Aktualności

Mszaliki dla wiernych

Aby ułatwić wiernym korzystanie ze skarbca liturgicznego Kościoła i pomóc w uczestnictwie we Mszy Świetej sprawowanej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, Duszpasterstwo Tradycji w Gorzowie Wielkopolskim opracowało i wydało "Ordo Missae" do Mszy Świętej Trydenckiej. Jest to jedyne takie wydanie pośród dostępnych na rynku ponieważ zawiera nie tylko teksty mszalne w języku łacińskim i języku polskim, ale zawiera komentarze do poszczególnych części Mszy św., a także sugestie praktyczne - np. postawy ciała (np. kiedy należy stać, klęczeć, itp.). Mszalik zawiera również modlitwy przygotowujące do Mszy Św., jak również różne formy dziękczynienia po niej. W dodatku, na końcu "Mszalika", zostały przedrukowane teksty do rozważań na poszczególne części Mszy Św. ("Sposób przeżywania Mszy Świętej połączony z rozważaniem Chrystusowej męki" oraz "Sposób przeżywania Mszy Świętej połączony z rozważaniem tajemnic życia Pana Jezusa"). W teksty zostały wplecione neumy do części stałych z Mszy "De Angelis". "Mszalik" wydany został na papierze kredowym, nadruk dwukolorowy (czarno-czerwony) i jest przeznaczony do celów wewnętrznych Duszpasterstw Tradycji. Można go nabyć w siedzibie Duszpasterstw Tradycji w Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie.