Aktualności

GRATULACJE

Miło nam poinformować iż dnia 1 czerwca roku Pańskiego 2013, w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Szczecinie, redaktor naczelny naszego Biuletynu Duszpasterstwa Tradycji Liturgicznej "Usus Antiquior", aystent Katedry Egzegezy i Teologii Biblijnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego - pan mgr Piotr Goniszewski, zawarł sakrament małżeństwa z Katarzyną Józefowicz. Życzymy Młodej Parze, aby trwali w łasce Pana we wspólnej miłości przez wszystkie swoje ziemskie dni. Prosimy równiez o modlitwę w intencji pana Piotra, któy w połowie czerwca broni na Wydziele Teologicznym swoją pracę doktorską.