Aktualności

Zmiany personalne

Z dniem 1 września 2019 roku Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga podziękował ks. Tomaszowi Mędrkowi za posługę w ramach obowiązków Koordynatora ds. Liturgii w Formie Nadzwyczajnej i mianował go Proboszczem Parafii Świętych Cyryla i Metodego w Szczecinie. W niedzielę, 18 sierpnia 2019 roku, ks. Tomasz odprawił Mszę świętą dziękczynną za 3 letnią posługę w NFRR w ośrodku duszpasterskim przy parafii św. Józefa w Szczecinie. Koordynatorem ds. Liturgii w Formie Nadzwyczajnej został ks. Łukasz Kadziński.

Pamiątkowa fotografia (18.08.2019)