przy ul. Ku Słońcu w Szczecinie w każdą środę.

• 23.02.2019 r. – Dodatkowa Msza św. w tym dniu odprawiona została w kościele pw. św. Józefa w Szczecinie jako dziękczynienie za życie Julianny w dniu jej 4. urodzin.

• 24.02.2019 r. – W tym dniu rozpoczęła się nowa inicjatywa modlitewna w intencji świętości kapłanów naszej diecezji. Chętni wierni na czas Wielkiego Postu (zakończenie w Wielki Czwartek) podjęli się modlitwy różańcowej w ramach Nowenny Pompejańskiej. Tego samego dnia po kilkumiesięcznej przerwie powróciła wspólna, wieczorna modlitwa niedzielną, śpiewaną kompletą – spotkania w każdą niedzielę w kościele pw. św. Brata Alberta w Szczecinie.

• 25.02.2019 r. – W kościele pw. św. Krzysztofa w Szczecinie odprawiona została dodatkowa Msza św. cicha w NFRR.

• 2.03.2019 r. – Po raz pierwszy od długiego czasu w tę pierwszą sobotę miesiąca nie było w Szczecinie nabożeństwa pierwszosobotniego i Mszy św. w NFRR. Odprawione one za to zostały w kościele pw. MB Fatimskiej w Dębnie.

• 4.03.2019 r. – W kościele pw. św. Krzysztofa w Szczecinie odprawiona została dodatkowa Msza św. cicha w NFRR.

• 6.03.2019 r. – W środę popielcową w kaplicy Szkół Salezjańskich ks. Andrzej Borzęcki z Lublina odprawił Mszę św. w NFRR, której towarzyszył obrzęd posypania głów popiołem.

• 11.03.2019 r. – Po raz drugi w nowym miejscu, czyli w Szkołach Salezjańskich przy ul. Ku Słońcu w Szczecinie chętni spotkali się na kolejnym z cyklu “Msza trydencka – mity i prawda” spotkaniu, na którym ks. Bartosz Wach wygłosił wykład. Była to druga część konferencji z poprzedniego miesiąca pt. “Sakramenty i sakramentalia”.