Duszpasterstwo

Historia Duszpasterstwa tradycji Liturgicznej w Szczecinie

KALENDARIUM DUSZPASTERSTWA
TRADYCJI LITUGICZNEJ „USUS ANTIQUIOR”

2011

• październik 2011 r. – na ogólnopolskim tradycjonalistycznym Forum Krzyż w Internecie pojawił się link do strony internetowej http://www.tradycjaszczecin.republika.pl/index.html , na której widniało ogłoszenie ks. mgra Pawła Korupki dotyczące powołania Duszpasterstwa Tradycji. W ogłoszeniu ks. P. Korupka pisał m. in.:
„Zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli, przywiązanych do Tradycyjnej Liturgii, Tradycyjnego Duszpasterstwa, ect. Jestem młodym kapłanem, który w czasie trwania seminarium zafascynował się "Dawnym Sacrum". Pontyfikat papieża Benedykta XVI uczucie to spotęgował, dlatego postanowiłem wcielać wolę Jego Świątobliwości, aby tak jak dobry ojciec: "wyciągać ze swojego skarbca co nowe, i stare". Poruszony "Dawnym" rytmem, estetyką i pobożnością, chciałbym zainicjować w naszej Diecezji - Pierwszy Tradycyjny Ośrodek Duszpasterski związany z parafią św. Józefa, w której aktualnie pracuję. Nie dam rady tego zrobić bez wsparcia osób, które z zamiłowania zajmują się tym od dawna. Dlatego proszę osoby, które służą do Mszy Świętej w nadzwyczajnej formie o kontakt. Dopiero uczę się odprawiać taką Mszę Świętą, a z Waszą pomocą na pewno pójdzie mi to sprawniej. Proszę też o swój głos osoby, które takim duszpasterstwem i Ośrodkiem są zainteresowane, żebym wiedział, czy jest sens sięgać aż tak daleko - aż do struktur administracyjnych naszej Diecezji. Po prostu chciałbym zbadać jakie jest zapotrzebowanie na taką formę duszpasterstwa. (…)”.
Na ogłoszenie odpowiedziało kilka osób, z którymi ks. P. Korupka nawiązał współpracę, m. in. ministranci.  
• 22.11.2011 r. (wtorek) – pierwsza Msza Św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego sprawowana przy bocznym ołtarzu w kościele pw. św. Józefa w Szczecinie (Pomorzany); z formularza mszalnego requiem, recytowana. Msze Św. były celebrowane co wtorek o 1930.
• 06.12.2011 r. (wtorek) – pierwsza Msza Św. śpiewana w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego z formularza wotywnego o św. Józefie.
• 27.12.2011 r. – pierwsza Msza Św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego z niższą asystą i ceremoniarzem w kościele pw. św. Józefa w Szczecinie; formularz mszalny o Św. Janie Apostole, poświęcenie wina.
• 28.12.2011 r. – Metropolita Szczecińsko-Kamieński Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup dr hab. prof. KUL Andrzej Dzięga mianował ks. mgra Pawła Korupkę (z duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej „Usus Antiquior”, wikariusza w parafii pw. Św. Józefa w Szczecinie, Pomorzany) diecezjalnym Konsultantem ds. liturgii Mszy świętej sprawowanej w rycie trydenckim w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

2012

• od 24.01.2012 r. do 07.08.2012 r. – z racji na trwający kapitalny remont kościoła Msze Św. w dni powszednie w parafii św. Józefa w Szczecinie były sprawowane w kaplicy na plebanii (w tym Msza Św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego).
• marzec 2012 r. – w piśmie urzędowym Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej „Prezbiterium” (nr 3/2012, s. 174-179) ukazał się artykuł ks. mgra Pawła Korupki pt. Msza według Mszału Jana XXIII z 1962 r. Forma extraordinaria w Szczecinie.
• 18.03.2012 r. – pierwsza Msza św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego sprawowana w niedzielę o 1900 w kościele pw. św. Józefa w Szczecinie na Pomorzanach.
• 30.04.2012 r. – pierwsza od ponad 40 lat Msza Św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego z wyższą asystą (diakonem i subdiakonem). Celebransem był ks. Sergiusz Orzeszko (Instytut Dobrego Pasterza), diakonem ks. Tomasz Pirszel MIC z Choszczna, subdiakonem ks. mgr Robert Kos ze Szczecina. Msza Św. była sprawowana z formularza o św. Katarzynie. Na Mszy Św. obecni byli także: proboszcz parafii pw. Św. Józefa w Szczecinie ks. prał. dr Ireneusz Sokalski, wikariusz ks. mgr lic. Kamil Spolankiewicz oraz ks. mgr Paweł Korupka.    
• 02.05.2012 r. – ks. mgr Paweł Korupka asystował przy ślubie w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, którego udzielili sobie członkowie Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej „Usus Antiquior”; ślub i Msza Św. miały miejsce w kościele pw. św. Mikołaja w Wałczu (Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska).
• 19.06.2012 r. – pierwsza Msza Św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego sprawowana przez ks. mgra Roberta Kosa ze Szczecina (wyświęcony w 1993 r.), kapelana więziennictwa w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej; Msza Św. w kaplicy na plebanii, z formularza wotywnego o św. Józefie.
• czerwiec 2012 r. – ukazał się pierwszy numer biuletynu Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej „Usus Antoquior”, temat numeru brzmiał Dosięgnąć Boga w liturgii; redaktorem naczelnym został mgr lic. Piotr Goniszewski, asystent w Katedrze Egzegezy i Teologii Biblijnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego.
• 14.08.2012 r. – Msza Św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego z wyższą asystą - diakonem i subdiakonem ex rationabile causa. Msza Św. została odprawiona z formularz wigilii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
• październik 2012 r. – w parafii pw. św. Józefa na Pomorzanach przebywał w ramach praktyk duszpasterskich dk. Łukasz Śliz; diakon brał udział w Mszach Św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego oraz rozpoczął naukę celebracji.
• 01.10.2012 r. – wizyta księży Grzegorza Śniadocha i Sergiusza Orzeszki (z Instytutu Dobrego Pasterza) w Kurii Arcybiskupiej w Szczecinie. Dzięki przychylności Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Andrzej Dzięgi w parafii pw. bł. Michała Kozala w Świnoujściu rozpoczął (od 27.10.2012 r.) pracę duszpasterską ks. Sergiusz Orzeszko.
• 16.10.2012 r. – liturgia w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w sanktuarium pw. Matki Bożej Fatimskiej w Szczecinie (na Osiedlu Słonecznym); o 1900 ks. mgr Robert Kos poprowadził modlitwę różańcową połączoną z adoracją Najświętszego Sakramentu, a o 2000 ks. mgr Paweł Korupka celebrował Mszę Św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego sprawowaną w intencji Ojca Świętego Benedykta XVI; formularz mszalny o Matce Bożej.
• 20.10.2012 r. – (sobota) pierwszy chrzest w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w kościele pw. św. Józefa w Szczecinie na Pomorzanach; szafarzem chrztu był ks. mgr Paweł Korupka; chrzest przyjął Aleksander.
• październik i listopad 2012 r. – nauka służenia do Mszy Św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego; po zakończeniu nauki w skład duszpasterstwa wchodziło 9 ministrantów (wcześniej było 4 ministrantów).
• listopad 2012 r. – we wtorki o 19:15 odprawiane były wypominki za zmarłych w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, a o 19:30 Msze Św. requiem; celebransem był ks. mgr Paweł Korupka.
• grudzień 2012 r. – w okresie Adwentu we wtorki o 1930 były sprawowane Msze Św. roratnie w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

2013

• 05.01.2013 r. – zmiana terminu odprawiana Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego: z godz. 19:30 we wtorki na godz. 18:00 w soboty; Msza Św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego została umieszczona w ramach Mszy Św. parafialnych (zastąpiono nią sobotnią Mszę Św. w zwyczajnej formie rytu rzymskiego).

• 22-23.02.2013 r. – początek współpracy Duszpasterstwa z organizacją „Civitas Christiana”; w ramach rekolekcji „Civitas Christiana” w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym przy ul. Strzałowskiej w Szczecinie (na Golęcinie) miały miejsce dwie Msze Św. śpiewane w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, których celebransem był ks. Paweł Korupka (w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy). W Mszy Św. wzięli udział księża Tomasz Kancelarczyk i Piotr Buda. Odbyły się także wykłady dotyczące liturgii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.
• 04.03.2013 r. – od tego dnia w poniedziałki ks. Paweł Korupka sprawował dodatkową Mszę Św. recytowaną w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w kaplicy na plebanii.
• 16.03.2013 r. – pierwsza Msza Św. sprawowana przed Najświętszym Sakramentem; celebransem był ks. Paweł Korupka. Celebracja miała miejsce w ramach nowenny do św. Józefa przed odpustem parafialnym.
• marzec 2013 r. – powstała oficjalna strona Duszpasterstwa pod linkiem: http://www.tradycja-szczecin.pl/
• 27.04.2013 r. – drugi chrzest w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Szczecinie; szafarzem chrztu Franciszka Maksymiliana był ks. Paweł Korupka.
• 04.05.2013 r. – ks. kapelan Robert Kos, pomagający w Duszpasterstwie Tradycji Liturgicznej Usus Antiquior, udzielił pierwszy raz chrztu w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego; obrzędy odbyły się w kościele pallotynów pw. św. Jana Ewangelisty przy ul. Ducha Świętego w Szczecinie. 

• 20.05.2013 r. – pierwszy wykład ks. Pawła Korupki w Stowarzyszeniu Civitas Christiana w ramach cyklu spotkań pt. „Msza Trydencka- mity i prawda”; wykłady będą odbywać się regularnie co miesiąc.
• 15.06.2013 r. – sobota, wspomnienie bł. Jolanty, wdowy; ks. kapelan Robert Kos celebrował Mszę św. z wyższą asystą w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego z okazji 20. rocznicy święceń kapłańskich; funkcję diakona pełnił ks. Paweł Korupka, a subdiakona ks. Piotr Buda (pierwszy raz).
• 20.06.2013 r. – czwartek, feria IV tygodnia po Zesłaniu Ducha Św.; ks. Łukasz Śliz (pomoc duszpasterska w parafii św. Józefa Oblubieńca NMP) celebrował prywatnie po raz pierwszy Mszę św. recytowaną w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w kościele parafialnym.
• 29.06.2013 r. – sobota, uroczystość śś. Apostołów Piotra i Pawła;  ks. Paweł Korupka celebrował Mszę św. z wyższą asystą w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego z okazji imienin (swoich i ks. Piotra Budy); funkcję diakona sprawował ks. Piotr Buda, a subdiakona ks. Arkadiusz Prokop (pierwszy raz).
• 06.07.2013 r. – sobota; ks. Łukasz Śliz celebrował po raz pierwszy publicznie Mszę św. recytowaną w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, o godz. 1800.

•  20.07.2013 r. – sobota; ks. Paweł Korupka asystował przy sakramencie małżeństwa, a następnie odprawił Mszę św. za nowożeńców w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego; był to pierwszy ślub w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego udzielony w kościele św. Józefa Oblubieńca w Szczecinie od momentu powstania Duszpasterstwa.
16.10.2013 r. – środa; delegacja Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej „Usus Antiquior” udała się do Poznania na Mszę św. pontyfikalną od faldistorium, którą sprawował ks. bp Athanasius Schneider ORC (biskup pomocniczy z Astany w Kazachstanie) w kościele franciszkanów – Sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej.
25-26.10.2013 r. – przedstawiciele Duszpasterstwa uczestniczyli w ogólnopolskiej pielgrzymce Tradycji na Jasną Górę w Częstochowie organizowaną przez Fundację Inicjatywa Włodowicka (Tradiclaromontana 2013); podczas uroczystej Mszy św. w Bazylice na Jasnej Górze ks. Paweł Korupka pełnił funkcję subdiakona, a ministranci służyli do Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego z formularza o Krzyżu Świętym.
02.11.2013 r. – Dzień Zaduszny (sobota); ks. Paweł Korupka sprawował uroczystą Mszę św. requiem (z niższą asystą), podczas której części stałe autorstwa Charpentiera wykonał chór „Agniculi” z parafii pw. św. Kazimierza w Szczecinie; na Mszy św. był obecny ks. kapelan Robert Kos.
16.11.2013 r. – sobota, o godz. 12:00 w Bazylice pw. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie (ul. Bogurodzicy) ks. Paweł Korupka udzielił trzech chrztów w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego; po chrzcie św. został przeprowadzony wywód dla matek ochrzczonych dzieci (benedictio mulieris post partum);  następnie ks. P. Korupka sprawował uroczystą Mszę Świętą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego (z niższą asystą); kazanie wygłosił ks. prał. dr Aleksander Ziejewski - proboszcz i kustosz Bazyliki; w liturgii uczestniczyli także ks. prał. dr Zbigniew Wyka, o. Władysław Figiel SJ,  ks. Arkadiusz Prokop, ks. Stanisław Szlijan oraz ministranci z Duszpasterstwa; była to pierwsza od ponad 40 lat Msza św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego odprawiona w Bazylice.

2014

• 11.01.2014 r.  – sobota, o godz. 18:00 ks. Arkadiusz Prokop z parafii pw. Matki Bożej Jasnogórskiej w Szczecinie odprawił po raz pierwszy publicznie uroczystą Mszę Świętą w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Szczecinie. Kazanie wygłosił ks. Paweł Korupka z Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej Usus Antiquior. 

• 27.03.2014 r. – Nasz duszpasterz – ks. Paweł Korupka, na zaproszenie ks. Grzegorza Śniadocha IBP, który opiekuje się Duszpasterstwem Tradycji Katolickiej w Białymstoku, wygłosił trzydniowe rekolekcje wielkopostne pt. „Bóg odpowiada na zło”. Konferencje można odsłuchać na następującej stronie: http://bialystok.tradycjakatolicka.pl/nagranie-rekolekcji-wielkopostnych-wygloszonych-przez-ks-pawla-korupke/ lub https://www.youtube.com/watch?v=NyedAPAk3io

• 2.05.2014 r. – Sakrament Chrztu Świętego w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego został udzielony dwojgu dzieciom. Szafarzem Sakramentu był ks. Paweł Korupka. Po udzieleniu Chrztu Świętego została odprawiona Msza Święta, również w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

 28.06.2014 r. – W wigilię uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła została odprawiona uroczysta Msza Święta, poprzedzona nabożeństwem czerwcowym. Była to Msza Święta imieninowa naszego duszpasterza – ks. Pawła Korupki. Kazanie podczas tej Mszy Św. wygłosił, również solenizant, ks. Piotr Buda – wikariusz parafii pw. Św. Stanisława Kostki w Szczecinie. Po Mszy Św., tradycyjnie, wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek do salki domu parafialnego.

• 15.08.2014 r. – W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w Stalowej Woli, na zaproszenie członków naszego Duszpasterstwa, odbył się Chrzest w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Szafarzem był ks. Paweł Korupka. Sakrament Chrztu Świętego przyjęła Maria, stając się jedną z najmłodszych wiernych Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej Usus Antiquior w Szczecinie. Po Chrzcie odbył się Wywód, a po wywodzie Msza Św. z asystą niższą. Ministrantów ze Szczecina wspomogli ministranci z Rzeszowa, za co im serdecznie dziękujemy.

• 24-31.08.2014 r. – Odbyły się pierwsze w Polsce i Europie wschodniej warsztaty liturgiczno-muzyczne ARS CELEBRANDI. Dedykowane były one dla ministrantów, kapłanów i scholi muzycznych, posługujących podczas Mszy Św. sprawowanej w nadzwyczajnej formie. Wśród 150 uczestników znalazło się 30 kapłanów, z których 10, nauczyło się i po raz pierwszy w życiu, odprawiło Mszę Świętą Trydencką. Nie zabrakło także przedstawicieli ze Szczecina. Opiekunem grupy, jak również kapelanem warsztatów był nasz duszpasterz ks. Paweł Korupka. Z pośród kapłanów becny był również ks. Piotr Buda ze Szczecina, a także 7 ministrantów i 2 niewiasty uczestniczące w warsztatach chorałowych. Więcej informacji na temat warsztatów można uzyskać na oficjalnej stronie internetowej: wwwarscelebrandi.pl.

 15.09.2014 r. – Do Szczecina przyjechał duszpasterz Duszpasterstwa Tradycji Katolickiej w Białymstoku – ks. Grzegorz Śniadoch IBP – krzewiciel wszelkich tradycyjnych i katolickich inicjatyw. Spośród nich jest domowa edukacja, której opiekunem jest w Białymstoku. Na zaproszenie szczecińskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, dzielił się w Szczecinie swoimi spostrzeżeniami i zachęcał do włączenia się w to dzieło na ziemiach Pomorza Zachodniego.

• 25.10.2014 r. – przedstawiciele Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej Usus Antiquior wzięli udział w, niecodziennej, Mszy Świętej Pontyfikalnej, której przewodniczył J.E. Ks. Bp Marian Gołębiewski. Miała ona miejsce w Sanktuarium Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, na zakończenie obchodów Jadwiżańskich. Dzień rozpoczął się od cichych Mszy Św., sprawowanych przez licznie przybyłych księży, przy ołtarzach znajdujących się w Sanktuarium. W planie było również zwiedzanie kościoła i klasztoru oraz wspólna modlitwa i poczęstunek.

 21-22.11.2014 r. – W dniach 21-22 listopada grupa pielgrzymów ze Szczecina uczestniczyła w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Duszpasterstw Tradycji na Jasną Górę – TRADICLAROMONTANA 2014. Tworzyliśmy tzw. Szlak Św. Andrzeja. Pielgrzymkę otworzyło uroczyste odsłonięcie wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej i Msza Święta celebrowana w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w Kaplicy Cudownego Obrazu przez Kapelana, Redemptorystę o. Krzysztofa Stępowskiego CSsR, duszpasterza Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej w Archidiecezji Warszawskiej. Zgodnie ze zwyczajami panującymi w Sanktuarium i dekretem Nuncjusza Papieskiego została ona odprawiona wedle formularza „Fundamenta eius”. Kazanie podczas tej Mszy Świętej wygłosił Ksiądz Paweł Korupka, duszpasterz szczecińskiego Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej Usus Antiquior, który przybył na Jasną Górę z ponad trzydziestoosobową grupą swoich wiernych. Tuż po Mszy Świętej Pielgrzymi udali się na wały okalające klasztor oo. Paulinów, aby wziąć udział w Drodze Krzyżowej, poprowadzonej przez Księdza Grzegorza Śniadocha IBP, duszpasterza z Duszpasterstwa Tradycji Katolickiej w Białymstoku. Wieczorem, ks. Michał Graczyk związany ze wspólnotą zielonogórską i gorzowską odprawił nieszpory ludowe. Konferencję duchową o tematyce maryjnej, wygłosił ks. Sebastian Krzyżanowski ze Wspólnoty Opolskiej. W sobotę, o godzinie 11:00 odbyło się nabożeństwo różańcowe, pod przewodnictwem Ks. Kan. Grzegorza Klai, duszpasterza wspólnoty wiernych z Bielska Białej. O godz. 12:00, została odprawiona solenna Msza Święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, którą celebrował Ks. Paweł Korupka. Funkcję diakona podczas Mszy Świętej pełnił Ks. Grzegorz Śniadoch IBP, a subdiakona Ks. Bartosz Gajerski z Archidiecezji Przemyskiej. Liturgia odprawiona została według formularza „Nos autem” – o Krzyżu Świętym. Kazanie podczas Mszy Świętej w bazylice wygłosił Kapelan Pielgrzymki o. Krzysztof Stępowski CSsR. Po głównej Mszy Świętej odbyło się spotkanie formacyjne w sali Ojca Kordeckiego, na którym słowo do Pielgrzymów wygłosił Ksiądz Kapelan. IX Ogólnopolską Pielgrzymkę Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę Tradiclaromontana2014 zakończył Akt Zawierzenia Matce Bożej. Pielgrzymi modlili się przed Cudownym Obrazem Królowej Polski oddając się Jej w opiekę i prosząc za Jej przyczyną o dalsze łaski dla siebie, dla swoich wspólnot i dla całego Kościoła. Ostatnim punktem pielgrzymki przed odjazdem do domów była wspólna fotografia pamiątkowa przed Bramą Lubomirskich, pod którą z roku na rok staje liczniejsza grupa pielgrzymujących. Podczas trwania dwóch dni pielgrzymki wierni mieli także możliwość skorzystać z sakramentu pokuty oraz adoracji Najświętszego Sakramentu. Zarówno w piątek, jak i w sobotę przy wielu ołtarzach bocznych i w kaplicach Sanktuarium kapłani biorący udział w pielgrzymce celebrowali Msze ciche. Więcej informacji można znaleźć na stronie organizatora: http://tradiclaromontana.blogspot.com/.

 29.11.2014 r. – została odprawiona uroczysta Msza Święta Reqiem z absolucją za zmarłych. Modliliśmy się za zmarłych parafian, członków Duszpasterstwa i ich rodziny. Mszy przewodniczył ks. Paweł Korupka.

2015

• 23-25.02.2015 r. – Na zaproszenie szczecińskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, do Szczecina przybył ks. Grzegorz Śniadoch IBP – opiekun białostockiego Duszpasterstwa Tradycji Katolickiej, który wygłosił rekolekcje o tematyce „Quid est civitas Christiana?”. Rekolekcje odbyły się w domu rekolekcyjnym Św. Józefa na Golęcinie.