Aktualności

2021-09-12 OGŁOSZENIA | XVI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

1) W tym tygodniu będziemy wspominać:
WTOREK – Podwyższenie Krzyża Świętego (II klasy);
ŚRODA – Siedmiu Boleści NMP, II klasy;
CZWARTEK – Św. Korneliusza, Papieża i Cypriana – męczenników;
SOBOTA – Św. Józefa z Kupertynu, wyznawcy.
 
2) We wtorek święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Zapraszamy na Mszę św. Po Mszy św. poświęcimy i zainstalujemy w kruchcie kościoła zakupiony, zabytkowy krzyż.
 
3) Nabożeństwo ku czci św. Józefa – w środę po Mszy św. wieczornej.
 
4) Wieczorna modlitwa Kościoła – Kompleta – z modlitwami za Kościół – dzisiaj, o godz. 20:30.
 
5) Bardzo dziękuję za pomoc w organizacji II Pieszej Pielgrzymki naszego Duszpasterstwa z Sanktuarium Św. Rafała Kalinowskiego w Nowogardzie do Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia NMP w Resku. W sposób szczególny kieruję swoje podziękowania w stronę Fundacji Bł. Karola Habsburga, która przyjęła na swoje barki główny ciężar przygotowań. Dziękujemy Księżom Kustoszom oraz ich pracownikom z Sanktuarium w Nowogardzie i Resku, a także Sołectwom w Jarchlinie i Łosośnicy za bardzo ciepłe przyjęcie i przygotowanie poczęstunków i posiłków. W pielgrzymce uczestniczyło 90 osób, natomiast na Mszy św. było już nas ok. 120. Dziękując za Wasz podjęty trud w intencjach naszego Duszpasterstwa, życzę błogosławieństwa Bożego w waszych indywidualnych intencjach, które nieśliście na pielgrzymim szlaku.
 
6) Zapraszamy wszystkich chcących śpiewać w naszej scholi. Zapraszamy również dzieci od 5 roku życia. Szczegóły w sklepiku.
 
7) Bardzo dziękuję za posprzątanie kaplicy. Sprzątanie odbywa się w każdą sobotę od godz. 10:00. Lista osób wyznaczonych do sprzątania wywieszona jest w przedsionku kościoła.
 
8) Dziękuję za wszelkie wsparcie duchowe i materialne naszego Duszpasterstwa.  Przypominamy, że wszelkie darowizny przekazane za pośrednictwem konta Fundacji Deus Vult przeznaczone są w całości na utrzymanie naszego Duszpasterstwa oraz przyszłą budowę nowego Kościoła Tradycji. Bardzo prosimy o pomoc w finansowym udźwignięciu ogrzewania kościoła.
 
9) W odpowiedzi na częste pytania ze strony wielu rodziców informujemy, że Fundacja bł. Karola Habsburga podjęła się stworzenia szkoły domowej edukacji dla naszego duszpasterstwa. Otwarcie szkoły jest planowane na przyszły rok szkolny. Jest już gotowy statut szkoły, ale wciąż poszukiwane jest miejsce, w którym będziemy mogli ją zarejestrować. Szkoła Edukacji Domowej nie potrzebuje w praktyce posiadać sal lekcyjnych w których prowadzi zajęcia, ponieważ większość odbywa się w domu, jednakże, do swojej rejestracji potrzebuje umowy użyczenia czy najmu w już istniejącym budynku szkoły, która spełnia odpowiednie normy. Stąd, jeśli ktoś zna jakiegoś dyrektora szkoły czy przedszkola (najlepiej prywatnego), który mógłby pomóc to prosimy zgłosić taką informację w sklepiku.
 
10) Od października planowane jest także wznowienie katechez dla dzieci.
 
11) Jubilatom rozpoczętego tygodnia życzymy wszelkich potrzebnych łask Bożych i opieki św. Józefa – Patrona naszego kościoła i Duszpasterstwa.
 
12) INTENCJA: 6. Rocznica ślubu Marcina i Eweliny – o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo.