Aktualności

Kolejny kapłan sprawuje Mszę Św. Trydencką

Z radością informujemy, iż 4 grudnia 2013 roku, ks. Arkadiusz Prokop sprawował swoją pierwszą Mszę Świętą w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Gratulujemy mu jego zapału i życzymy wzrastania w łasce u Pana Boga i u ludzi poprzez sprawowanie najświętszych Misteriów zbawienia w tak zacnej i czcigodnej formie. Niech ten sposób nowej ewangelizacji prowadzi jego i powierzonych jego pieczy wiernych do spotkania z Chrystusem w liturgii i życiu wiecznym! Ad Maiorem Dei Gloriam!