Aktualności

2021-06-06 OGŁOSZENIA | II Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

1) W związku z nowymi obostrzeniami sanitarnymi, przypominamy, że w Kaplicy Tymczasowej pw. Św. Józefa może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15m2. Prosimy o stosowanie dystansu społecznego oraz używanie środków ochrony osobistej w postaci maseczek oraz płynów dezynfekcyjnych. Osoby, które nie zmieszczą się w określonym limicie osób, prosimy o uczestniczenie we Mszy Św. na zewnątrz  kaplicy, z zachowaniem także przepisów prawa.
 
2) Msze św. w naszej Kaplicy sprawowane są codziennie: PONIEDZIAŁEK: 18:00; WTOREK: 7:00, 18:00; ŚRODA: 7:00, 18:00; CZWARTEK, PIĄTEK, SOBOTA: 18:00; NIEDZIELA: 10:30. (W PONIEDZIAŁEK NIE BĘDZIE MSZY ŚW. O GODZ. 7:00).
 
3) Dzisiaj po Mszy św. zmiana tajemnic Żywego Różańca. Intencja papieska na miesiąc czerwiec: „Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej — aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.”
 
4) Dziękuję za ofiarną pomoc w przygotowaniu terenu wokół naszej kaplicy oraz budowę ołtarzy na Boże Ciało. Dziękuję wszystkim, którzy na sposób duchowy i materialny uczcili Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Niechaj we wspólnej pracy jednoczy nas tylko miłość do Chrystusa a nie chęć ludzkiego uznania. Proszę także żeby zelatorzy poszczególnych Róż Różańcowych zadbali o zdjęcie z ram założonych materiałów, ich wypranie oraz przeniesienie do naszego magazynu.
 
5) Dziękuję za wczorajszą, całonocną adorację Najświętszego Sakramentu. Adoracja i Różaniec są potężną bronią przeciwko złu tego świata. Trwajmy często na tej modlitwie przepraszając Boży majestat za popełniane przez świat grzechy, dziękując za otrzymane łaski oraz błagać o Boży pokój i zachowanie nas od wszelkiego zamętu.
 
6) Nabożeństwa czerwcowe – po każdej Mszy św. 
 
7) Możliwość Spowiedzi – w dni powszednie – przed i po Mszy Św. Szczególnie zachę-camy do Spowiedzi w poniedziałki i czwartki (ze względu na obecność drugiego kapłana). Spowiedź odbywa się w salce na chórze. Obecność kapłana w konfesjonale sygnalizowana będzie zapaloną lampką przy wejściu na chór.
 
8) Wieczorna modlitwa Kościoła – Kompleta – dzisiaj, o godz. 20:30.
 
9) Serdecznie zapraszamy do naszego sklepiku. Znajdziemy tam mnóstwo katolickich publikacji oraz katolickich gier dydaktycznych dla dzieci. Pojawił się także kolejny numer naszego czasopisma „AD DEUM”. Znajdziemy tam wiele artykułów formacyjnych oraz kalendarium z życia naszego Duszpasterstwa. Są również dostępne, długo oczekiwane, Mszaliki dla wiernych.
 
10) Ostatnie w tym roku warsztaty chorałowe, odbędą się w sobotę – 12.06 w naszej kaplicy. Obowiązują zapisy. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
 
11) Dzień skupienia dla niewiast, odbędzie się w tym miesiącu 19.06. Tematem będzie „Katolicka wizja żony i matki”. Konferencje wygłosi x. Paweł Korupka. Obowiązują zapisy. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
 
12) Planujemy zorganizować przy naszej kaplicy FESTYN ŚW. JÓZEFA. Termin: sobota – 26.06. Przewidziane są liczne atrakcje. Jeśli ktoś może włączyć się w pomoc w przygotowania prosimy o kontakt. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
 
13) Bardzo dziękuję za posprzątanie kaplicy. Sprzątanie odbywa się w soboty od godz. 10:00. Prosimy, o wpisywanie się na listę wyłożoną w przedsionku kościoła.
 
14) Dziękuję za wszelkie wsparcie duchowe i materialne naszego Duszpasterstwa.  Przypominamy, że wszelkie darowizny przekazane za pośrednictwem konta Fundacji Deus Vult przeznaczone są w całości na utrzymanie naszego Duszpasterstwa oraz przyszłą budowę nowego Kościoła Tradycji. Obecnie czekamy na decyzję administracyjną Wydziału Geodezji Urzędu Miasta odnośnie podziału działki, na której ma stanąć kościół. W sposób szczególny chciałbym podziękować panu Andrzejowi za montaż nowych klamek i zamków.
 
15) Dzisiaj kończymy cykl katechez przygotowujący naszą Wspólnotę do założenia Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dziękujemy o. Mateuszowi za wygłoszone konferencje i przygotowanie nas do podjęcia tego ważnego Dzieła. Chęć przystąpienia do Straży Honorowej będzie można złożyć oficjalnie w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – 11. Czerwca – po Mszy Św. wieczornej.
 
16) Niech Pan Bóg błogosławi, podjęte przez nas, dobre dzieła a Święty Józef – nasz Patron – prowadzi wraz ze swoją Przeczystą Oblubienicą – Najświętszą Maryją Panną – do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 
17) I - ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE | Na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 1066, 1069) informujemy, że w związek sakramentalny pragną wstąpić Michał WEISBRODT i Joanna ŁYSZYK.