Aktualności

KOMUNIKAT

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Ze względu na ogloszenie, na terenie całego kraju, zagrożenia epidemicznego, stosując się jednocześnie do obowiązujących wytycznych, informujemy, że wszelka działalność Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej "Usus Antiquior" w Szczecinie ogranicza się jedynie do sprawowania Sakramentów zabezpieczających życie wieczne. Wszelkie zaplanowane spotkania zostają ZAWIESZONE aż do odwołania. Niedzielna Msza Święta będzie transmitowana na naszym profilu Facebook o godz. 15:15.

Trwajmy na modlitwie w intencji zahamowania ogłoszonej pandemii.

 
Modlitwa o ustanie epidemii
 
Panie Jezu, Zbawicielu świata, Nadziejo, która nigdy nas nie zawodzi, zmiłuj się nad nami i wybaw nas od wszelkiego zła! Prosimy Cię, abyś zdusił plagę choroby, która się rozprzestrzenia, przywrócił zdrowie chorym, zachował zdrowych, wspierał pracujących dla zdrowia wszystkich. Okaż nam Twoje miłosierne Oblicze i wybaw nas w swojej wielkiej miłości. Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Maryi, Matki Twojej i naszej, która wiernie trwa przy nas, a także przez wstawiennictwo św. Józefa, Twojego przybranego Ojca, a naszego Opiekuna. Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. (Za Archidiecezja Poznańska)
 
Psalm 91
 
1 Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
2 mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam».
3 Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa.
4 Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła: Jego wierność to puklerz i tarcza.
5 W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia - lecącej strzały,
6 ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w południe.
7 Choć tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy: ciebie to nie spotka.
8 Ty ujrzysz na własne oczy: będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.
9 Albowiem Pan jest twoją ucieczką, jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.
10 Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu,
11 bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
12 Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień.
13 Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać.
14 Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; osłonię go, bo uznał moje imię.
15 Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę.
16 Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.