Aktualności

Dlaczego Sobór Watykański II?

"Zamierzona przez Sobór Watykański II reforma liturgii Kościoła katolickiego w wielu środowiskach staje się obecnie tematem drażliwym, spotyka się z krytyką i surową oceną. Trzeba pamiętać, że reforma ta wypływała wprost z potrzeby i konieczności odnowy m. in. liturgicznej, która była podstawową troską soboru i której miała służyć. Słuszne jednak wydaje się dzisiaj przekonanie, że pewien kryzys w liturgii, jaki obecnie przeżywamy w Kościele, wypływa przede wszystkim z tego, że wiele soborowych postulatów nie doczekało się jeszcze spełnienia, a wiele jest realizowanych w sposób niezgodny z założeniami soboru. Pojawiająca się coraz częściej dyskusja na temat liturgii i jej desakralizacji nasuwa bowiem często wnioski dotyczące osłabienia pierwotnej gorliwości i wskazuje na stopniowe odejście od najważniejszych założeń..."  (http://e-civitas.pl/msza-wszechczasow/). Zapraszamy zatem na kolejne spotkanie z cyklu Msza Św. Trydencka - mity i prawda, które poprowadzi ks. prof. US dr hab. Grzegorz Wejman - wykładowca historii Kościoła na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Wykład poświęcony będzie postanowieniom Soboru Watykańskiego II. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 19 stycznia, o godz. 19:00 w szczecińskim oddziale Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana przy ul. Kaszubnskiej 20/3 (dzwonić domofonem przy bramie). Serdecznie zapraszamy!