Aktualności

2021-03-14 OGŁOSZENIA | IV Niedziela Wielkiego Postu (Laetare)

1) W związku z obostrzeniami sanitarnymi, przypominamy, że w Kaplicy Tymczasowej pw. Św. Józefa może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15m2. Prosimy o stosowanie dystansu społecznego oraz używanie środków ochrony osobistej w postaci maseczek oraz płynów dezynfekcyjnych. Osoby, które nie zmieszczą się w określonym limicie osób, prosimy o uczestniczenie we Mszy Św. na zewnątrz  kaplicy, z zachowaniem także przepisów prawa.
 
2) MSZE ŚW. w Kaplicy Tymczasowej odbywają się według następującego porządku: w dni pow-szednie (od poniedziałku do soboty) o godz. 18:00; w niedziele o godz. 10:30.
 
3) O dodatkowych Mszach Św. przypominamy rozsyłając wiadomości sms oraz e-mail do osób, które zostawiły nam swoje dane kontaktowe. Zachęcamy także do zamieszczonego na naszej stronie internetowej, kalendarza Google.
 
4) Gorzkie Żale po każdej Mszy Św. niedzielnej. Droga Krzyżowa w piątki o godz. 17:15.
 
5) Próba CHÓRU na Triduum Paschalne we wtorek i czwartek, godz. 19:00 (kaplica). 
 
6) Modlitwy wieczorne „O wolność i wywyższenie Św. Matki Kościoła” dzisiaj, o godz. 20:30.
 
7) Kolejny wykład z cyklu „Msza Trydencka – mity i prawda” - we wtorek (13.03.), po Mszy św. wieczornej, w auli Kaplicy Tymczasowej (drugie wejście)
 
8) W najbliższy piątek (19.03.) – uroczystość Św. Józefa Oblubieńca NMP i PIERWSZY ODPUST W NASZEJ KAPLICY. Zapraszamy zatem wszystkich do udziału w Drodze Krzyżowej, a po niej uroczystej Mszy Św. Odpustowej. Zostaną w tym dniu ogłoszone decyzje i dekrety dotyczące naszego Duszpasterstwa, podpisane, w dniu rozpoczęcia Nowenny przed naszą uroczystością Odpustową, przez Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę. Nasza kaplica otrzymała także od Jego Ekscelencji wyjątkowy Dar, który zostanie zainstalowany w dniu Odpustu. Aby nasza radość trwała, chciałbym aby w pomieszczeniach za kaplicą zorganizować poczęstunek. Proszę zatem o wspólne zorganizowanie tego, co potrzebne do wspólnego świętowania. Przypominam, że w tym dniu, z racji na uroczystość odpustową, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 
9) SPRZĄTANIE KAPLICY | Dziękuję za posprzątanie naszej kaplicy. Jak co tydzień prosimy o pomoc w jej przygotowaniu do niedzielnej Służby Bożej. Sprzątanie odbywa się w soboty od godz. 10:00.
 
10) WARSZTATY CHORAŁU GREGORIAŃSKIEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH | odbędą się w naszej kaplicy w trzech sesjach (14.04., 15.05., 05.06.) w godz. 12:00-17:00. Poprowadzi je Anna Kaczorowska z Zielonej Góry. Koszt: 30zł/dzień albo 80zł/całość. Zapisy pod nr tel. 662 154 083.
 
11) DZIEŃ SKUPIENIA DLA NIEWIAST | odbędzie się w naszej kaplicy w sobotę 20.03. Poprowadzi je ks. Mateusz Tschech. Temat dnia skupienia: „Katolicka wizja kobiecości”. Na dni skupienia obowiązują zapisy. Szczegóły na ulotkach przy wyjściu z kaplicy. Dzień skupienia kończy się adoracją Najświętszego Sakramentu o godz. 20:00, na którą zapraszamy wszystkich. Adoracja potrwa do godz. 21:00.
 
12) Fundacja bł. Karola Habsburga wydała kolejny numer kwartalnika Ad Deum, które skierowane jest do naszego Duszpasterstwa. Czasopismo będzie rozdawane po Mszy św. Można złożyć dobrowolną ofiarę na rozwój tego dzieła.
 
13) FUNDUSZ REMONTOWO-BUDOWLANY | Dziękujemy za wszelkie ofiary duchowe i materialne, które zasilają fundusz utrzymania i wyposażania naszej kaplicy oraz budowę nowego kościoła.
 
14) INTENCJA MSZY ŚW.: O potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Kingi