Aktualności

2021-03-21 OGŁOSZENIA | I Niedziela Męki Pańskiej

1) W związku z obostrzeniami sanitarnymi, przypominamy, że w Kaplicy Tymczasowej pw. Św. Józefa może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15m2. Prosimy o stosowanie dystansu społecznego oraz używanie środków ochrony osobistej w postaci maseczek oraz płynów dezynfekcyjnych. Osoby, które nie zmieszczą się w określonym limicie osób, prosimy o uczestniczenie we Mszy Św. na zewnątrz  kaplicy, z zachowaniem także przepisów prawa.
 
2) MSZE ŚW. w Kaplicy Tymczasowej odbywają się według następującego porządku: w dni pow-szednie (od poniedziałku do soboty) o godz. 18:00; w niedziele o godz. 10:30.
 
3) O dodatkowych Mszach Św. przypominamy rozsyłając wiadomości sms oraz e-mail do osób, które zostawiły nam swoje dane kontaktowe. Zachęcamy także do zamieszczonego na naszej stronie internetowej, kalendarza Google.
 
4) W najbliższy czwartek (25.03.) przypada święto I klasy – Zwiastowania NMP. Msza św. w tym dniu o godz. 18:00.
 
5) W przyszłą niedzielę przypada już Niedziela Palmowa. Zapraszamy do udziału w uroczystej celebracji. Z racji na planowaną procesję z palmami na placu obok kaplicy, prosimy o parkowanie na zewnątrz.
 
6) Gorzkie Żale po każdej Mszy Św. niedzielnej. Droga Krzyżowa w piątki o godz. 17:15.
 
8) Modlitwy wieczorne „O wolność i wywyższenie Św. Matki Kościoła” dzisiaj, o godz. 20:30.
 
9) Zapraszamy na konferencje ks. prof. Tadeusza Guza. Będą one głoszone w najbliższy wtorek zgodnie z wywieszonym w przedsionku harmonogramem. Ze względu na panujące obostrzenia obowiązują zapisy pod numerem tel. 660 927 656.
 
10) Zapraszamy na wyjazdowy dzień skupienia do Częstochowy. Poprowadzi go ks. Grzegorz Śniadoch IBP. Termin 16-18 kwietnia. Wyjazd indywidualny. Szczegóły na ulotkach pry wyjściu z kaplicy lub nr tel. 660 927 656.
 
11) Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie naszego pierwszego Odpustu, połączonego z ogłoszeniem naszej kaplicy kościołem rektoralnym a także oficjalną erygacją naszego Duszpasterstwa. Chociaż dziesiątkom spośród Was należą się wielkie podziękowania, to chciałbym je złożyć na ręce Kamila Szałaty, który zajął się koordynacją jednej i drugiej części uroczystości. Dziękuję mu także za zorganizowanie drugiego już dnia skupienia, przeznaczonego w tym miesiącu dla niewiast.
 
12) SPRZĄTANIE KAPLICY | Dziękuję za posprzątanie naszej kaplicy. Jak co tydzień prosimy o pomoc w jej przygotowaniu do niedzielnej Służby Bożej. Sprzątanie odbywa się w soboty od godz. 10:00.
 
13) WARSZTATY CHORAŁU GREGORIAŃSKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH | odbędą się w naszej kaplicy w trzech sesjach (14.04., 15.05., 05.06.) w godz. 12:00-17:00. Poprowadzi je Anna Kaczorowska z Zielonej Góry. Koszt: 30zł/dzień albo 80zł/całość. Zapisy pod nr tel. 662 154 083.
 
14) Fundacja bł. Karola Habsburga wydała kolejny numer kwartalnika Ad Deum, które skierowane jest do naszego Duszpasterstwa. Czasopismo będzie rozdawane po Mszy św. Można złożyć dobrowolną ofiarę na rozwój tego dzieła.
 
15) FUNDUSZ REMONTOWO-BUDOWLANY | Dziękujemy za wszelkie ofiary duchowe i materialne, które zasilają fundusz utrzymania i wyposażania naszej kaplicy oraz budowę nowego kościoła.
 
16) Dnia 10 maraca br., w dniu rozpoczęcia Nowenny przed uroczystością Św. Józefa Oblubieńca NMP, Metropolita Szczecińsko-Kamieński Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga, uroczystym dekretem,  ustanowił i zatwierdził w naszej Archidiecezji Duszpasterstwo Tradycji Liturgicznej "Usus Antiquior", natomiast kaplicę tymczasową podniósł do rangi kaplicy rektoralnej, której rektorem mianował ks. Pawła Korupkę. Przynależność do Duszpasterstwa dokonuje się od dzisiaj, oficjalnie, poprzez złożenie pisemnej deklaracji, której wzór dostępny jest dla wszystkich przy wyjściu z kaplicy.