Czytelnia

NAUCZANIE PAPIESKIE

 1. LEON XII (1826 r.) - Quo graviora (O wolnomularstwie)
 2. PIUS IX (1846 r.) - Qui pluribus (O racjonalizmie)
 3. PIUS IX (1846 r.) Quanta cura & Syllabus errorum (O błędach modernizmu)
 4. LEON XIII (1878) Inscrutabili Dei consilio (O postaciach zła w społeczeństwie oraz misji Kościoła i papiestwa)
 5. LEON XIII (1878) Quod apostolici muneris (O błędach socjalistów, komunistów i nihilistów)
 6. LEON XIII (1879 r.) - Aeterni Patris (O filozofii chrześcijanskiej)
 7. LEON XIII (1880) Arcanum divinae sapientiae (O małżeństwie chrześcijańskim)
 8. LEON XIII (1881) Diuturnum illud (O pochodzeniu władzy cywilnej)
 9. LEON XIII (1884 r.) - Humanum genus (O masonerii)
 10. LEON XIII (1885) Immortale Dei (O ustroju państwa chrześcijańskiego)
 11. LEON XIII (1888 r.) - Libertas (O wolności człowieka)
 12. LEON XIII (1890) Sapientiae christianae (O obowiązkach katolików wobec Kościoła)
 13. LEON XIII (1891) Rerum novarum (O kwestii robotniczej)
 14. LEON XIII (1901) Graves de communi O działalności społecznej katolików
 15. LEON XIII (1902) Mirae caritatis (O Sakramencie Eucharystii)
 16. PIUS X (1907) Pascendi dominici gregis (O zasadach modernistów)
 17. PIUS XI (1925) Quas primas (O Chrystusie Królu)
 18. PIUS XI (1929) Divini illius Magistri (O chrześcijańskim wychowaniu młodzieży)
 19. PIUS XI (1930) Casti connubii (O małżeństwie chrześcijańskim)
 20. PIUS XI (1932) Caritate Christi compulsi (O Najświętszym Sercu Jezusa)
 21. PIUS XI (1937) Divini Redemptoris (O bezbożnym komunizmie)
 22. PIUS XII (1939) Summi Pontificatus 
 23. PIUS XII (1947 r.) - Mediator Dei (O świętej liturgii)
 24. JAN XXIII (1961) Mater et Magistra (O współczesnych przemianach społecznych w świetle zasad nauki chrześcijańskiej)
 25. PAWEŁ VI (1968) Humanae vitae (O zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego)
 26. JAN PAWEŁ II (2003) Ecclesia de Eucharistia (O Eucharystii w życiu Kościoła)
 27. KONGREGACJA NAUKI WIARY (2000) Dominus Iesus O jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła

KATECHIZMY

 1. APOLOGETYCZNY KATECHIZM KATOLICKI,, ks. Walenty Gadowski, Tarnów 2016 (żródło 1) (źródło 2)
 2. KATECHIZM KATOLICKI ŚW. PIUSA X, Sandomierz 2017.
 3. OBRONA RELIGII KATOLICKIEJ, Św. Józef Sebastian Pelczar, Warszawa 2016.
 4. KATECHIZM WEDŁUG SUMMY TEOLOGICZNEJ ŚW. TOMASZA Z AKWINU, o. Tomasz Pegues OP, Ząbki 2013.
 5. WYKŁAD PACIERZA, Św. Tomasz z Akwinu, W drodze 2005.

ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE

 1. PRAWIDŁA ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO DLA KAZDEGO WIEKU I STANU, Ks. Op. O. Bitschnau, Mikołów-Warszawa 1911 (reprint).
 2. ŻYWOTY ŚWIETYCH PAŃSKICH, ks. Piotr Skarga TJ, o. Prokop, o. Bitschnau, Warszawa-Mikołów 1910.
 3. ROK BOŻY W LITURGII I TRADYCJI KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO, Ks. Franciszek Marlewski (red.), Katowice 1932 (reprint).
 4. RELIGIA KATOLICKA: JEJ PODSTAWY, JEJ ŹRÓDŁA I JEJ PRAWDY WIARY, Św. Józef Sebastian Pelczar.
 5. WEZWANIE DO PRACY NAD DUCHOWYM ODRODZENIEM SIĘ NARODU POLSKIEGO, Św. Józef Sebastian Pelczar.
 6. O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA, Tomasz a Kempis.

DUCHOWOŚĆ KATOLICKA

 1. ŻYCIE DUCHOWE, Św. Józef S. Pelczar (tom I) (tom II)
 2. ZARYS TEOLOGII ASCETYCZNEJ I MISTYCZNEJ, o. Adolf Tanquerey, Warszawa 2003 (tom I) (tom II)
 3. ŚW. JAN OD KRZYŻA - DZIEŁA, Kraków 2014.
 4. SZTUKA KORZYSTANIA Z WŁASNYCH BŁĘDÓW WEDŁUG ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO, Warszawa 2004.
 5. ĆWICZENIA DUCHOWE, Św. Ignacy Loyola, WAM 2002.
 6. Jak rozpoznać prawdziwość objawień?  w: A. Poulain, Łaski modlitwy, Księgarnia Świętego Wojciecha 1966.

MSZA ŚWIĘTA

 1. OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ, ks. Mikołaj Gihr, Warszawa 2012 (tom I) (tom II) (tom III)
 2. WYKŁAD O MSZY ŚW., Marcin z Kohem, Wrocław 2001.
 3. MSZA ŚW. Jej znaczenie, korzyści, obrzędy i sposoby słuchania, ks. Feliks Cozel TJ, Warszawa 1998.
 4. MSZA ŚWIETA, Johannes Brinktrine, Warszawa 1957 (drugi obieg)
 5. OFIARA MSZY ŚW. W TAJEMNICACH I CUDACH, ks. A. Reiners, Warszawa-Mikołów 1904.
 6. KALWARIA A MSZA ŚWIĘTA, Abp Fulton J. Sheen, Sandomierz 2019.
 7. UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW., ks. dr Władysław Śpikowski, Warszawa 2002.
 8. SERCE NASZEJ WIARY. ROZWAŻANIA O MSZY ŚW., ks. Robert Maeder, Warszawa 2000.
 9. LITURGIKA KATOLICKA, ks. dr Gerard Szmyd, Warszawa 2002.
 10. MSZA PO STAREMU SIĘ ODPRAWIA, o. Paweł Szczaniecki, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2009.
 11. W POSZUKIWANIU POCZĄTKÓW KULTU CHRZEŚCIJAŃSKIEGO, Paul F. Bradshaw, Kraków 2016.

EUCHARYSTIA / KOMUNIA ŚWIĘTA

 1. DOMINUS EST. Refleksje Biskupa z Azji Środkowej o Komunii świętej, bp Athanasius Schneider, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2008.
 2. CORPUS CHRISTI. Komunia święta i odnowa Kościoła, bp Athanasius Schneider, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa2013.
 3. JEZUS - EUCHARYSTYCZNA MIŁOŚĆ, o. Stefano Manelli
 4. BOŻA MIŁOŚĆ STAŁA SIĘ CIAŁEM, kard. Raymond Burke, Kraków 2015.

TEOLOGIA LITURGII

 1. SAKRAMENT I MISTERIUM. Teologialiturgii, kard. Joseph Ratzinger, Kraków 2011.

MODLITEWNIKI / MSZALIKI

 1. MSZAŁ RZYMSKI. Przekład polski i objaśnienia opracowali OO. Benedyktyni z Opactwa Tynieckiego, Poznań-Pallottinum 1963 (reprint).
 2. MÓJ NIEDZIELNY MSZALIK. Z objaśnieniami., ks. Józef Stedman, Brooklyn 1938 (reprint)
  [oprawa miękka] [oprawa twarda]
 3. MSZAŁ RZYMSKI NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA, ks. dr Gerard Szmyd, Lwów 1935 (reprint).
 4. Modlitewnik Świętej Tradycji - Laudetur Iesus Christus, wyd. ANTYK Marcin Dybowski, 2019.
 5. MODLITWA-POKUTA-OFIARA, Mikołów 2010. 
 6. MODLITEWNIKI OKOLICZNOŚCIOWE - Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu
 7. KSIĄŻKA MISYJNA, Kraków 1926 (reprint).
 8. ORA PRO NOBIS, WSD Sandomierz.
 9. TE DEUM LAUDAMUS, Te Deum 2001.

ŚWIĘCI

 1. Pisma Ojców Kościoła [źródło 1] [źródło 2]
 2. Św. Katarzyna ze Sieny, Dialog o Bożej Opatrzności [On-line] [księgarnia]
 3. Św. Jan Maria Vianney, Kazania, WDS Sandomierz 2015.
 4. Św. Ignacy Loyola, Listy wybrane, WAM 2017.

KULT SERCA JEZUSOWEGO

 1. Św. Józef S. Pelczar, Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego według objawień danych św. Małgorzacie Marii...
 2. SERCE JEZUSA A SERCE CZŁOWIEKA, o. Stefano Manelli.
 3. Rytuał oddania się Najświętszemu Sercu, Kard.Raymond Leo Burke
 4. JEZUS KRÓL MIŁOŚCI, o. Matteo Crawley-Boevey

INNE

 1. RZECZY OSTATECZNE, o. Stefano Maria Manelli
 2. NABOŻENSTWO DO MATKI BOŻEJ, o. Stefano Manelli
 3. MAJ - MIESIĄC MARYI, o. Stefano Manelli
 4. NIEPOKALANE SERCE MARYI, o. Stefano Manelli

DLA KAPŁANÓW

 1. ROZMYŚLANIA O ŻYCIU KAPŁAŃSKIM, Św. Józef S. Pelczar, Poznań 2003. [źródło 2]
 2. PRZEWODNIK KAPŁAŃSKI. O czym powinien wiedzieć kapłan w swoim życiu i posłudze, ks. Klaudiusz Arvisenet, Bernardinum 2009.
 3. PISMA DO KAPŁANÓW, Św. Jan z Avila, Poznań 2017.
 4. KAPŁAN NIE NALEŻY DO SIEBIE, Abp Fulton J. Sheen, WDS Sandomierz 2018.
 5. KAPŁAN WEDŁUG SERCA JEZUSOWEGO, Kard. Raymond Leo Burke, WDS Sandomierz 2018.
 6. ORĘDZIE DO SWEGO KAPŁANA (myśli rekolekcyjne), o. J. Schrijvers CSsR, Tuchów1935.
 7. KU DOSKONAŁOŚCI KAPŁAŃSKIEJ, O. R. Garrigou-Lagrange OP, Pallottinum 1958 (drugi obieg)

pomocne w duszpasterstwie:

 1. NAUKI PRZEDŚLUBNE, Warszawa 2014.
 2. SAKRAMENTY W DUSZPASTERSTWIE. Praca zbiorowa członków Komisji Duszpasterskiej Episkopatu Polski, Księgarnia Św. Wojciecha 1963.
 3. WPROWADZENIE DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH, cz. I - PRAKTYCZNE NORMY KANONICZNE, ks. dr K. Karłowski, Księgarnia Św. Wojciecha 1962.
 4. WPROWADZENIE DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH, cz. II - RADY DLA SPOWIEDNIKÓW, ks. J. K., Księgarnia Św. Wojciecha 1962.

liturgia w praktyce "na wesoło"

 1. PO NASZEMU. PAMIĘTNIK LITURGISTY, ks. Piotr Mańkowski, Kraków-Warszawa 1917.