Aktualności

ARS CELEBRANDI 2015 - videorelacja

Zapraszamy do obejrzenia filmu - oficjalnej relacji warsztatów Ars Celebrandi 2015, w której uczestniczyli członkowie naszego Duszpasterstwa:

 

 
 

VADEMECUM nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego

Miło nam poinformować, że w siedzibie Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej Usus Antiquior w Szczecinie, można nabyć książkę autorstwa ks. Piotra Wulgarisa, w której zamieścił najważniejsze dokumenty dotyczące regulacji nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego oraz polskie tłumaczenia rubryk mszału Św. Piusa V. Książka otrzymała Nihil Obstat i Imprimatur Kurii Metropolitalnej w Gdańsku dnia 18.06.2015 r. Niniejsza publikacja jest wartościowym niezbędnikiem dla osób korzystających z posługi sakramentalnej według nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego.

 

liczba stron: 238
oprawa: miękka
format: 16 x 23 cm
 
Obecnie, gdy czcigodna liturgia sprawowana w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego staje się coraz bardziej popularna, zarówno w gronie świeckich jak i duchownych, stajemy przed wyzwaniem dobrego, merytorycznego i praktycznego przygotowania duchowieństwa, które sięga do skarbca Liturgii Kościoła, nie tylko w celu uświęcania własnych dusz, ale także powierzonych sobie wiernych.
 
 
Nie było to dotąd takie proste, ponieważ źródła ogólne i szczegółowe opisujące świętą Liturgię i jej normy, znajdowały się w różnych, często niedostępnych dla wszystkich zainteresowanych, miejscach. Trudnością było nie tylko dotarcie do tekstów rubryk czy dokumentów, ale także, w dużym stopniu, język łaciński, w którym spisana była większość tekstów.
 
Dlatego z wielkim podziwem patrzę na niniejszą publikację, która staje się potężną skarbnicą wiedzy źródłowej, swoistym KOMPENDIUM, w którym, w jednym miejscu, znajdziemy najważniejsze dokumenty opisujące Świętą Liturgię Rzymską, sprawowaną w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Zamieszczone tutaj dokumenty i dekrety stanowią liturgiczną bazę prawną i są niezbędne, do godnego sprawowania Najświętszej Ofiary.
 
Ks. Paweł Korupka, Przedmowa
 
Spis treści
 
Przedmowa
Wstęp
 
Rozdział I Dokumenty i Rubryki Mszalne znajdujące się w Missale Romanum 1962 oraz dodatki
Bulla św. Piusa V Quo Primum Ogłaszająca wydanie Mszału Rzymskiego
Poszczególne edycje Mszału Rzymskiego
Pismo Apostolskie Ojca św. Jana XXIII wydane z własnej inicjatywy, zatwierdzające zbiór nowych rubryk Brewiarza i Mszału
Dekret ogólny Świętej Kongregacji Obrzędów ogłaszający nowy Kodeks Rubryk Brewiarza i Mszału Rzymskiego
Rubryki Mszału i Brewiarza Rzymskiego
Rubryki ogólne
Wspomnienia
Rubryki ogólne Mszału Rzymskiego
Pojęcia i zasady ogólne
Kalendarz obowiązujący przy odprawianiu Mszy
Msza konwentualna
Msza w niedziele i dni powszednie
Msze świąteczne
Msze wotywne
Msze za zmarłych
Różne części Mszy
Rodzaj głosu we Mszy
Porządek klęczenia, siedzenia i stania we Mszy
Przygotowanie ołtarza do Mszy
Tabela dni liturgicznych
Niedziele
Dni powszednie
Wigilie
Oktawy
Święta 1. klasy
Święta 2. klasy
Tabela zbieżności dni liturgicznych
Porządek odprawiania czytanych Mszy wotywnych 4. klasy
Rubryki Graduału Rzymskiego 1961 (w oparciu o przekład ks.dr. Surzyńskiego)
 
Rozdział II Ritus Servanus in celebratione Missae, de Defectibus oraz Ogólne reguły praktyczne
O rzeczach, które należy zachowywać przy celebrowaniu Mszy Świętej
I. Przygotowanie celebrującego kapłana
II. Procesja kapłana do ołtarza
III. Rozpoczęcie Mszy
IV. Introit, Kyrie i Gloria
V. Kolekty
VI. Epistoła, Graduał i wszystko pozostałe aż do Offertorium
VII. Offertorium i inne części aż do Kanonu
VIII. Kanon Mszy aż do Konsekracji
IX. Kanon po Konsekracji aż do Modlitwy Pańskiej
X. Modlitwa Pańska i wszystko inne aż do końca Komunii
XI. Komunia Święta i modlitwy po niej
XII. Błogosławieństwo na końcu Mszy i Ewangelia według Świętego Jana
XIII. O tym, co omija się w mszach za zmarłych
XIV. Czynności wykonywane, jeśli kapłan celebruje dwu lub trzykrotnie tego samego dnia
 
O nieprawidłowościach pojawiających się podczas celebracji Mszy
I. Wstęp
II. O nieprawidłowościach materii
III. O nieprawidłowości chleba
IV. O nieprawidłowości wina
V. O niedoskonałościach Formy
VI. O nieprawidłowościach kapłana
VII. O nieprawidłowości intencji
VIII. O nieprawidłowościach dyspozycji duszy
IX. O nieprawidłowościach dyspozycji ciała
X. O nieprawidłowościach pojawiających się podczas samej służby (ministerium)
 
Dodatek I: Modlitwy podczas ubierania się celebransa (wzięte z "Praeparatio ad Missam" z Mszału Rzymskiego)
 
Dodatek II: Ryt błogosławieństwa i pokropienia wodą święconą w niedziele
Wstęp do kazania
Ogólne reguly praktyczne
Dłonie kapłana w wybranych momentach Mszy św.
 
Rozdział III Wybrane przepisy liturgiczne i artykuły o pokrewnej tematyce z okresu bezpośrednio przed wprowadzeniem w życie reform II Soboru Watykańskiego
 
Przepisy dotyczące Kościoła powszechnego
1. Instrukcja Świętej Kongregacji Obrzędów o rewizji kalendarzy partykularnych oraz Propriów Oficjów i Mszy zgodnie z zasadami i intencją Kodeksu Rubryk [1961]
2. Wyjaśnienia w sprawach imperaty, pomijania ostatniej ewangelii, modlitw po Mszy św. i antycypowania Jutrzni [1961]
3. Wyjaśnienia względem nowego Kodeksu Rubryk [1961]
4. Msza o Najświętszym Sakramencie w niedzielę [1961]
5. Wątpliwości względem interpretacji Kodeksu Rubryk [1962]
6. Oficjum w święto Świętych 1. klasy [1963]
7. Zmiany rubryk w Mszale z 1962 r.
8. Najnowsze zmiany w dotychczasowym sposobie odprawiania Mszy św.
9. Uzasadnienie niektórych zmian wprowadzonych przez Nowy Kodeks Ogólnych Rubryk Brewiarza i Mszału Rzymskiego oraz ich konsekwencje
10. Nowe wydanie Mszału Rzymskiego
11. Jeszcze o nowym Mszale Rzymskim
12. Włączenie imienia św. Józefa do Kanonu Mszy św. [1962]
13. Modlitwy odmawiane po odprawieniu Mszy św. [1960]
14. Encyklika Ojca św. Piusa XII o Muzyce Kościelnej Musicæ sacræ disciplina [1955]
15. Instrukcja Świętej Kongregacji Obrzędów o Muzyce Sakralnej i Liturgii według wskazań Encyklik Papieża Piusa XII Musicæ sacræ disciplina oraz Mediator Dei [1958]
16. Wątpliwości względem interpretacji Instrukcji o Muzyce świętej i Liturgii [1959]
17. Typiczne wydanie drugiej części Pontyfikału Rzymskiego [1962]
18. Reforma drugiego tomu Pontyfikału Rzymskiego
19. Komunia św. w czasie nabożeństw popołudniowych i wieczornych [1960]
20. Wątpliwość dotycząca udzielania Komunii św. chorym w godzinach popołudniowych [1961]
 
Przepisy dotyczące Kościoła w Polsce
1. Proprium Poloniæ [1964]
2. Patroni Polski [1962]
3. Święto MB Częstochowskiej [1956]
4. Święto NMP Wspomożycielki Wiernych [1958]
5. Język polski we Mszy św. [1961]
6. Polski przekład Ordo Missæ
7. Msze w dawnej oktawie Bożego Ciała [1961]
8. Msza wotywna Rorate [1961, 1963]
9. Odprawianie Mszy św. facie ad populum
10. Dyrektywy Episkopatu Polski w związku z Instrukcją Świętej Kongregacji Obrzędów o Muzyce Sakralnej i Liturgii [1962]
11. Rytuał dla Polski [1959]
12. Rozdzielanie Komunii św. po wieczornej Mszy św. [1959]
13. Rozdzielanie Komunii św. w godzinach popołudniowych [1959]
14. Rozdzielanie Komunii św. podczas Mszy św. [1961]
15. Przepisy postne [1957, 1962]
 
Rozdział IV Najnowsze regulacje prawne dotyczące celebracji liturgii w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego
List Apostolski Ojca Świętego Benedykta XVI Summorum Pontificum
List Jego Świątobliwości Ojca Świętego Benedykta XVI do biskupów z okazji publikacji Summorum Pontificum
Papieska komisja Ecclesia Dei. Instrukcja dotycząca zastosowania Listu Apostolskiego Motu Proprio data Summorum Pontificum Jego Świątobliwości Benedykta XVI
Odpowiedź Komisji Ecclesia Dei na istotne pytania związane ze stosowaniem Summorum Potificum
 
Wykaz skrótów
 
Spis treści
 

 

MSZE ŚWIĘTE W SIERPNIU

Ze względu na rekonwalescencje naszego duszpasterza - ks. Pawła Korupki oraz urlopy i wyjazdy wakacyjne księży, Msze Święte trydenckie w miesiącu sierpniu nie będą się odbywały za wyjątkiem 1 i 29 sierpnia. W najbliższą sobotę Mszę Św. będzie sprawował w parafii pw. Świętego Józefa ks. Tomasz Mędrek - dyrektor administracyjny Wyższego Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Szczecinie. Kolejna Msza Święta będzie sprawowana dopiero 29 sierpnia.

1 VIII - godz. 18:00, ks. Tomasz Mędrek
8 VIII - Msza Św. odwołana
15 VIII - Msza Św. odwołana
22 VIII - Msza Św. odwołana
29 VIII - godz. 18:00, ks. Paweł Korupka

MSZA ŚW. IMIENINOWA KS. PAWŁA

Serdecznie zapraszamy w sobotę - 27 czerwca, na godz. 18:00, do uczestnictwa w uroczystej Mszy Świętej imieninowej naszego duszpasterza - ks. Pawła Korupki. Msza Święta będzie sprawowana z asystą wyższą - diakonem i subdiakonem. Po Mszy Św. zapraszamy wszystkich uczestników na poczęstunek do salki domu parafialnego. Członkowie Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej "Usus Antiquior" proszeni są o przyniesienie ciast. Msza Święta będzie sprawowana z formularza Mszy św. wotywnej o Św. Apostołach Piotrze i Pawle (Michi autem). Serdecznie zapraszamy.

MISSA REQUIEM w wigilię odpustu

Miło nam poinformować, iż dnia 26 czerwca br., w wigilię odpustu, w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Suchaniu, o godz. 18:00, odbędzie się uroczysta MSZA REQUIEM w intencji zmarłych parafian. Po Mszy Św. odbędzie się obrzęd absolucji za zmarłych. Mszę Świętą i egzkwie poprowadzi nasz duszpasterz ks. Paweł Korupka. Serdecznie zapraszamy!

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH W CZERWCU

Laudetur Iesus Christus!

Podajemy porządek Mszy Świętych w czerwcu:

6 czerwca (sobota), godz. 18:00 - Mszę Świętą będzie sprawował x. Paweł Korupka;
13 czerwca (sobota) - Nie będzie Mszy Św. Trydenckiej. O godz. 18:00, ze względu na kolejną rocznice objawień Matki Bożej w Fatimie, będzie sprawowana Msza Święta w zwyczajnej formie rytu rzymskiego (w języku polskim). Po jej zakończeniu zapraszamy na procesję fatimską ulicami naszej parafii.
20 czerwca (sobota), godz. 18:00 - Mszę Świętą będzie sprawował x. Gość (x. Paweł będzie w tym czasie w szpitalu)
27 czerwca (sobota), godz. 18:00 - Msza Święta imieninowa x. Pawła Korupki. Msza Święta będzie sprawowana z formularza o Świętych Apostołach Piotrze i Pawle (wotywa) z asystą wyższą (diakonem i subdiakonem). Po Mszy Świętej wspólne świętowanie w salce parafialnej. Członków duszpasterstwa prosimy o przyniesienie ciast.

Do 10 czerwca x. Paweł Korupka, ze względów zdrowotnych, sprawuje Msze Święte w kaplicy na plebanii. Chętnych do uczestniczenia w Mszach Świętych prywatnych, prosimy o kontakt z księdzem.

ZAKOŃCZENIE OKTAWY ZESŁANIA DUCHA ŚW.

Dzisiaj sobota suchych dni po zesłaniu Ducha Świętego i zakończenie oktawy tej uroczystości. Zapraszam zatem na Mszę Św. sprawowaną, jak zawsze w sobotę w naszej parafii, w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Przypominam, że oktawa po zesłaniu Ducha Świętego jest obecna tylko w kalendarzu nadzwyczajnej formy. W nowym kalendarzu została zniesiona. Korzystajmy zatem ze skarbca liturgii i uczcijmy dzisiaj w sposób szczególny Ducha Świętego, prosząc wraz z kapłanem, który w kolekcie będzie się modlił: Mentes nostras, quesumus, Domine, Paraclitus, qui a te procedit, illuminet: et inducat in omnem, sicut tuus promisit Filius, veritatem: Qui tecum vivit... (Panie, niech Pocieszyciel, który od Ciebie pochodzi, oświeci nasze umysły i doprowadzi, jak to obiecał Twój Syn: Który z Tobą żyje...). PARAFIA PW. ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP (Pomorzany), SOBOTA (30.05.), 18:00.

 

Msza Trydencka - mity i prawda - ks. prof. US dr hab. Janusz Bujak

Serdecznie zapraszamy na kolejną część wykładu pt. "Msza Św. Trydencka - mity i prawda" w  poniedziałek - 20 kwietnia na godz. 19:00 do siedziby szczecińskiego oddziału Civitas Christiana przy ul. Kaszubskiej 20/3.
 
Tematem przewodnim będzie "Posoborowa reforma Kościoła". Wykład wygłosi kapłan diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i jednocześnie wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalista Teologii Dogmatycznej, ks. prof US dr hab. Janusz Bujak. Kwietniowe spotkanie będzie kontynuacją myśli rozpoczętej w marcu. 
 
Serdecznie zapraszamy!

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2015

Z radościa informujemy, że z inicjatywy Szczecińskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana", w dniach 23-25 lutego 2015 roku, odbędą się rekolekcje wielkopostne, których adresatami są nie tylko członkowie tego Stowarzyszenia, lecz wszyscy zainteresowani. Rekolekcje poprowadzi znany nam już kapłan ks. Grzegorz Śniadoch IBP z Białegostoku. Rekolekcje odbędą  się w domu rekolekcyjnym Św. Józefa na Golęcinie (ul. Strzałowska 26a).

MSZA ŚW. SOBOTNIA (24.01.2015)

W zwiazku z wyjazdem ks. Pawła na obóz zimowy z ministrantami, sobotnią Mszę Świętą - 24 stycznia 2015 roku odprawi w zastępstwie ks. Piotr Buda. Msza Święta nie jest więc odwołana, tak jak to zostało błędnie wcześniej przekazane, ale odbędzie się zgodnie z planem. Serdecznie zapraszamy!