Aktualności

DODATKOWE MSZE ŚW.

 

Z radością informujemy, że w Kaplicy Rektoralnej pw. Św. Józefa, w każdy poniedziałek, wtorek i środę, sprawowane są dodatkowe Msze Św. o godz. 7:00. Serdecznie zapraszamy! 
(Msza św. o godz. 18:00, w tych dniach, pozostaje bez zmian).

Nabożeństwa Majowe - codziennie, przez cały miesiąc, po Mszy Św. wieczornej.

JASNOGÓRSKIE ŚLUBY NARODU | 26.08.1956

Wielka Boga-Człowieka Matko! Bogurodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo!
 
Królowo świata i Polski Królowo!
 
Gdy upływają trzy wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś Królową Polski, oto my, dzieci Narodu polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi Przodków naszych, stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości i nadziei, jakie ożywiały ongiś Ojców naszych.
 
My, biskupi polscy i królewskie kapłaństwo, Lud nabyty zbawczą Krwią Syna Twojego, przychodzimy, Maryjo, znów do Tronu Twego, Pośredniczko Łask wszelkich, Matko Miłosierdzia i wszelkiego pocieszenia.
 
Przynosimy do stóp Twoich niepokalanych całe wieki naszej wierności Bogu i Kościołowi Chrystusowemu - wieki wierności szczytnemu posłannictwu Narodu, omytego w wodach Chrztu świętego.
 
Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy: rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia serc i porywy woli.
 
Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś była nam Dziewicą Wspomożycielką wśród straszliwych klęsk tylu potopów.
 
Stajemy przed Tobą pełni skruchy, w poczuciu winy, że dotąd nie wykonaliśmy ślubów i przyrzeczeń Ojców naszych.
 
Spojrzyj na nas, Pani Łaskawa, okiem Miłosierdzia Twego i wysłuchaj potężnych głosów, które zgodnym chórem rwą się ku Tobie z głębi serc wielomilionowych zastępów oddanego Ci Ludu Bożego.
 
Królowo Polski! Odnawiamy dziś śluby Przodków naszych i Ciebie za Patronkę naszą i za Królową Narodu polskiego uznajemy.
 
Zarówno siebie samych, jak i wszystkie ziemie polskie i wszystek lud polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie.
 
Wzywamy pokornie pomocy i miłosierdzia w walce o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego Pasterzom, Ojczyźnie naszej świętej, chrześcijańskiej przedniej straży, poświęconej Twojemu Sercu Niepokalanemu i Sercu Syna Twego. Pomnij, Matko Dziewico, przed obliczem Boga, na oddany Tobie Naród, który pragnie nadal pozostać Królestwem Twoim, pod opieką najlepszego Ojca wszystkich narodów ziemi.
 
Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym.
 
Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!
 
Matko Łaski Bożej! Przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski, jako źródła Bożego życia.
 
Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się Domem Bożym i Bramą Niebios, dla pokoleń wędrujących poprzez polską ziemię - pod przewodem Kościoła katolickiego - do Ojczyzny wiecznej.
 
Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!
 
Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w Żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia.
 
Walczyć będziemy w obronie każdego dziecka i każdej kołyski, równie mężnie, jak Ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli zadać śmierć bezbronnym.
 
Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb Narodu.
 
Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!
 
Matko Chrystusowa i Domie Złoty! Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne.
 
Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską.
 
Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!
 
Zwierciadło Sprawiedliwości! Wsłuchując się w odwieczne tęsknoty Narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości, Chrystusem, Bogiem naszym.
 
Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszej wszystkie dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku.
 
Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących.
 
Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!
 
Zwycięska Pani Jasnogórska! Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi.
 
Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu, rozwiązłości.
 
Przyrzekamy zdobywać cnoty: wierności i sumienności, pracowitości, oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej.
 
Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!
 
Królowo Polski! Ponawiamy śluby Ojców naszych i przyrzekamy, że z wielką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie, Bogurodzico Dziewico, wsławiona w tylu świątyniach naszych, a szczególnie w Twej Jasnogórskiej Stolicy.
 
Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie serce, aby chwała Twoja nie ustawała w ustach naszych dnia każdego, a zwłaszcza w dni Twoich świąt.
 
Przyrzekamy iść w ślady Twoich cnót, Matko Dziewico i Panno Wierna, i z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia.
 
Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!
 
W wykonaniu tych przyrzeczeń widzimy żywe Wotum Narodu, milsze Ci od granitów i brązów. Niech nas zobowiązują do godnego przygotowania serc naszych na Tysiąclecie Chrześcijaństwa Polski.
 
W przededniu Tysiąclecia Chrztu Narodu naszego chcemy pamiętać o tym, że Ty pierwsza wyśpiewałaś narodom hymn wyzwolenia z niewoli i grzechu; że Ty pierwsza stanęłaś w obronie maluczkich i łaknących, i okazałaś światu Słońce Sprawiedliwości, Chrystusa, Boga naszego. Chcemy pamiętać o tym, że Ty jesteś Matką naszej Drogi, Prawdy i Życia, że w Twoim Obliczu Macierzyńskim najpewniej rozpoznajemy Syna Twojego, ku któremu nas wiedziesz niezawodną dłonią.
 
Przyjm nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych i złóż przed Oblicze Boga w Trójcy Świętej Jedynego. W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość i przyszłość, całe nasze życie narodowe i społeczne, Kościół Syna Twego i wszystko, co miłujemy w Bogu.
 
Prowadź nas poprzez poddaną Ci ziemię polską do bram Ojczyzny Niebieskiej. A na progu nowego życia sama okaż nam Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twojego. Amen.

2021-05-02 OGŁOSZENIA | IV Niedziela po Wielkanocy

1) W związku z nowymi obostrzeniami sanitarnymi, przypominamy, że w Kaplicy Tymczasowej pw. Św. Józefa może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 20m2. Prosimy o stosowanie dystansu społecznego oraz używanie środków ochrony osobistej w postaci maseczek oraz płynów dezynfekcyjnych. Osoby, które nie zmieszczą się w określonym limicie osób, prosimy o uczestniczenie we Mszy Św. na zewnątrz  kaplicy, z zachowaniem także przepisów prawa.
 
2) Msze św. w naszej Kaplicy sprawowane są codziennie: w dni powszednie o godz. 18:00. W niedziele o godz. 10:30. W środę po Mszy Św. nabożeństwo do Św. Józefa – Patrona naszego Duszpasterstwa i Kaplicy. Możliwość Spowiedzi przed i po Mszy Św. Zachęcamy do Spowiedzi w poniedziałki i czwartki (ze względu na obecność drugiego kapłana).
 
3) Dzisiaj po Mszy św. zmiana tajemnic Żywego Różańca.
 
4) Jutro – 3 maja – NMP Królowej Polski, Głównej Patronki Polski, Msza św. o godz. 10:30.
 
5) W najbliższą sobotę (8.05.) – Św. Stanisława BpM – święto I klasy, Msza św. śpiewana o godz. 18:00.
 
6) Dziękuję wszystkim osobom, które włączyły się we wczorajszą, całonocną, adorację Najświętszego Sakramentu.
 
7) Nabożeństwa majowe – po Mszy św. wieczornej.
 
8) Niedzielne modlitwy wieczorne „O wolność i wywyższenie Św. Matki Kościoła” dzisiaj, o godz. 20:30.
 
9) WARSZTATY EDUKACJI DOMOWEJ – odbędą się w najbliższą sobotę (8.05.) od godz. 10:00-17:00. Będzie możliwość pozostawienia dzieci po opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Koszt udziału: 80zł. Będzie możliwość dokupienia posiłków. Zgłoszenia należy wysyłać pod nr tel. 609 949 899 lub adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
 
10) Serdecznie zapraszamy do naszego sklepiku. Znajdziemy tam mnóstwo katolickich publikacji oraz katolickich gier dydaktycznych dla dzieci.
 
11) Bardzo dziękuję za posprzątanie kaplicy. Sprzątanie odbywa się w soboty od godz. 10:00. Prosimy, o wpisywanie się na listę wyłożoną w przedsionku kościoła.
 
12) Po konsultacjach z właścicielami kaplicy, otrzymaliśmy zgodę na remont pomieszczeń duszpasterskich. Zostanie tam doprowadzona woda i zrobione toalety.
 
13) Dziękuję za wszelkie wsparcie duchowe i materialne naszego Duszpasterstwa.  Przypominamy, że wszelkie darowizny przekazane za pośrednictwem konta Fundacji Deus Vult przeznaczone są w całości na utrzymanie naszego Duszpasterstwa oraz przyszłą budowę nowego Kościoła Tradycji. W sposób szczególny dziękuję za pomoc w zakupie naczynia na wodę święconą, który ustawiony jest w przedsionku kościoła. Pomysłodawcą i pierwszym darczyńcą była Pani Sylwia, potem dołożyli się uczestnicy pielgrzymki do Częstochowy oraz anonimowy darczyńca. Serdecznie dziękujemy! Naczynie jest już napełnione wodą święconą, którą możemy nalewać i zabierać do domów.
Do wystawionej pod chórem skarbonki, można wspierać tzw. „fundusz kwiatowy” za który odpowiedzialna jest pani Joanna. Kwiaty do ołtarza oraz nasadzenia na zewnątrz kaplicy będą finansowane z tej zbiórki.
 

2021-04-25 OGŁOSZENIA | III Niedziela po Wielkanocy

1) W związku z nowymi obostrzeniami sanitarnymi, przypominamy, że w Kaplicy Tymczasowej pw. Św. Józefa może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 20m2. Prosimy o stosowanie dystansu społecznego oraz używanie środków ochrony osobistej w postaci maseczek oraz płynów dezynfekcyjnych. Osoby, które nie zmie-szczą się w określonym limicie osób, prosimy o uczestniczenie we Mszy Św. na zewnątrz  kaplicy, z zachowaniem także przepisów prawa.
 
2) Msze św. w naszej Kaplicy sprawowane są codziennie: w dni powszednie o godz. 18:00. W nie-dziele o godz. 10:30. W środę po Mszy Św. nabożeństwo do Św. Józefa – Patrona naszego Duszpasterstwa i Kaplicy. Możliwość Spowiedzi przed i po Mszy Św. Zachęcamy do Spowiedzi w poniedziałki i czwartki (ze względu na obecność drugiego kapłana).
 
3) W czwartek dodatkowa Msza Św. o godz. 8:00. Odprawi ją ks. Łukasz Kadziński.
 
4) Msza Św. 3 maja, w Uroczystość NMP Królowej Polski, jak w każdą niedzielę o godz. 10:30.
 
5) W najbliższą sobotę (1 maja, we wspomnienie Św. Józefa), po Mszy Św. wieczornej rozpocznie się całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu, w tym miesiącu, w intencji naszej Ojczyzny. Adoracja zakończy się w niedzielę (2 maja) pół godziny przed rozpoczęciem Mszy Św. niedzielnej (ok. godz. 10:00). Całonocne adoracje będą organizowane cyklicznie (każdego miesiąca) i będą obejmowały różne intencje modlitewne. W pierwszą sobotę maja będziemy modlili się w intencji naszej Ojczyzny – aby była wierna Panu Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. Dołączamy także intencję wypowiedzianą przez papieża Franciszka do Polaków na uroczystość Św. Wojciecha – „aby św. Wojciech wyprosił wam u Boga odwagę w wierze, rozwoju ludzkim i społecznym oraz wzrost duchowy waszej Ojczyzny”. Dla zachowania porządku i ciągłości modlitewnej, lista z dyżurami, na kolejne godziny adoracji, będzie wyłożona w przedsionku kaplicy. Prosimy o wpisywanie się na kolejne dyżury. Moderatorem tej inicjatywy jest zelator róży męskiej pw. Św. Andrzeja Boboli – Pan Marcin.
 
6) Modlitwy wieczorne „O wolność i wywyższenie Św. Matki Kościoła” dzisiaj, o godz. 20:30.
 
7) Dziękuję Fundacji bł. Karola Habsburga za zorganizowanie wczorajszego dnia skupienia dla mężczyzn. Kolejny, ostatni dzień skupienia, dla kobiet, odbędzie się 19.06. i poprowadzi go ks. Paweł Korupka.
 
8) WARSZTATY EDUKACJI DOMOWEJ – odbędą się 8 maja od godz. 10:00-17:00. Będzie możliwość pozostawienia dzieci po opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Koszt udziału: 80zł. Będzie możliwość dokupienia posiłków. Zgłoszenia należy wysyłać pod nr tel. 609 949 899 lub adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
 
9) W przedsionku kościoła wyłożone zostały modlitwy ku czci naszego Św. Patrona – Św. Józefa. Modlitwa ogólna, a także modlitwy „O dobrą żonę” i „O dobrego męża”. Zachęcam do pogłębiania swojego nabożeństwa ku czci tego wyjątkowego Świętego.
 
10) SPRZĄTANIE KAPLICY | Bardzo dziękuję za posprzątanie kaplicy. Sprzątanie odbywa sięw soboty od godz. 10:00. Prosimy, o wpisywanie się na listę wyłożoną w przedsionku kościoła.
 
11) W minionym tygodniu zostały zamontowane kamery na zewnątrz i wewnątrz budynku. Dziękuję Pani Romie, za ich ufundowanie. Został także założony, długo oczekiwany, baldachim ołtarzowy, symbolizujący królewskość zasiadającego na tronie ołtarza Jezusa Chrystusa. Dziękuję szczególnie Tomaszowi i pani Marii za jego opracowanie i wykonanie. Dziękuję także osobom, które pomagały przy jego montażu.
 
12) Dziękuję za wszelkie wsparcie duchowe i materialne naszego Duszpasterstwa.  Przypominamy, że wszelkie darowizny przekazane za pośrednictwem konta Fundacji Deus Vult przeznaczone są w całości na utrzymanie naszego Duszpasterstwa oraz przyszłą budowę nowego Kościoła Tradycji. 
 
13) W następnych dniach i tygodniach chcielibyśmy odświeżyć i ostatecznie oddać do użytku jedną z salek. Potrzebujemy osób, które ją pomalują, położą nową wykładzinę. Prosimy także o pomoc w organizacji niezbędnego sprzętu do malowania ścian i sufitów. Potrzebne są także osoby, które mogłyby zająć się naprawą i wymianą zamków w drzwiach różnych pomieszczeń naszej kaplicy.
 
14) INTENCJA MSZY ŚW.: O potrzebne łaski dla Barbary.
 

2021-04-18 OGŁOSZENIA | II Niedziela po Wielkanocy

1) W związku z nowymi obostrzeniami sanitarnymi, przypominamy, że w Kaplicy Tymczasowej pw. Św. Józefa może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 20m2. Prosimy o stosowanie dystansu społecznego oraz używanie środków ochrony osobistej w postaci maseczek oraz płynów dezynfekcyjnych. Osoby, które nie zmieszczą się w określonym limicie osób, prosimy o uczestniczenie we Mszy Św. na zewnątrz  kaplicy, z zachowaniem także przepisów prawa.
 
2) Msze św. w naszej Kaplicy sprawowane są codziennie: w dni powszednie o godz. 18:00. W niedziele o godz. 10:30. W środę po Mszy Św. nabożeństwo do Św. Józefa – Patrona naszego Duszpasterstwa i Kaplicy. Możliwość Spowiedzi przed i po Mszy Św. Zachęcamy do Spowiedzi w poniedziałki i czwartki (ze względu na obecność drugiego kapłana).
 
3) Modlitwy wieczorne „O wolność i wywyższenie Św. Matki Kościoła” dzisiaj, o godz. 20:30.
 
4) „MSZA TRYDENCKA MITY I PRAWDA” – cykl wykładów, podczas których zgłębiamy tajniki Mszy Św. Wszechczasów – w najbliższy wtorek, po Mszy Św. wieczornej w auli za kaplicą. Temat wykładu: „Ołtarz, jego znaczenie i wyposażenie”. Poprowadzi go ks. Paweł Korupka.
 
5) DZIEŃ SKUPIENIA DLA MĘŻCZYZN – w najbliższą sobotę (24.04.). Poprowadzi go ks. Arkadiusz Prokop. Temat: „Katolicka wizja męża i ojca”. Po wieczornej Mszy Św. odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu, która potrwa do godz. 21:00. Zapraszamy na nią wszystkich chętnych. Zapisy na dzień skupienia pod numerem tel. 662 154 083.
 
6) WARSZTATY EDUKACJI DOMOWEJ – odbędą się 8 maja od godz. 10:00-17:00. Będzie możliwość pozostawienia dzieci po opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Koszt udziału: 80zł. Będzie możliwość dokupienia posiłków. Zgłoszenia należy wysyłać pod nr tel. 609 949 899 lub adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
 
7) W przedsionku kościoła wyłożone zostały modlitwy ku czci naszego Św. Patrona – Św. Józefa. Modlitwa ogólna, a także modlitwy „O dobrą żonę” i „O dobrego męża”. Zachęcam do pogłębiania swojego nabożeństwa ku czci tego wyjątkowego Świętego.
 
8) SPRZĄTANIE KAPLICY | Bardzo dziękuję za posprzątanie kaplicy. Sprzątanie odbywa się w soboty od godz. 10:00. Prosimy, o wpisywanie się na listę wyłożoną w przedsionku kościoła.
 
9) Dziękuję za wszelkie wsparcie duchowe i materialne naszego Duszpasterstwa.  Przypominamy, że wszelkie darowizny przekazane za pośrednictwem konta Fundacji Deus Vult przeznaczone są w całości na utrzymanie naszego Duszpasterstwa oraz przyszłą budowę nowego Kościoła Tradycji. 
 
10) Dziękuję za prace wykonane na zewnątrz naszej kaplicy – za posprzątanie terenu, dokonanie nasadzeń oraz poszerzenie chodnika przed wejściem głównym kaplicy. Bóg zapłać!
 
11) Z zeszłoniedzielnej zbiórki na Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, zebrano, i już przekazano na konto Caritas, 500zł.
 
12) Przypominam, że dzisiaj od godz. 12:00 – 21:00, na Jasnych Błoniach, przy pomniku Św. Jana Pawła II, ustawiony jest dzwon „Głos Nienarodzonych”. Każdy z przybyłych będzie mógł uderzyć w ten dzwon i w ten sposób dać świadectwo, że popieramy wartość i ochronę życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Akcja ta zorganizowana została zamiast dorocznego Marszu dla Życia.
 

2021-04-11 OGŁOSZENIA | Niedziela Biała, Przewodnia, Miłosierdzia Bożego

1) W związku z nowymi obostrzeniami sanitarnymi, przypominamy, że w Kaplicy Tymczasowej pw. Św. Józefa może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 20m2. Prosimy o stosowanie dystansu społecznego oraz używanie środków ochrony osobistej w postaci maseczek oraz płynów dezynfekcyjnych. Osoby, które nie zmieszczą się w określonym limicie osób, prosimy o uczestniczenie we Mszy Św. na zewnątrz  kaplicy, z zachowaniem także przepisów prawa.
 
2) Msze św. w naszej Kaplicy sprawowane są codziennie: w dni powszednie o godz. 18:00. W niedziele o godz. 10:30. W środę po Mszy Św. nabożeństwo do Św. Józefa – Patrona naszego Duszpasterstwa i Kaplicy.
 
3) Modlitwy wieczorne „O wolność i wywyższenie Św. Matki Kościoła” dzisiaj, o godz. 20:30.
 
4) W najbliższą sobotę (17.04.) odbędą się WARSZTATY CHORAŁU GREGORIAŃSKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH | Następne sesje 15.05. i 05.06. Warsztaty odbywać się będą w naszej auli  od godz. 12:00-17:00. Poprowadzi je Anna Kaczorowska z Zielonej Góry. Koszt: 30zł/dzień albo 80zł/całość. Zapisy pod nr tel. 662 154 083.
 
5) Prace polowe na zewnątrz kaplicy (wiosenne porządki oraz sadzenie kwiatów i przycinanie drzew i krzewów) - w najbliższy wtorek, od godz. 10:00 - 15:00.
 
6) DZIEŃ SKUPIENIA DLA MĘŻCZYN - "Katolicka wizja męża i ojca". Prowadzi: ks.Arkadiusz Prokop. Termin: sobota - 24.04. Zapisy pod numerem telefonu: 662 154 083.
 
7) Dzisiaj po Mszy św., w związku z obchodzonym 77. Tygodniem Miłosierdzia, zbierane będą ofiary przeznaczone na CARITAS Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.
 
8) W niedzielę, 18 kwietnia br., zamiast dorocznego Marszu dla Życia, zapraszamy do udziału w akcji „USŁYSZ”, która odbędzie się przy figurze św. Jana Pawła II na Jasnych Błoniach w Szczecinie od godz. 12.00 do 21.00. Akcja „USŁYSZ” będzie polegać na tym, że każdy popierający wartość życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmieci, będzie mógł dać o tym świadectwo poprzez uderzenie w dzwon „Głos Nienarodzonych”, który został pobłogosławiony przez Ojca Świętego Franciszka w ubiegłym roku w Rzymie
 
9) SPRZĄTANIE KAPLICY | Bardzo dziękuję za wczorajszą pomoc przy wnoszeniu ekogroszku oraz sprzątaniu kaplicy. Przygotowanie naszej Kaplicy do niedzielnej Służby Bożej odbywa się w soboty od godz. 10:00. Prosimy, o wpisywanie się na listę wyłożoną w przedsionku kościoła.
 
10) Dziękuję za wszelkie wsparcie duchowe i materialne naszego Duszpasterstwa.  Przypominamy, że wszelkie darowizny przekazane za pośrednictwem konta Fundacji Deus Vult przeznaczone są w całości na utrzymanie naszego Duszpasterstwa oraz przyszłą budowę nowego Kościoła Tradycji. Najbliższe inwestycje – montaż baldachimu ołtarzowego, instalacja kamer oraz uszycie obrusów na balaski.
 

2021-04-04 OGŁOSZENIA | Niedziela Zmartwychwstania

1) W związku z nowymi obostrzeniami sanitarnymi, przypominamy, że w Kaplicy Tymczasowej pw. Św. Józefa może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 20m2. Prosimy o stosowanie dystansu społecznego oraz używanie środków ochrony osobistej w postaci maseczek oraz płynów dezynfekcyjnych. Osoby, które nie zmieszczą się w określonym limicie osób, prosimy o uczestniczenie we Mszy Św. na zewnątrz  kaplicy, z zachowaniem także przepisów prawa.
 
2) ROZPOCZYNAMY BIAŁY TYDZIEŃ. Jutro, w Poniedziałek Wielkanocny, Msza św. o godz. 10:30. Od wtorku Msze św. będą sprawowane jak zazwyczaj, o godz. 18:00. Za tydzień Niedziela Biała – Niedziela Miłosierdzia Bożego.
 
3) Modlitwy wieczorne „O wolność i wywyższenie Św. Matki Kościoła” dzisiaj, o godz. 20:30.
 
4) Bardzo dziękuję za przygotowanie kaplicy oraz jej otoczenia do Świąt Wielkiej Nocy. Mnóstwo osób zaangażowało się w różne prace. Został przygotowany teren wokół Kaplicy, naprawione i pomalowane ławki, zbudowana Ciemnica i Grób Pański (tutaj, oprócz wyrazów wdzięczności kierowanych do członków naszego Duszpasterstwa, chcę podkreślić i podziękować udział w ich budowie i pomoc w sprawowaniu Liturgii, delegacji Gdańskiego Środowiska Tradycji), został wyczyszczony, zakupiony na „targu staroci” kandelabr pod paschał, zostały zakupione i przepiękne ułożone kwiaty oraz profesjonalnie został przygotowany chór. Dziękujemy za przeprowadzanie transmisji On-line, dzięki czemu wielu naszych braci i sióstr, którzy nie mogą uczestniczyć w liturgiach, łączyli i łączą się z nami właśnie w ten sposób. Niejedna parafia może pozazdrościć takiego zaangażowania i poziomu. Niech Pan Bóg wynagrodzi hojnie wasz trud i zaangażowanie w życie Duszpasterstwa.
 
5) Dziękuję ze składane ofiary na kwiaty. Wśród wielu anonimowych darczyńców dziękuję Róży Św. Andrzeja Boboli, która złożyła ofiarę w wysokości 300zł.
 
6) SPRZĄTANIE KAPLICY | Prosimy o pomoc w przygotowaniu Kaplicy do niedzielnej Służby Bożej. Sprzątanie odbywa się w soboty od godz. 10:00. Prosimy, żeby na najbliższą sobotę zgłosiły się przynajmniej dwie rodziny.
 
7) DOMOWA EDUKACJA | Serdecznie zapraszamy 9.04 po wieczornej Mszy św. (ok. godz. 19.00), do salki za kaplicą, na prelekcję o tym czym jest nauczanie domowe, dlaczego warto podjąć się uczenia własnych dzieci, i czy jest to forma nauczania dla każdego. Poprowadzi ją Michał Kulik z Fundacji Dobra Edukacja Maximilianum, ojciec dwójki dzieci, prowadzący zajęcia z nauk ścisłych oraz sportowych dla dzieci z edukacji domowej. Ze względu na obostrzenia, obowiązują zapisy pod nr telefonu: 609949899.
 
8) WARSZTATY CHORAŁU GREGORIAŃSKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH | odbędą się w naszej kaplicy w trzech sesjach (14.04., 15.05., 05.06.) w godz. 12:00-17:00. Poprowadzi je Anna Kaczorowska z Zielonej Góry. Koszt: 30zł/dzień albo 80zł/całość. Zapisy pod nr tel. 662 154 083.
 
9) INTENCJA MSZY ŚW.: ++ Dusze czyśćcowe
 

2021-03-28 OGŁOSZENIA | Niedziela Palmowa

1) W związku z nowymi obostrzeniami sanitarnymi, przypominamy, że w Kaplicy Tymczasowej pw. Św. Józefa może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 20m2. Prosimy o stosowanie dystansu społecznego oraz używanie środków ochrony osobistej w postaci maseczek oraz płynów dezynfekcyjnych. Osoby, które nie zmieszczą się w określonym limicie osób, prosimy o uczestniczenie we Mszy Św. na zewnątrz  kaplicy, z zachowaniem także przepisów prawa.
 
2) ROZPOCZYNAMY WIELKI TYDZIEŃ. Msze Św. codziennie o godz. 18:00.
 
3) Modlitwy wieczorne „O wolność i wywyższenie Św. Matki Kościoła” dzisiaj, o godz. 20:30.
 
4) PORZĄDEK TRIDUUM SACRUM
 
WIELKI CZWARTEK (1.IV)
  • Msza św. Wieczerzy Pańskiej, godz. 18:00.
  • Po Mszy Św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i całonocna adoracja – do piątku, do godz. 15:00. Zapisy na adorację, na poszczególne godziny, przy wyjściu z kaplicy. W nocy, drzwi kaplicy zostaną zamknięte. Prosimy wtedy korzystać z dzwonka umieszczonego na drzwiach wejściowych.
 
WIELKI PIĄTEK (2.IV) – dzień żałoby, dzień śmierci Chrystusa Pana.
 
  • Droga Krzyżowa w tym dniu o godz. 15:00.
  • Liturgia uprzednio poświęconych darów o godz. 18:00.
  • Po Liturgii odśpiewane zostaną 3 części Gorzkich Żali.
 
WIELKA SOBOTA (3.IV)
 
  • Poświęcenie pokarmów o godz. 11:00.
  • Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 18:00 (Ze względu na panujące obostrzenia, pierwsza część liturgii – poświęcenie ognia odbędzie się na progu świątyni z udziałem jedynie duchowieństwa i usługujących).
  • Procesja rezurekcyjna planowana jest w nocy, na zakończenie Liturgii Wigilii Paschalnej.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA (4.IV) - Msza św. o godz. 10:30

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY (5.IV) - Msza św. o godz. 10:30

 

5) Prosimy  pomoc w zbudowaniu Ciemnicy i Bożego Grobu. Chętne osoby proszone są o zgłoszenie się do zakrystii.

 
6) W przedsionku kaplicy ustawiona jest puszka, do której można składać ofiary na fundusz kwiatowy. Na zewnątrz pojawiły się bratki, niebawem tuje. Chcielibyśmy zakupić także hortensje, które ozdobią Ciemnicę i Boży Grób, a potem będą wsadzone do gruntu na zewnątrz kaplicy.
 
7) Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie kaplicy do nadchodzących Świąt. Dziękuję anonimowemu darczyńcy za zakup i dowiezienie balasek zakupionych od SS. Zmartwychwstanek z okolic Wejherowa. Dziękuję Pani Marii i Jej rodzinie za przygotowanie i oklejenie napisu na drzwiach wejściowych oraz okien. Dziękuję firmie budowlanej TRADI-BUD za naprawienie bramy wjazdowej oraz montaż furtki. Dziękuję za posprzątanie terenu wokół kaplicy, poszerzenie chodnika oraz nasadzenie bratków. Dziękuję za wszelkie prace wykonywane na rzecz naszej świątyni – dla większej chwały Boga. Bóg zapłać!
 
8) SPRZĄTANIE KAPLICY | Dziękuję za posprzątanie naszej kaplicy. Jak co tydzień prosimy o pomoc w jej przygotowaniu do niedzielnej Służby Bożej. Sprzątanie odbywa się w soboty od godz. 10:00. Następne sprzątanie, w najbliższą sobotę po świętach.
 
9) WARSZTATY CHORAŁU GREGORIAŃSKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH | odbędą się w naszej kaplicy w trzech sesjach (14.04., 15.05., 05.06.) w godz. 12:00-17:00. Poprowadzi je Anna Kaczorowska z Zielonej Góry. Koszt: 30zł/dzień albo 80zł/całość. Zapisy pod nr tel. 662 154 083.
 

2021-03-21 OGŁOSZENIA | I Niedziela Męki Pańskiej

1) W związku z obostrzeniami sanitarnymi, przypominamy, że w Kaplicy Tymczasowej pw. Św. Józefa może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15m2. Prosimy o stosowanie dystansu społecznego oraz używanie środków ochrony osobistej w postaci maseczek oraz płynów dezynfekcyjnych. Osoby, które nie zmieszczą się w określonym limicie osób, prosimy o uczestniczenie we Mszy Św. na zewnątrz  kaplicy, z zachowaniem także przepisów prawa.
 
2) MSZE ŚW. w Kaplicy Tymczasowej odbywają się według następującego porządku: w dni pow-szednie (od poniedziałku do soboty) o godz. 18:00; w niedziele o godz. 10:30.
 
3) O dodatkowych Mszach Św. przypominamy rozsyłając wiadomości sms oraz e-mail do osób, które zostawiły nam swoje dane kontaktowe. Zachęcamy także do zamieszczonego na naszej stronie internetowej, kalendarza Google.
 
4) W najbliższy czwartek (25.03.) przypada święto I klasy – Zwiastowania NMP. Msza św. w tym dniu o godz. 18:00.
 
5) W przyszłą niedzielę przypada już Niedziela Palmowa. Zapraszamy do udziału w uroczystej celebracji. Z racji na planowaną procesję z palmami na placu obok kaplicy, prosimy o parkowanie na zewnątrz.
 
6) Gorzkie Żale po każdej Mszy Św. niedzielnej. Droga Krzyżowa w piątki o godz. 17:15.
 
8) Modlitwy wieczorne „O wolność i wywyższenie Św. Matki Kościoła” dzisiaj, o godz. 20:30.
 
9) Zapraszamy na konferencje ks. prof. Tadeusza Guza. Będą one głoszone w najbliższy wtorek zgodnie z wywieszonym w przedsionku harmonogramem. Ze względu na panujące obostrzenia obowiązują zapisy pod numerem tel. 660 927 656.
 
10) Zapraszamy na wyjazdowy dzień skupienia do Częstochowy. Poprowadzi go ks. Grzegorz Śniadoch IBP. Termin 16-18 kwietnia. Wyjazd indywidualny. Szczegóły na ulotkach pry wyjściu z kaplicy lub nr tel. 660 927 656.
 
11) Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie naszego pierwszego Odpustu, połączonego z ogłoszeniem naszej kaplicy kościołem rektoralnym a także oficjalną erygacją naszego Duszpasterstwa. Chociaż dziesiątkom spośród Was należą się wielkie podziękowania, to chciałbym je złożyć na ręce Kamila Szałaty, który zajął się koordynacją jednej i drugiej części uroczystości. Dziękuję mu także za zorganizowanie drugiego już dnia skupienia, przeznaczonego w tym miesiącu dla niewiast.
 
12) SPRZĄTANIE KAPLICY | Dziękuję za posprzątanie naszej kaplicy. Jak co tydzień prosimy o pomoc w jej przygotowaniu do niedzielnej Służby Bożej. Sprzątanie odbywa się w soboty od godz. 10:00.
 
13) WARSZTATY CHORAŁU GREGORIAŃSKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH | odbędą się w naszej kaplicy w trzech sesjach (14.04., 15.05., 05.06.) w godz. 12:00-17:00. Poprowadzi je Anna Kaczorowska z Zielonej Góry. Koszt: 30zł/dzień albo 80zł/całość. Zapisy pod nr tel. 662 154 083.
 
14) Fundacja bł. Karola Habsburga wydała kolejny numer kwartalnika Ad Deum, które skierowane jest do naszego Duszpasterstwa. Czasopismo będzie rozdawane po Mszy św. Można złożyć dobrowolną ofiarę na rozwój tego dzieła.
 
15) FUNDUSZ REMONTOWO-BUDOWLANY | Dziękujemy za wszelkie ofiary duchowe i materialne, które zasilają fundusz utrzymania i wyposażania naszej kaplicy oraz budowę nowego kościoła.
 
16) Dnia 10 maraca br., w dniu rozpoczęcia Nowenny przed uroczystością Św. Józefa Oblubieńca NMP, Metropolita Szczecińsko-Kamieński Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga, uroczystym dekretem,  ustanowił i zatwierdził w naszej Archidiecezji Duszpasterstwo Tradycji Liturgicznej "Usus Antiquior", natomiast kaplicę tymczasową podniósł do rangi kaplicy rektoralnej, której rektorem mianował ks. Pawła Korupkę. Przynależność do Duszpasterstwa dokonuje się od dzisiaj, oficjalnie, poprzez złożenie pisemnej deklaracji, której wzór dostępny jest dla wszystkich przy wyjściu z kaplicy.
 
 
 
 
 
 
 

ODPUST A.D.2021

Uroczystości Odpustowe w Kaplicy pw. Św. Józefa

19 marca 2021

17:15 | Droga Krzyżowa
18:00 | MSZA ŚWIĘTA

Po Mszy Świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu i zawierzenie Św. Józefowi

[Uroczystości będą transmitowane na żywo na kanale Nauk Katolickich w YouTube]