Aktualności

2020-04-26 OGŁOSZENIA | Niedziela Dobrego Pasterza

1) Ze względu na zmodyfikowanie wprowadzonych na terenie naszego kraju regulacji odnośnie przemieszczania się i ograniczania zgromadzeń informujemy, że:
  • Tylko jeszcze w tym tygodniu odwołane są poniedziałkowe i środowe celebracje Mszy Św. w parafii pw. Św. Brata Alberta na Głębokim.
  • Zachęcamy do korzystania z posługi kapłanów, którzy celebrują Msze Św. w nad-zwyczajnej formie rytu rzymskiego w ciągu tygodnia – przede wszystkim u ks. Piotra, ks. Arkadiusza i  ks. Mateusza.
  • Ze względu na zmiany ograniczenia liczby wiernych, w parafii pw. Św. Józefa, oprócz osób sprawujących posługę,  będzie mogło przebywać do 25 osób. Chęć przybycia na Msze Św. należy zgłaszać wysyłając wiadomość e-mail do poszcze-gólnych kapłanów odpowiedzialnych za celebracje. Wszystkie adresy podane są na naszej stronie internetowej.
  • Msze Św. z parafii pw. Św. Józefa będą transmitowane na naszym profilu Face-book o nazwie Szczecińskie Środowisko Tradycji Katolickiej. Odpowiednie linki możemy znaleźć na naszej stronie internetowej.
2) Przypominamy, że Msze Św. niedzielne są sprawowane, już na stałe, o godz. 15:15.
3) Niedziela to Dzień Pański. Dzień poświęcony Bogu, dlatego zapraszamy do wspólnej, wieczornej modlitwy brewiarzowej – Komplety – przez najbliższy miesiąc, w każdą niedzielę, w kaplicy na plebanii o godz. 20:30. Jeżeli zbierze się stała grupa osób, modlitwa będzie kontynuowana w kolejnych miesiącach.
4) Zapraszamy na dodatkową Mszę Św. w piątek – 1 maja na godz. 19:15.
5) Zapraszamy do składania zamówień modlitewników na czas zarazy, krzyży chroniących od zarazy – karawaka i Różańców. Więcej informacji na naszej stronie internetowej.
6) Dziękujemy także za składane ofiary i informujemy iż istnieje także możliwość wsparcia Duszpasterstwa poprzez przelew bankowy. Numer konta znajdziemy na naszej stronie internetowej.
7) Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w pomoc świadczoną w czasie mojego odosobnienia. Za każdą modlitwę, słowo wsparcia czy troskę o zaopatrzenie mnie w gorący posiłek. Dziękuję osobom, które w moim imieniu dostarczały do szpitala niezbędne rzeczy dla moich rodziców. Chciałbym poinformować, że cała trójka – moi rodzice i brat czują się dobrze. Ze względu na poprawiający się stan zdrowia, zostali już wypisani do domu, aby tam kontynuować leczenie. Ich odosobnienie będzie trwało najprawdopodobniej do końca maja. W imieniu mojej rodziny i swoim własnym składam wyrazy głębokiej wdzięczności. Jako dziękczynienie pragnę poinformować, że w intencji naszych dobroczyńców, tych duchowych jak
i materialnych, zostanie odprawiona Msza Św. Naczynia po posiłkach, które były mi dowożone przez ostatnie dwa tygodnie można odebrać po zakończeniu Mszy Św.
8) INTENCJA MSZY ŚW: W intencji kapłanów, którzy sprawują w tym trudnym czasie swoją posługę – o Bożą siłę, odwagę i męstwo aby zawsze hojnie szafowali powierzonymi im sakramentalnymi łaskami.