Aktualności

2020-12-13 OGŁOSZENIA | III Niedziela Adwentu (Gaudete)

1) W związku z nowymi obostrzeniami przypominamy, że w kościele pw. Św. Józefa może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 15m2. Prosimy o stosowanie dystansu społecznego oraz stosowanie środków ochrony osobistej w postaci maseczek oraz płynów dezyn-fekcyjnych. Osoby, które nie zmieszczą się w określonym limicie osób, które mogą prze-bywać jednocześnie wewnątrz świątyni prosimy o uczestniczenie we Mszy Św. na zewnątrz  kościoła, z zachowaniem także przepisów prawa.
 
2) Ostatnia Msza Św. Roratnia w najbliższą sobotę o godz. 19:15. O dodatkowych Mszach Św. w tygodniu, w innych parafiach, informujemy poprzez rozsyłanie wiadomości sms do osób, które zapisały się do naszego Newslettera. Można się do niego zapisać w każdej chwili wysyłając wiadomość sms na numer widniejący na naszej stronie internetowej. Przypominamy o możliwości skorzystania z kalendarza Google, w którym znajdziecie harmonogram Mszy Św. i wydarzeń naszego Duszpasterstwa.
 
3) Próba scholi gregoriańskiej – wtorek, godz. 17:00.
 
4) Nauka ministrantury – sobota, godz. 10:00 (kościół)
 
5) Nadal zbieramy Deklaracje przynależności do Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej „Usus Antiquior” w Szczecinie. Są one jednocześnie wyrazem poparcia i prośby o utworzenie stałego miejsca celebracji, które najpełniej wyraża tzw. parafia personalna. Prosimy o podjęcie i kontynuowanie postu i modlitwy w tej intencji. Szczegóły można znaleźć na naszej stronie internetowej. Zapisanie się do naszego Duszpasterstwa nie jest jednoznaczne z „wypisaniem” się ze swojej parafii.
 
6) Przy wyjściu z kościoła można zaopatrzyć się w różne pobożne książki.
 
7) Są do nabycia przygotowywane przez nasze Duszpasterstwo, świece i opłatki wigilijne. Dochód ze sprzedaży zasili fundusz naszego Duszpasterstwa.
 
8) Modlitwy wieczorne „Pro libertate et exaltatione sanctae Matris Ecclesiae” (O wolność i wywyższenie naszej Matki – Kościoła Świętego) dzisiaj, w kościele o godz. 20:00.
 
9) OGŁOSZENIE ORGANIZACYJNE: Prosimy uszanować szacunek miejsca najświętszego w kościele i nie wchodzić do zakrystii przez prezbiterium ale korzystać z wejścia do zakrystii znajdującego się na zewnątrz świątyni.
 
10) Dziękujemy za ofiary składane na tacę, jak i te, które wpływają na nasze konto.
 
11) W ostatnią środę odbyło się spotkanie z Księdzem Arcybiskupem. Zostały omówione szczegóły przygotowania tymczasowej kaplicy. Przed nami jest jeszcze podpisanie umowy przekazania kaplicy tymczasowej w jurysdykcję naszej Archidiecezji oraz zgoda Miejskiego Konserwatora Zabytków na zagospodarowanie i zmianę charakteru użytkowania. Ksiądz Arcybiskup nie widzi przeszkód aby, jeżeli uporamy się z formalnościami, przenieść Duszpasterstwo Tradycji do nowego miejsca jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Oprócz niezbędnych formalności, przed nami jeszcze wiele fizycznej pracy w celu przygotowania wnętrza obiektu do celów sakralnych. Prosimy o gorącą modlitwę w tej intencji.