Aktualności

kard. Raymond Leo Burke w Polsce

 
Z ogromną przyjemnością mamy zaszczyt poinformować, że w lutym br. przybędzie do Polski Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Raymond Leo Burke. Odwiedzi nas, by zaprezentować swoją książkę pt.: „Boża Miłość stała się Ciałem”. Plan wizyty obejmuje Msze Święte i spotkania promocyjne w Poznaniu oraz Krakowie.
 
Nieśmiało poprosiliśmy Księdza Kardynała o kilka słów wstępu dla polskiego czytelnika, chociaż wiedzieliśmy, że jest osobą bardzo zapracowaną. Kilka dni temu do redakcji przyszedł niezwykle ciepły list osobiście wysłany przez Jego Eminencję, w którym zwraca się do swoich polskojęzycznych czytelników.
Całość listu publikujemy w książce "Kardynał w sercu Kościoła" - ale jego fragmentem chcemy podzielić się z Wami już dzisiaj.
 
Jest to możliwe dzięki wspaniałej pracy ks. dr Krzysztofa Irka, któremu składamy serdeczne Bóg zapłać, za szybką i rzetelną pomoc w zredagowaniu listu Jego Eminencji oraz fotografowi Piotrowi Spalkowi za wielkie serce!
 
"Moi Drodzy, mówiący po polsku, Bracia i Siostry, z wielką przyjemnością oddaję Wam do rąk polskie tłumaczenie książki, która jest owocem wielu wywiadów, przeprowadzonych ze mną przez pana Guillaume d’Alançon, Delegata Episkopatu Francji, odpowiedzialnego za duszpasterstwo Rodzin i Życia w Diecezji Bajonne. Przede wszystkim chciałbym wyrazić ogromną wdzięczność Wydawnictwu Diecezjalnemu i Drukarni w Sandomierzu, a w szczególności dyrektor ds. wydawnictwa Marcie Żurawieckiej, za przygotowanie oraz wydanie polskiego tłumaczenia. Jestem również wdzięczny francuskiemu Wydawnictwu Éditions Artège, a w szczególności Dyrektorowi Generalnemu Brunonowi Nougayrède, za udzieloną zgodę na tłumaczenie tej książki.
Chciałbym również przekazać wyrazy mojego najgłębszego szacunku oraz wdzięczności dla Guillaume d’Alançon, za namówienie mnie do rozmów zawartych w tej książce, które są świadectwem wdzięczności Bożej łasce, tak obficie działającej w moim życiu, z racji bycia członkiem wspólnoty wiernych, kapłanem, biskupem i wreszcie kardynałem. Było to marzeniem mojego rozmówcy, by poprzez moją posługę kapłańską oraz biskupią, książka ta stała się narzędziem duszpasterskiej miłości, wyraźnie wskazując odpowiedni kierunek oraz dodając otuchy Chrześcijanom z powodu poważnych obaw, które obecnie mogą się rodzić w ich sercach. Dzięki dokładnej i niestrudzonej pracy redakcyjnej Guillaumea udało się osiągnąć szlachetny cel, który wcześniej wyznaczył. Mam nadzieję, że polskie tłumaczenie książki z udzielonymi przeze mnie wywiadami, przyniesie chwałę Bogu oraz przysłuży się duchowemu dobru moich polskich braci i sióstr złączonych ze mną w Mistycznym Ciele Chrystusa, wcielonego Syna Bożego. 
Wywiady udzielone Guillaumowi d’Alançon były dla mnie źródłem szczególnego rozwoju w łasce pokory oraz umocnieniem mojej wiary w Bożą Opatrzność, której wyroki zawsze okazują nam nieskończoną miłość Pana. 29 czerwca 2015 r. minęło czterdzieści lat od dnia moich święceń kapłańskich. W kontekście tej rocznicy przeprowadzone wywiady dały mi okazję do głębszej refleksji nad udzielonym mi darem, jakim jest moje życie, moje powołanie oraz nad tym, czego Bóg ode mnie, jako od wiernego Sługi, jeszcze oczekuje.
I tak, pierwsza część rozmów dotyczy mojego dzieciństwa, rodzinnego domu, mojej parafii oraz szkoły katolickiej, do której uczęszczałem. Mówię w niej o moim powołaniu kapłańskim, doświadczeniach związanych z formacją seminaryjną, święceniami kapłańskimi i biskupimi, oraz o wszelkich zadaniach powierzonych mi przez Kościół. Niniejsza książka jest radosną okazją do zastanowienia się nad tym, jak wielkim błogosławieństwem byli dla mnie moi rodzice, kapłani pracujący w mojej parafii oraz siostry zakonne, które były moimi nauczycielkami w ukończonych przeze mnie katolickich szkołach. Niezmiernie cieszę się z możliwość wspomnienia mojej rodziny, a w sposób szczególny rodziców, którzy wiernie przekazali mi katolicką wiarę, obrzędowość, jak zostało im to wcześniej przekazane przez ich rodziców i dziadków, którzy przybyli do Stanów Zjednoczonych z Europy, a zwłaszcza z Irlandii. Mam nadzieję, że moje doświadczenia dorastania w wierze katolickiej, pomimo tego, że w kraju położonym z daleka od Polski, będzie rozbrzmiewać Waszymi własnymi doświadczeniami z racji naszego wspólnego dziedzictwa wiary".