Aktualności

2021-01-27 OGŁOSZENIA | III Niedziela po Objawieniu Pańskim

1) W związku z obostrzeniami sanitarnymi, przypominamy, że w Kaplicy Tym-czasowej pw. Św. Józefa może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15m2. Prosimy o stosowanie dystansu społecznego oraz używanie środków ochrony osobistej w postaci maseczek oraz płynów dezynfekcyjnych. Osoby, które nie zmieszczą się w określonym limicie osób, prosimy o uczestniczenie we Mszy Św. na zewnątrz  kaplicy, z zachowaniem także przepisów prawa.
 
2) MSZE ŚW. w Kaplicy Tymczasowej odbywają się według następującego porządku: w dni powszednie (od poniedziałku do soboty) o godz. 18:00; w niedziele o godz. 10:30.
 
3) O dodatkowych Mszach Św. przypominamy rozsyłając wiadomości sms oraz e-mail do osób, które zostawiły nam swoje dane kontaktowe. Zachęcamy także do zamieszczonego na naszej stronie internetowej, kalendarza Google.
 
4) Przypominamy, że od przyszłej niedzieli rozpoczynamy już przedpoście.
 
5) Próba scholi gregoriańskiej – wtorek, 19:00 (salka na plebanii św. Józefa)
 
6) ŻYWY RÓŻANIEC | Dziękujemy za zgłaszanie się do Żywego Różańca. Zapraszamy pozostałych do przyjęcia tego zobowiązania modlitewnego. Przy wyjściu z kaplicy pani Diana będzie zapisywała na listę dodatkowe osoby. Oficjalne powołanie do życia Wspólnoty Żywego Różańca przy naszej Kaplicy nastąpi w pierwszą niedzielę lutego.
 
7) SPRZĄTANIE KAPLICY | W przedsionku znajduje się lista z datami. Prosimy o wybranie dogodnego dla siebie terminu i pomoc w przygotowaniu kaplicy do niedzielnej Służby Bożej. Sprzątanie odbywa się w soboty 10:00-11:00.
 
8) WIZYTA KOLĘDOWA | Osoby, które chcą zaprosić kapłana z wizytą kolędową, proszone są o zgłaszanie tego faktu w zakrystii po zakończeniu Mszy Św.
 
9) FUNDUSZ REMONTOWO-BUDOWLANY | Zakupiliśmy 7 ławek i drugie tyle otrzymamy do końca stycznia z cerkwi grekokatolickiej pw. Św. Jozafata w Stargardzie. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy poprzez darowizny umożliwiają nam zakup niezbędnego wyposażenia