Aktualności

2022-09-04 OGŁOSZENIA | XIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

1) W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym będziemy wspominać:
 
PONIEDZIAŁEK – Św. Wawrzyńca Justiniani, Biskupa i Wyznawcy;
WTOREK – feria;
ŚRODA – Św. Melchiora Grodzieckiego, Męczennika;
CZWARTEK – NARODZENIE NMP;
PIĄTEK – feria;
SOBOTA –Św. Mikołaja z Tolentynu, Wyznawcy. W tym dniu przypada piesza pielgrzymka naszego Duszpasterstwa do Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia NMP, stąd nie będzie w tym dniu wieczornej Mszy św. w naszym kościele rektoralnym. Odprawiona zostanie ona w Sanktuarium w Resku.
 
2) Kompleta z modlitwami za Kościół – dzisiaj o godz. 20:30.
 
3) Dziękuję za posprzątanie kaplicy. Sprzątanie odbywa się w soboty od godz. 10:00. Prosimy o wpisywanie się na dyżury w poszczególne soboty miesiąca. Lista znajduje się w przedsionku kościoła. 
 
4) Trzecia piesza pielgrzymka naszego Duszpasterstwa z Nowogardu do sanktuarium w Resku, odbędzie się w sobotę 10 września. Rozpocznie się ona wspólną modlitwą w Sanktuarium Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie o godz. 7:30. Jeżeli ktoś nie może uczestniczyć w marszu pątniczego szlaku, zapraszamy na samą Mszę św., która zaplanowana jest w sanktuarium w Resku na godz. 15:30. Przypominamy, że w tym dniu nie będzie w kościele rektoralnym Mszy św. o godz. 18:00. Program pielgrzymki wywieszony jest na tablicy ogłoszeń.
 
5) Zapraszamy na rekolekcje naszego Duszpasterstwa, które odbędą się w domu rekolekcyjnym w Mrzeżynie w dniach 7-9 października. Zapisy w sklepiku.
 
6) Dziękuję osobom, które angażują się w malowanie okien. Dziękuję panu Dariuszowi za oczyszczenie i wstępne malowanie okien od strony ulicy. Ze względu na rozległość prac, nadal proszę o pomoc w ich dokończeniu.
 
7) W minionym tygodniu udało się zarejestrować w Głównym Urzędzie Statystycznym i tym samym nadać osobowość prawną naszemu Kościołowi Rektoralnemu. W związku z tym otworzony został rachunek bankowy Kościoła Rektoralnego pw. Św. Józefa. Konto Fundacji Deus Vult jest nadal aktywne, i zgodnie z przeznaczeniem, zbierane są tam fundusze przeznaczone na budowę kościoła i szkoły Tradycji, natomiast konto kościoła rektoralnego wspierać będzie jego bieżące potrzeby.
 
 
III Piesza Pielgrzymka 
Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej
„Usus Antiquior”
 
Nowogard – 10.IX.2022 – Resko
 
 
7:30 NOWOGARD | Sanktuarium pw. Św Rafała Kalinowskiego
    Nabożeństwo, błogosławieństwo pielgrzymów
8:10 Wymarsz
 
9:40 JARCHLINO | postój
10:10 Wymarsz
 
11:10 ŁOSOŚNICA | postój (poczęstunek)
12:00 Anioł Pański i wymarsz 
 
13:00 Postój w lesie
13:30 Wymarsz
 
14:45 RESKO | Sanktuarium Matki Bożej Reskiej
          Przywitanie pielgrzymów
15:30 Msza św.
17:00 Poczęstunek (salka domu parafialnego)
18:00 Powrót do domów