Aktualności

Msza Św. Trydencka - mity i prawda (wykład IV)

Serdecznie zapraszamy na kolejną część wykładu pt. "Msza Trydencka - mity i prawda" w  poniedziałek - 19. sierpnia na godz. 19:00 do siedziby szczecińskiego oddziału Civitas Christiana przy ul. Kaszubskiej 20/3. TEMAT SPOTKANIA: "Paramenty liturgiczne".

20 lipca 2013 r. - zmiana godziny Mszy Świętej

Informujemy, iż sobotnia Msza Święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, dnia 20. lipca, wyjątkowo, zostanie odprawiona o godz. 16:00. Będzie ona poprzedzona uroczystym Sakramentem Małżeństwa, który będą przyjmować Anna Drzewiecka i Przemysław Synak - związani z Duszpasterstwem Tradycji we Wrocławiu. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa  w ceremonii ślubnej i Mszy Świętej oraz prosimy o modlitwę w intencji narzeczonych.

Msza Trydencka - mity i prawda (cz. III)

Serdecznie zapraszamy na kolejną część wykładu pt. "Msza Trydencka - mity i prawda" w  poniedziałek - 15. lipca na godz. 19:00 do siedziby szczecińskiego oddziału Civitas Christiana przy ul. Kaszubskiej 20/3. TEMAT SPOTKANIA: "Język i strój liturgiczny".

Msza imieninowa x. Pawła

Serdecznie zapraszamy w najbliższą sobotę - 29 czerwca, na godz. 18:00, do uczestnictwa w uroczystej Mszy Świętej imieninowej naszego duszpasterza - ks. Pawła Korupki. Msza Święta będzie sprawowana z asystą wyższą - diakonem, którego role będzie spełniał ks. Piotr Buda i subdiakonem, którego funkcje będzie pełnił ks. Arkadiusz Prokop. Kazanie wygłosi ks. Piotr Buda. Po Mszy Św. zapraszamy wszystkich uczestników na poczęstunek do salki domu parafialnego. Członkowie Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej "Usus Antiquior" proszeni są o przyniesienie ciast, które posłużą wszystkim do przedłużenia radości z narodzin dla nieba Świętych Apostołów, Filarów Kocioła - Piotra i Pawła. Serdecznie zapraszamy.

Mszaliki dla wiernych

Aby ułatwić wiernym korzystanie ze skarbca liturgicznego Kościoła i pomóc w uczestnictwie we Mszy Świetej sprawowanej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, Duszpasterstwo Tradycji w Gorzowie Wielkopolskim opracowało i wydało "Ordo Missae" do Mszy Świętej Trydenckiej. Jest to jedyne takie wydanie pośród dostępnych na rynku ponieważ zawiera nie tylko teksty mszalne w języku łacińskim i języku polskim, ale zawiera komentarze do poszczególnych części Mszy św., a także sugestie praktyczne - np. postawy ciała (np. kiedy należy stać, klęczeć, itp.). Mszalik zawiera również modlitwy przygotowujące do Mszy Św., jak również różne formy dziękczynienia po niej. W dodatku, na końcu "Mszalika", zostały przedrukowane teksty do rozważań na poszczególne części Mszy Św. ("Sposób przeżywania Mszy Świętej połączony z rozważaniem Chrystusowej męki" oraz "Sposób przeżywania Mszy Świętej połączony z rozważaniem tajemnic życia Pana Jezusa"). W teksty zostały wplecione neumy do części stałych z Mszy "De Angelis". "Mszalik" wydany został na papierze kredowym, nadruk dwukolorowy (czarno-czerwony) i jest przeznaczony do celów wewnętrznych Duszpasterstw Tradycji. Można go nabyć w siedzibie Duszpasterstw Tradycji w Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie.

20-lecie święceń kapłańskich w nadzwyczajnej formie

Serdecznie zapraszamy w najbliższą sobotę, na godz. 18:00, na uroczystą Mszę św. z asystą wyższą (diakonem i subdiakonem), którą będzie sprawował, z okazji 20-lecia swoich święceń kapłańskich, ks. mgr Robert Kos.

Ks. Robert od ponad roku jest związany z naszym Duszpasterstwem: 1) 30 kwietnia 2012 roku, asystował jako subdiakon podczas Mszy św. Prymicyjnej ks. Sergiusza Orzeszki (galeria); 2) 19 czerwca 2012 roku, z okazji 19. rocznicy święceń,  sprawował pierwszą Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego (galeria); 3) 16 października, z inicjatywy ks. Roberta Kosa odbyła się w Sanktuarium MB Fatimskiej "Pielgrzymka Różańcowa". O godz. 19:00 ks. Robert poprowadził modlitwę różańcową połączoną z adoracją Najświętszego Sakramentu, a o godz. 20:00 ks. Paweł Korupka celebrował Mszę Św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego sprawowaną w intencji Ojca Świętego Benedykta XVI; 4) 4 maja 2013 udzielił sakramentu Chrztu św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego; 5) Kilkakrotnie zastępował ks. Pawła w sprawowaniu Mszy św. w parafii pw. św. Józefa.

Msza Trydencka - mity i prawda (cz. II)

Serdecznie zapraszamy na kolejną część wykładu pt. "Msza Trydencka - mity i prawda" w  poniedziałek - 17. czerwca na godz. 19:00 do siedziby szczecińskiego oddziału Civitas Christiana przy ul. Kaszubskiej 20/3. TEMAT SPOTKANIA: "Przestrzeń i język liturgii".

GRATULACJE

Uprzejmie informujemy, że 8. czerwca 2013 r., o godz. 19:00 w kościele pw. św. Wojciecha w Szczecinie (kościół garnizonowy), kierownik naszej scholi gregoriańskiej - dotychczas student Akademi Sztuki w Szczecinie - pan Kamil Szałata, podczas koncertu dyplomowego dyrygował przygotowanymi przez siebie dwoma chórami: "Szczeciński Chór Chłopięcy Słowiki" oraz "Cantore Iuvenum", za co otrzymał ocenę bardzo dobrą. Gratulujemy mu obronionego dyplomu i życzymy wzrastania w Bożych talentach! Ad Maiorem Dei Gloriam!

GRATULACJE

Miło nam poinformować iż dnia 1 czerwca roku Pańskiego 2013, w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Szczecinie, redaktor naczelny naszego Biuletynu Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej "Usus Antiquior", aystent Katedry Egzegezy i Teologii Biblijnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego - pan mgr Piotr Goniszewski, zawarł sakrament małżeństwa z Katarzyną Józefowicz. Życzymy Młodej Parze, aby trwali w łasce Pana we wspólnej miłości przez wszystkie swoje ziemskie dni. Prosimy równiez o modlitwę w intencji pana Piotra, któy w połowie czerwca broni na Wydziele Teologicznym swoją pracę doktorską.

OGŁOSZENIE (20.05.2013)

Z racji na inauguracyjny wykład x. Pawła "Msza Trydencka - mity i prawda" [poniedziałek (20.05.2013) w siedzibie Civitas Christiana (ul. Kaszubska 20/3, Szczecin)], nie będzie poniedziałkowej Mszy Świętej cichej w kaplicy na plebanii o godz. 18:00. Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wyżej wspomnianym wykładzie inauguracyjnym. Kolejna Msza Święta trydencka w parafii pw. św. Józefa w Szczecinie - sobota (25.05.2013), godz. 18:00.